Nr 13/2023
04.04.2019

List otwarty zarządu Sekcji Polskiej AICA ws. połączenia MOCAK-u i Bunkra Sztuki

Zarząd Sekcji Polskiej AICA
Bunkier Sztuki, fot. M. Gardulski
List otwarty zarządu Sekcji Polskiej AICA ws. połączenia MOCAK-u i Bunkra Sztuki
Bunkier Sztuki, fot. M. Gardulski

Szanowny Panie Prezydencie,

Kraków na kulturalnej mapie Europy zajmuje miejsce wyjątkowe. Wymagania i oczekiwania polskiej i międzynarodowej publiczności wobec oferty kulturalnej tego znakomitego historycznego ośrodka nauki i sztuki, są bardzo wysokie. Oferta ta powinna być szeroka, różnorodna i maksymalnie zdywersyfikowana. Jednym z poważnych wyzwań miasta jest dbałość o zasłużone instytucje związane z kulturowym dziedzictwem, a zarazem wspieranie i rozwijanie miejsc prezentacji sztuki nowoczesnej i współczesnej. Bunkier Sztuki to instytucja o wyrazistej tożsamości i historii, od kilkudziesięciu lat żywo związana ze sztuką współczesną i środowiskiem artystycznym.

Wbrew opinii przedstawicieli środowisk sztuki i kultury postanowił Pan powierzyć pani Marii Annie Potockiej dyrekcję galerii Bunkier Sztuki, przy jednoczesnym pełnieniu przez nią funkcji dyrektorskiej w MOCAKu. Ciągle pozostaje otwarta jednak, jak rozumiemy, kwestia ewentualnego połączenia Bunkra Sztuki i MOCAKu. Ponownie wzywamy do pozostawienia tych instytucji jako odrębnych bytów o oddzielnych programach, zespołach i misjach. Ewentualne oszczędności, które mogą być argumentem dla samorządu stanowią raczej znikomy zysk w skali budżetów. Natomiast połączenie oznaczać będzie niechybnie również integrację programów.

Uważamy, że programowe łączenie tych różnych, pod względem historii i charakteru, instytucji jest błędem i będzie prowadziło do zubożenia życia artystycznego w tak ważnym kulturalnie ośrodku, jakim jest Kraków. Może to oznaczać likwidację galerii Bunkier Sztuki, przez zatarcie jej tożsamości i wymazanie jej z mapy artystycznej kraju.

Inną kwestią są docierające do nas informacje o „wygaszaniu” programu na czas, planowanego na przyszły rok, remontu w Bunkrze Sztuki. Należy zwrócić uwagę, że większość instytucji i w naszym kraju i na świecie w okresach, kiedy ich siedziby podlegają pracom remontowym, szukają miejsc tymczasowych, które pozwalają na ciągłą obecność galerii w krajobrazie kulturalnym miasta. Postulujemy również przyjęcie takiego rozwiązania.

Podtrzymujemy nasze zdanie, że najlepszym rozwiązaniem dla rozwoju kultury Krakowa jest pozostawienie tych dwóch istotnych placówek sztuki współczesnej: Bunkra Sztuki i MOCAK-u jako instytucji o odrębnych programach, dyrekcjach i zespołach. Bunkier Sztuki i MOCAK, jako dwie całkowicie autonomiczne instytucje, z pewnością wzmocnią potencjał kulturowy i społeczny Krakowa jako przestrzeni hołdującej demokratycznym wartościom pluralizmu i różnorodności.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Sekcji Polskiej AICA:
Luiza Nader
Daniel Muzyczuk
Gabriela Świtek
Ewa Witkowska
Bartłomiej Gutowski
Dorota Jarecka
Jakub Banasiak

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też