NR 38/2023
18.02.2014

Porozumienie w sprawie minimalnych wynagrodzeń dla artystów i artystek podpisane

Porozumienie w sprawie minimalnych wynagrodzeń dla artystów i artystek podpisane

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej:

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj, 17 lutego 2014 roku, w warszawskiej Zachęcie nastąpiło podpisanie pierwszych „Porozumień w sprawie minimalnych wynagrodzeń dla artystów i artystek”. Cztery instytucje, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie oraz Galeria Arsenał w Poznaniu, zobowiązały się wypłacać honoraria artystom biorących udział w organizowanych przez nich wystawach.

Jednobrzmiące porozumienie, gwarantujące minimalne wynagrodzenie 800 złotych brutto za udział w wystawie zbiorowej, minimum 1200 złotych za udział w małej wystawie indywidualnej (tzw. project room) oraz minimum 3700 złotych za wystawę indywidualną podpisały Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Hanna Wróblewska, dyrektorka Zachęty, oraz Małgorzata Ludwisiak, wicedyrektorka Muzeum Sztuki. W imieniu Galerii Arsenał w Poznaniu porozumienie, gwarantujące odpowiednio kwoty 1200, 1500 (w przypadku wystawy, w której udział bierze dwóch artystów) i 3500 złotych, podpisała wicedyrektor Karolina Sikorska. W imieniu Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej porozumienie podpisały artystki Katarzyna Górna i Zuzanna Janin.

fot. Sławek Belina
fot. Sławek Belina

Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej podejmuje starania zmierzające do zawarcia podobnych porozumień, gwarantujących wypłacanie honorariów artystom, z innymi instytucjami. Gotowość do podpisania podobnego porozumienia wyraziły też m.in. Galeria Kronika w Bytomiu, Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Galeria Arsenał w Białymstoku, BWA w Tarnowie i Galeria Labirynt w Lublinie.

Zachęcamy galerie i muzea do zgłaszania swojej gotowości do zawarcia porozumienia.Podpisane porozumienia dotyczą roku 2014 i w wypadku ich przedłużenia w kolejnych latach będą podlegały renegocjacjom.
Strony wyraziły nadzieję, że „Porozumienie” będzie wstępem do sformułowania przyszłego „Paktu dla Artystów i Artystek”, który będzie nowym kontraktem społecznym zawartym między państwem a środowiskiem twórców. „Pakt” ma na celu zapoczątkowanie i rozwinięcie prac nad systemowym uregulowaniem sytuacji społeczno-socjalnej artystów i artystek. Regulacje te muszą obejmować wprowadzenie wypłacana wynagrodzeń za różnego rodzaju prace wykonywane przez artystów – w i na rzecz instytucji kultury – a przede wszystkim regulacji i zmian w systemie powszechnych ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego oraz uregulowanie przepisów dotyczących respektowania praw autorskich.
Poniżej zamieszczamy skany podpisanych porozumień.
Porozumienie podpisane przez Joannę Mytkowską – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Hannę Wróblewską – Zachęta Narodowa Galeria Sztuki i Małgorzatę Ludwisiak – Muzeum Sztuki w Łodzi.

MSN_Zacheta_MS_w_Lodzi 1-1MSN_Zacheta_MS_w_Lodzi 2
Porozumienie podpisane przez Karolinę Sikorską – Galeria Arsenał w Poznaniu:

Galeria Miejska Arsenal Poznan 1Galeria Miejska Arsenal Poznan 2

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też