NR 12/2023
04.11.2021

„Liminal – stan przejściowy” w Galerii Arsenał w Białymstoku

Krystyna Jędrzejewska-Szmek, „VR LAB”, 2020-2021
„Liminal – stan przejściowy” w Galerii Arsenał w Białymstoku
Krystyna Jędrzejewska-Szmek, „VR LAB”, 2020-2021

Liminal – stan przejściowy to wystawa wybranych projektów stworzonych przez artystki i artystów z Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prace powstały pod kierunkiem dra hab. Jakuba Wróblewskiego, we współpracy z Andreiem Isakovem i Przemysławem Danowskim. Prezentacja obejmuje m.in.: Lovestory Jakuba Wróblewskiego, Andreia Isakova i Przemysława Danowskiego, Master of Reality Agaty Chodery, Lunatic Paliny Komarovej, Let’s Pray Agaty Konarskiej, Undermining Mateusza Kowalczyka, NeoWarszawę Dobrosławy Król oraz VR Lab Krystyny Jędrzejewskiej-Szmek. Ekspozycja stanowi próbę zbadania i omówienia zjawiska „zdarzenia wirtualnego”, dostrzeżenia jego wymiaru kulturowego, kulturotwórczego i funkcji praktyk z nim związanych.

Przenoszenie wrażeniowości, dzielenie się wrażeniem, przekładanie narracji na działania technologiczne; uwrażliwienie na wzajemną obecność, praktyki opiekuńcze, kolektywny charakter działań – to według nas najważniejsze zagadnienia budujące scenariusz tej ekspozycji. Zadajemy pytania o różne aspekty praktyki twórców poruszających się w obszarze nowych mediów / rzeczywistości transmedialnej – o to, jak i w jakim celu przekazywana jest opowieść, za pośrednictwem jakich estetyk i technologii użytych w procesie twórczym?

Agata Chodera, „MASTER OF REALITY”, 2020, instalacja, sześć stopni swobody, interaktywny dźwięk 360, Valve Index, trackery VIVE, obiekt, futro, wideo interaktywne, fot. archiwum 3dZwII
Mateusz Kowalczyk, „UNDERMINIG”, 2021, dokumentacja wideo performansu VR performans VR na żywo, HMD, Mozilla Hubs: wideo, obiekty 3D, dźwięk, Mateusz Kowalczyk, „UNDERMINIG”, 2021, dokumentacja wideo performansu VR performans VR na żywo, HMD, Mozilla Hubs: wideo, obiekty 3D, dźwięk
Krystyna Jędrzejewska-Szmek, „VR LAB”, 2020-2021, obiekty, fot. archiwum 3dZwII

Jedną z najważniejszych kwestii zdaje się wspólnotowy i wspólnototwórczy charakter pracy z wirtualną rzeczywistością / nowymi mediami, jak również jej potencjał tworzenia wspólnoty doświadczenia. Pracownię traktujemy jako pole doświadczeń, delegowania wiedzy, miejsce powoływania tymczasowego kolektywu, który zawiązuje się i rozwiązuje. Chodzi o uchwycenie śladu swoistej metody komunikacyjnej i tego, co jako trwały duch czy specyfika pracy wykształciło się w środowisku.

Wystawa w zamyśle jest przypadkiem otwartym, ćwiczeniem, teoretycznym tripem – przebiegającym w procesie uczestniczenia, włączania weń odbiorców. Towarzysząca jej konferencja będzie miała charakter warsztatu seminaryjnego, próby zainicjowania krytycznego namysłu nad lokalną specyfiką praktyk osnutych wokół rzeczywistości multimedialnej – w odniesieniu do sposobu myślenia o zdarzeniach wirtualnych zaproponowanego przez Pracownię 3D i Zdarzeń Wirtualnych II, a w szerszym wymiarze – do specyfiki pracy z rozszerzoną rzeczywistością w ogóle.

„Liminal – stan przejściowy”, widok wystawy, fot. archiwum 3dZwII
„Liminal – stan przejściowy”, widok wystawy, fot. archiwum 3dZwII
Krystyna Jędrzejewska-Szmek, „VR LAB”, 2020-2021, obiekty, fot. archiwum 3dZwII
Krystyna Jędrzejewska-Szmek, „VR LAB”, 2020-2021, obiekty, fot. archiwum 3dZwII
Mateusz Kowalczyk, „UNDERMINIG”, 2021, dokumentacja wideo performansu VR performans VR na żywo, HMD, Mozilla Hubs: wideo, obiekty 3D, dźwięk
Krystyna Jędrzejewska-Szmek, „VR LAB”, 2020-2021, obiekty, fot. archiwum 3dZwII
Agata Chodera, „MASTER OF REALITY”, 2020, instalacja, sześć stopni, fot. archiwum 3dZwII
Jakub Wróblewski, Andrei Isakov, Przemysław Danowski, „LOVESTORY”, 2020 doświadczenie VR, sześć stopni swobody, HMD, motion capture, system audio; performerzy: Liwia Bargiel, Bartosz Kiełbowicz, choreografia: Magdalena Przybysz, fot. archiwum 3dZwII
Palina Komarova, „LUNATIC”, 2021, doświadcznie VR, sześć stopni swobody, skany 3D, chmury punktów, HMD, obiekt sound design: Kuba Nyc
Palina Komarova, „LUNATIC”, 2021, doświadcznie VR, sześć stopni swobody, skany 3D, chmury punktów, HMD, obiekt sound design: Kuba Nyc
Agata Konarska, „LET’S PRAY”, 2021, doświadczenie gamingowe, projekcja, pad, audio
„Liminal – stan przejściowy”, widok wystawy, fot. archiwum 3dZwII
Dobrosława Król, „NeoWarszawa”, 2021 animacja
Dobrosława Król, „NeoWarszawa”, 2021, druk 3D, druk: Łukasz Kosela, fot. archiwum 3dZwII

Po zakończeniu działań ukaże się publikacja cyfrowa, opatrzona krytycznym komentarzem teoretycznym, zbierająca doświadczenia „przeniesienia” działań Pracowni do Galerii Arsenał w Białymstoku oraz najważniejsze wnioski płynące z warsztatu teoretycznego. Wystawa i towarzyszące jej działania są kolejną odsłoną cyklu wydarzeń prezentujących działalność Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II w Galerii Arsenał.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaAgata Chodera, Przemysław Danowski, Andrei Isakov, Palina Komarova, Agata Konarska, Mateusz Kowalczyk, Dobrosława Król, Krystyna Jędrzejewska-Szmek, Jakub Wróblewski
WystawaLiminal – stan przejściowy. Wystawa Pracowni 3D i Zdarzeń Wirtualnych II Wydziału Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
MiejsceGaleria Arsenał w Białymstoku
Czas trwania22.10–10.11.2021
Kuratorka / KuratorZuzanna Sękowska
Fotografiearchiwum 3dZwII; dzięki uprzejmości Galerii Arsenał w Białymstoku
Strona internetowagaleria-arsenal.pl
Indeks

Zobacz też