NR 5/2023
19.07.2021

List Andy Rottenberg i Agnieszki Morawińskiej

Agnieszka Morawińska i Anda Rottenberg, fot. Sarmen Beglarian
List Andy Rottenberg i Agnieszki Morawińskiej
Agnieszka Morawińska i Anda Rottenberg, fot. Sarmen Beglarian

Pan profesor dr hab. Piotr Gliński
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
w/m

Warszawa, 13 lipca 2021

Szanowny Panie Ministrze,

pozwalamy sobie uprzejmie prosić Pana Ministra o zmianę decyzji w sprawie kontraktu pani Hanny Wróblewskiej, dyrektorki Zachęty Narodowej Galerii Sztuki. Mamy nadzieję, że zechce Pan Minister wziąć pod uwagę kilka argumentów przemawiających na rzecz pozostawienia Hanny Wróblewskiej na tym stanowisku.

Zachęta jest niezwykłym miejscem na mapie polskich instytucji kultury. Została stworzona z inicjatywy społecznej artystów i miłośników sztuki po to, by „krzewić w narodzie zamiłowanie do sztuki”, pomagać artystom i przybliżać sztukę społeczeństwu w czasach, kiedy Polska była pod zaborami i mecenat państwowy nie istniał. Również ze składek i darowizn został wybudowany gmach Zachęty i stworzona kolekcja Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (obecnie trzon Galerii Sztuki Polskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie). Osoby pracujące w Zachęcie – a zwłaszcza kierujące Zachętą – mają głębokie poczucie odpowiedzialności za ten piękny spadek odziedziczony przez nas po pokoleniach ofiarnych członków Towarzystwa.

Kierowanie instytucją, najważniejszą galerią w Polsce, która jest prawdziwym salonem Warszawy i musi spełniać nadzieje artystów i widzów, specjalistów i amatorów, sprostać wyzwaniom współpracy międzynarodowej i wziąć odpowiedzialność za proces edukacji artystycznej i estetycznej młodego pokolenia, jest zadaniem bardzo trudnym, wymagającym nieczęsto spotykanych kompetencji. Hanna Wróblewska potwierdziła swoje umiejętności a wręcz talent na tym stanowisku. Jest bez granic oddana pracy, jest autorytetem dla całego środowiska kuratorów i artystów, również poza granicami Polski. Wykazała się taktem, umiejętnością współpracy, kreatywnością w opracowywaniu programu Zachęty i motywowaniu kuratorów stale zatrudnionych i zapraszanych do poszczególnych projektów. Program Zachęty jest zróżnicowany, interesujący i niejednokrotnie odkrywczy. Jako sprawujący nadzór nad Zachętą nie ma Pan Minister kłopotów z tą bardzo dobrze zarządzaną instytucją.

Panie Ministrze,

osób o kompetencjach, talentach i zaletach osobistych Hanny Wróblewskiej nie spotyka się często. Kierowanie galeriami, zwłaszcza tak poważnymi jak Zachęta, wymaga wielkich umiejętności, które trudno zdobyć. Edukacja uniwersytecka jest konieczna, ale musi być pomnożona o wieloletnią praktykę i wielostronne umiejętności. To wielkie szczęście, że znajdując się u szczytu swoich możliwości dyrektor Wróblewska jest jeszcze młoda i pełna inwencji. Bardzo gorąco prosimy Pana Ministra o zapewnienie jej możliwości służenia nadal polskiej sztuce i społeczeństwu.

Mocno licząc na dobrą wolę Pana Ministra łączymy wyrazy szacunku,

Anda Rottenberg
historyczka i krytyczka sztuki historyczka i krytyczka sztuki

Agnieszka Morawińska
dyrektorka Zachęty w latach 1993–2001 dyrektorka Zachęty w latach 2001–2010

 

Do listu Andy Rottenberg i Agnieszki Morawińskiej dołączyli:

Natalia Hojny, prezeska Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki

Agata Wejchert-Dworniak, prezeska Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w latach 2016 – 2019

Piotr Nowicki, historyk sztuki, prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych przy Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w latach 2010-2013

Justyna Markiewicz, wiceprezeska Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i wicedyrektorka Zachęty w latach 2010-2017

Izabella Cywińska, reżyserka, minister kultury i sztuki w latach 1989-1991

profesor dr hab. Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2014-2015

Anna Popowicz, wiceminister kultury w rządzie Jerzego Buzka

Małgorzata Abramowicz, muzealnik

Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk

Adam Adach, artysta wizualny

Szymon Adamczak, artysta i dramaturg

Kasia Adamik, reżyserka, scenarzystka

Paweł Adamowicz, dziennikarz

Paweł Althamer, artysta

Agata Araszkiewicz, literaturoznawczyni i teoretyczka kultury

Agnieszka Arnold, reżyserka filmów dokumentalnych

Ewa Axelrad, artystka wizualna

Krzysztof Augustin, artysta malarz i fotografik

dr hab. Bogusław Bachorczyk, artysta, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

Krzysztof Bojarczuk, artysta malarz

Filip Bajon, reżyser filmowy i scenarzysta

profesor dr hab. Zbigniew Bagiński, kompozytor

Mariola Balińska, kustoszka, NOMUS Nowe Muzeum Sztuki – Muzeum Narodowe w Gdańsku

Mirosław Bałka, artysta, profesor, Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Jakub Banasiak, adiunkt na Wydziale Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie, redaktor naczelny Magazynu „Szum”

Barbara Banaś, historyczka sztuki, zastępczyni dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu

profesor dr hab. Waldemar Baraniewski, historyk sztuki

Tadeusz Baranowski, artysta-plastyk

profesor dr hab. Katarzyna Barańska, Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński

Jakub de Barbaro, projektant

Jagoda Barczyńska, kustoszka, muzeum w Chełmie

Iwona Barszczewska, sekretarka prawnicza

Bogumił Barszczewski, urzędnik

Marek Bartelik, krytyk sztuki, kurator

Iza Bartosz, wydawczyni

Jan Baszak, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Anna Baumgart, artystka wizualna

Piotr Bazylko, kolekcjoner i galerzysta, Galeria Import Export

Krzysztof Bednarski, artysta

Sarmen Beglarian, kurator, Biuro Wystaw

Edwin Bendyk, prezes zarządu Fundacji Stefana Batorego

Ewa Benesz, aktorka, reżyserka, pedagog, docentka gościnna uniwersytetów włoskich

Zuzanna Benesz-Goldfinger, kuratorka

Halina Berezowska, muzyk, wiolonczelistka

Jaga Berezowska-Kernbach, historyczka sztuki i kolekcjonerka

Aleksandra Berłożecka, historyczka sztuki

Alicja Biała, artystka

Bogdan Białek, psycholog, założyciel i redaktor naczelny pisma „Charaktery” w latach 1997–2020

Beata Biedrońska-Słota, em. starsza kustosz dyplomowana, Muzeum Narodowe w Krakowie

Marek Bieńczyk, profesor w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Iwona Dorota Bigos, kierowniczka Pawilonu Czterech Kopuł – Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Maniucha Bikont, muzyczka

Hubert Bilewicz, historyk sztuki, Uniwersytet Gdański

Yuriy Biley, artysta i kurator

Klara Bielawka, aktorka

Alicja Bielawska, artystka

Karolina Bielawska, artystka

Michał Bielawski, reżyser filmowy
Magdalena Bielesz, malarka

Anna Bikont, dziennikarka, reporterka i pisarka

Justyna Błaszczak, event manager

Monika Błaszczak, choreografka

Bogna Błażewicz, kuratorka Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu

Agnieszka Błońska, reżyserka teatralna

Agata Bogacka, artystka

Marta Bogdańska, artystka

Anna Bohdziewicz, fotografka, dokumentalistka historii Solidarności

Małgorzata Bojarska-Waszczuk, dyrektorka BWA w Olsztynie

Jan Bokiewicz, grafik, Warszawa

Jarosław Borowiec, redaktor naczelny wydawnictwa Wolno

Adam Borowski, aktor Teatru Ósmego Dnia

Tymek Borowski, artysta

Joanna Borkowska, artystka

Mirosław Borusiewicz, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Humanistycznych, kierunek – Muzeologia

Krzysztof Bojarczuk, artysta

Agnieszka Boniecka, przedsiębiorca

Mirosław Boniecki, przedsiębiorca

Ewa Borysiewicz, kuratorka i krytyczka sztuki

Paweł Bownik, artysta wizualny, wykładowca Katedry Fotografii, PWSFTviT w Łodzi

Piotr Bratkowski, pisarz, publicysta, „Newsweek Polska”

Przemek Branas, artysta

Natalia Brandt, artystka, adiunkt Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Juliusz Braun, b. prezes TVP, wcześniej radca generalny w MKiDN i przewodniczący sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Danuta Breguła, dyrektorka rozwoju Newonce Media

Karolina Breguła, artystka wizualna

Andrzej Brochocki, architekt, poeta i felietonista

Katarzyna Brodzinska, przedsiębiorca i kolekcjonerka

Post Brothers (Matthew Post), autor tekstów i współzależny kurator

Marcin Bruszewski, fundacja Zwolnieni z Teorii

Paweł Brylski, autor, kurator

Tymek Bryndal, artysta

Marta Bryś, teatrolożka

Alina Brzeska-Mądzik, psycholożka

Olaf Brzeski, artysta wizualny

Olga Brzezińska, prezeska Fundacji Miasto Literatury

Tomasz Brzeziński, scenograf

Dorota Buchwald, kierowniczka Encyklopedii Teatru Polskiego, dyrektorka Instytutu Teatralnego w latach 2014-2018

Jan Buchwald, reżyser teatralny

Barbara Bubnicka, przedsiębiorca

Mikołaj Bugajak (NOON), kompozytor i producent muzyczny

Rafał Bujnowski, artysta wizualny

Bogna Burska, artystka

Antoni Burzyński, kurator

Piotr Bujak, artysta

Maciej Bujko, dyrektor BWA Wrocław

Anna Bujnowska, historyczka sztuki, muzealniczka

Teresa Bujnowska, artystka wizualna

Jan Bujnowski, artysta-grafik, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zenon Butkiewicz, teatrolog, b. dyrektor teatrów

Fabio Cavallucci, dyrektor CSW Zamek Ujazdowski w latach 2010-2014

Agata Całkowska, dziennikarka

Ewa Całkowska, położna

Beate Cegielska, dyrektorka Galleri Image Aarhus

Anna Ciabach, kuratorka i historyczka sztuki

Bartek Chaciński, kierownik działu Kultura, „Polityka”

Beata Chadaj, adwokatka

Jadwiga Charzyńska, dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Małgorzata Chechlińska, przedsiębiorczyni, Prezeska Spółki Convention + Sp. z o. o.

Weronika Chinowska, członkini zarządu Fundacji Strefa

Marek Chlanda, artysta

Agata Chinowska, historyczka sztuki i kuratorka

Beata Chmiel, menedżerka kultury i aktywistka społeczna, sygnatariuszka Paktu dla Kultury

Helena Chmielewska-Szlajfer, socjolożka, adiunktka, Akademia Leona Koźmińskiego; visiting fellow, London School of Economics and Political Science

Mirosław Chojecki, wydawca i filmowiec

Roman Chojnacki, pisarz

Maciej Cholewa, artysta

Maciej Chołodowski, dziennikarz i teatrolog

profesor dr hab. Marek Chołoniewski, kompozytor

Łukasz Chotkowski, dramaturg i reżyser, autor sztuk teatralnych

Irena Chrul, artystka

Mikołaj Chylak, artysta wizualny, wykładowca na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie

Joanna Cichocka-Gula, dyrektorka Art Inkubatora Goyki 3 w Sopocie

Sebastian Cichocki, kurator, kierownik działu badań Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Tomasz Ciecierski, artysta

Magdalena Cielecka, aktorka

Iwona Ciepielak, historyczka i konserwatorka sztuki, Amsterdam
Joanna Cieśla-Hanke, dziennikarka, „Polityka”

Atilla Csorgo, artysta wizualny

C.T. Jasper, artysta wizualny

Agata Cukierska, historyczka i kuratorka sztuki, dyrektorka programowa CSW Kronika w Bytomiu

Tomasz Cymerman, reżyser teatralny

Tomasz Cyz, reżyser i eseista

profesor dr hab. Przemysław Czapliński, krytyk i literaturoznawca, Instytut Filologii Polskiej UAM

Katarzyna Czarnecka, dziennikarka, „Polityka”

Renata Czarnkowska-Listoś, producentka, filmowa, prezeska stowarzyszenia Kobiety Filmu

Dominik Czechowski, kurator i krytyk sztuki

Anna Czekanowicz, poetka, tłumaczka, menedżerka kultury

Hubert Czerepok, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Helena Czernecka, historyczka sztuki

Natasza Czerwińska, instruktorka ds. programowo-organizacyjnych w instytucji kultury

Bożena Czubak, historyk sztuki i kuratorka, Fundacja Profile

Marta Czyż, kuratorka sztuki

Weronika Czyżewska-Waglowska, działaczka społeczna, animatorka i menedżerka kultury

Krzysztof Czyżewski, pisarz

Wojciech Dada, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Kinga Dalska, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Jacek Damięcki, architekt i artysta-plastyk

Iwona Danielewicz, historyczka sztuki i kustoszka Zbiorów Sztuki Polskiej do roku 1914, Muzeum Narodowe w Warszawie

ojciec Wiesław Dawidowski OSA, doktor teologii fundamentalnej, publicysta

Kamil Dąbrowa, dziennikarz

Danuta Dąbrowska, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Simone De Iacobis, architekt, badacz architektury i fotograf

Daniel de Latour, ilustrator

Jacek Dehnel, pisarz i poeta

profesor dr hab. Iwona Demko, artystka wizualna, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Romulad Demidenko, historyk sztuki i kurator wystaw

Bogumił Deptuła, krytyk sztuki i kurator wystaw

Marta Deskur, artystka

Xawery Deskur, artysta

Anna Długołęcka, psycholożka, ekspertka ds. zarządzania
Alicja Dłużyk, kustoszka

Marianna Dobkowska, kuratorka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Iwona Mirosław-Dolecka, aktorka i animatorka kultury

Katarzyna Domagalska, historyk sztuki i architektury, pełnomocnik ds. edukacji architektonicznej, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki

Piotr Domalewski, reżyser i scenarzysta filmowy

Artur Domosławski, pisarz, reportażysta, “Polityka”

ojciec Tomasz Dostatni, dominikanin i duszpasterz kultury

Paweł Drabarczyk vel Grabarczyk, historyk sztuki, adiunkt w IHS UKSW

Karolina Drabik, nauczycielka

A. Marek Drążewski, reżyser filmowy

Magdalena Drągowska, historyczka sztuki

Piotr Drewko, Galeria Wschód

Monika Drożyńska, hafciarka

Joanna Dudek, dyrektorka Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Bożena Dudko, nauczycielka w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej

profesor dr hab. Krystyna Duniec, Zakład Historii i Teorii Teatru Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Janusz Drzewucki, krytyk literacki;

Roch Dunin-Wąsowicz, wykładowca, University College London, London School of Economics

Apolonia Dwurnik, artystka

dr hab. Cezary Duchnowski, kompozytor

Wiktor Dyndo, artysta

Agnieszka Dudzińska, adwokat

Roman Dziadkiewicz, artysta, aktywista, wykładowca ASP w Krakowie, fundacja 36,6

Iga Dzieciuchowicz, reporterka „Dużego Formatu”

Łukasz Dziedzic, kurator, artysta, Galeria Szara w Katowicach

Olga Dziubak, artystka, kuratorka

Karolina Dzwonek, menedżerka ds. medycznych

Anna Eichler, malarka

Weronika Elertowska, kuratorka

Sławomir Elsner, artysta

Agata Eltman, historyczka sztuki

Kuba Elwertowski, artysta i pedagog

Monika Fabijańska, kuratorka

Janusz Fajto, rysownik i dziennikarz, tygodnik „Polityka”

Agnieszka Fatek, producentka

Marta Filipiak, artystka, producentka filmowa, prezeska fundacji Czarny Karzeł

Jarosław Fliciński, artysta

Marek Fiedor, reżyser, dyrektor Wrocławskiego Teatru Współczesnego

Dariusz Filar, emerytowany profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu
Tadeusz Fita, radca prawny

Wojtek Flückiger-Szperl, kronikarz Międzyszkolnego Koła Miłośników Sztuki przy Zachęcie 1964-1968

Dariusz Fodczuk, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Magda Franczak, artystka wizualna

Maria Franecka, historyczka sztuki i filolożka germańska, starsza asystentka w dziale Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Sztuki w Łodzi

Magdalena Frankowska, projektantka graficzna

Maria Fredro–Smoleńska, dziennikarka, krytyk literacki

Karolina Freino, artystka wizualna

Jacek Friedrich, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Muzeum Narodowe w Gdańsku

Michał Frydrych, artysta wizualny

Barbara Frydrych, menadżerka kultury, dyrektorka Biura ds. Kultury Prezydenta Gdańska
Tomasz Fudala, historyk sztuki, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Andrzej Fuksiewicz, dziennikarz, „Polityka”

profesor dr hab. Małgorzata Fuszara, socjolożka, Instytut Społecznych Nauk Stosowanych, Uniwersytet Warszawski

Henryk Gac, realizator wystaw, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Nina Gałuszka, ekspertka biznesu sektora kreatywnego
Marta Gandera, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim

Irina Gavrash, historyczka sztuki

Marek Gaszyński, dziennikarz

Paulina Gawecka, producentka filmowa

Jakub Gawkowski, kurator, Muzeum Sztuki w Łodzi

Sebastian Gawłowski, kurator, Galeria Leto

Taras Gembik, artysta

dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, radca prawna

Krzysztof Gil, artysta

Wojciech Gilewicz, artysta

Marcin Giżycki, historyk sztuki i filmowiec

Renata Gerkowicz, doktor nauk medycznych

Michał Glaser, prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk–Gdynia–Sopot

Jakub Gliński, artysta

Kaja Gliwa, projektantka i artystka

Jacek Głomb, dyrektor Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Elwira Gocłowska, malarka i graficzka

Maurycy Gomulicki, artysta

Leszek Golec, artysta i kurator

Gosia Golińska, artystka

Zuzanna Golińska, artystka

Maria Gołąb, zastępczyni dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Poznaniu

Łukasz Gorczyca, historyk sztuki

Maya Gordon, artystka

Dorota Gorzelany-Nowak, kustosz dyplomowana, Muzeum Narodowe w Krakowie

Zofia Gołubiew, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie w latach 2000-2015

Mariusz Grabarski, projektant

Beata J. Grabiańska, psycholog społeczna, coach NLP i strateg marki

profesor dr hab. Ewa Graczyk, literaturoznawczyni, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Gdański

Agnieszka Graff, profesorka Uniwersytetu Warszawskiego i publicystka

Zofia Gramz, artystka

Paweł Granicki, tłumacz

Agnieszka Grodzińska, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Nicolas Grospierre, artysta, laureat nagrody Złotego Lwa na Biennale Architektury w Wenecji w 2008

Aleksandra Grzonkowska, historyczka sztuki

Adrian Wojtek Górecki, architekt

Katarzyna Górna, artystka

Justyna Górowska, artystka i edukatorka, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

dr hab. Antoni Grabowski, scenograf, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Manuela Gretkowska, pisarka

Renata Greszta, notariusz

Izabela Grocholski, Christie’s New York

Ewa Grochowska, filozofka kultury

Jan T. Gross, emerytowany profesor historii, Princeton University

Joanna Grotkowska, muzykolożka

Magdalena Grochowska, reportażystka

Laura Grudniewska, artystka, specjalistka ds. kreacji i produkcji

dr hab. Piotr Gruszczyński, dramaturg, Nowy Teatr, profesor Akademii Teatralnej

Karol Grygoruk, fotograf, RATS Agency

Magdalena Grzebałkowska, dziennikarka i pisarka

Michał Grzegorzek, kurator

Bożena Grzyb-Jarodzka, artystka, grupa LUXUS

Barbara Gryka, artystka

Remigiusz Grzela, pisarz i dramaturg

Anna Grzelewska, artystka

Wojciech Grzybała, prezes Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

Maciej Grzywaczewski, producent telewizyjny, współautor gdańskich tablic z 21 postulatami

strajkowymi 1980

Karolina Grzywnowicz, artystka

Robert Gulaczyk, aktor, członek zarządu głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich

Tomasz Gutkowski, Fundacja Sztuk Wizualnych

Magdalena Guziejko, doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

Zuzanna Hadryś, Galeria Stereo

profesor dr hab. Grzegorz Hańderek, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach

Jerzy Halbersztadt, wiceprzewodniczący ICOM POLSKA, twórca i były dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”

Anka Herbut, dramaturżka i kuratorka

Zofia Herman, kustoszka w Zbiorach Europejskiej Sztuki Dawnej, Muzeum Narodowe w Warszawie

Janina Hobgarska, pedagożka kultury, wieloletnia dyrektorka BWA w Jeleniej Górze
profesor dr hab. Iwona Hofman, medioznawczyni i wydawczyni

Agnieszka Holland, reżyserka filmowa i scenarzystka

Katarzyna Hołda, artystka

Anna Horyńska, kuratorka, Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” Lublin

Ignacy Hryniewicz, specjalista ds. sztuk wizualnych, kurator i animator kultury, Wolskie Centrum Kultury w Warszawie

Marta Hryniuk, artystka

Jacek Hugo-Bader, dziennikarz i reportażysta

Agata Hugo-Bader, architektka zieleni

Krzysztof Jacobson, jubiler

profesor dr hab. Elżbieta Jabłońska, artystka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Elżbieta Jabłońska, artystka i pedagożka, Fundacja W788

Karolina Jabłońska, artystka

profesor dr hab. Monika Jadzińska, konserwatorka dzieł sztuki, dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie

dr inż. Irena Jagielska, starsza konserwator, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Andrzej S. Jagodziński, filolog, tłumacz literatury

Karolina Jaklewicz, artystka, profesor Politechniki Wrocławskiej

profesor dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik, artystka, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Anna Janczewska, przedsiębiorca i mecenas sztuki

Krystyna Janda, aktorka i reżyserka

Tobiasz Jankowiak, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Zuzanna Janin, artystka

Ludwik Janion, poeta

Cezary Janiszewski, dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim

Katarzyna Janowska, redaktorka naczelna Odlotu, Magazynu Kulturalnego i producentka treści kulturalnych w Onet-RASP

Dorota Jarecka, krytyczka sztuki i kuratorka, kierowniczka Galerii Studio w Warszawie

Paweł Jarodzki, artysta wizualny i pedagog

Andrzej Jaroszyński, ambasador emeritus

Agnieszka Jakimiak, reżyserka teatralna

Aleksandra Jakubczak, reżyserka teatralna

dr hab. Rafał Jakubowicz, artysta wizualny, profesor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Marta Jałowska, artystka

Michał Januszaniec, artysta

Agnieszka Jarosz, menadżerka korporacji

profesor dr hab. Jacek Jassem, lekarz, Gdański Uniwersytet Medyczny

Maria Jasińska, radca prawny

Łukasz Jastrubczak, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Halina Jaworski, artystka

Dorota Jędruch, historyczka sztuki

Werner Jerke, kolekcjoner i wydawca

Joanna Jezierska, socjolożka i kolekcjonerka sztuki

Leszek Jodliński, niezależny ekspert muzealny i wydawca

Ewelina Jurasz, dyrektorka BWA Krosno

Mirek Kaczmarek, scenograf

Michał Kaczyński, Galeria Raster

Irena Kain, lekarka, popularyzatorka kultury

Andrzej Kaliski, artysta i adwokat

Anna Kalwajtys, artystka

Monika Kamińska, radca prawna

Renata Rara Kamińska, artystka

Koji Kamoji, artysta

Nina Kancewicz-Hoffman, konsultantka

Przemysław Kaniecki, kustosz w Muzeum Polin, adiunkt na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego

Ewa Kanigowska-Gedroyć, tłumaczka

Jerzy Kapuściński, producent filmowy

Anna Karaban, Teatr Powszechny w Warszawie

Maciej Karpiak, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Marta Karpińska, redaktorka i kuratorka, Fundacja Instytut Architektury

Dorota Karpińska, stylistka

Katarzyna Karwańska, kuratorka

Katarzyna Kasia, adiunktka, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dorota Katner, historyczka sztuki, wieloletnia wicedyrektorka Centrum Kultury Łowicka

Wojciech Kątski, dr nauk medycznych

Bożena Keff, pisarka i poetka

Aleksandra Kędziorek, historyczka architektury i kuratorka

Julia Kern-Protassewicz, Muzeum Rzeźby w Królikarni, Muzeum Narodowe Warszawa

Zuzanna Kernbach, operatorka filmowa, laureatka Studenckiego Oscara

Julian A.Ch. Kernbach, operator i reżyser filmowy

Magdalena Kicińska, reportażystka i redaktor naczelna miesięcznika „Pismo”

Agata Kiedrowicz, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Maria Kieślowska, Fundacja Krzysztofa Kieślowskiego

Olga Kiedrowicz-Świtalska, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Grażyna Kietlińska, nauczycielka akademicki

Tomasz Kietliński, inżynier

Anna Kieturakis, główna specjalistka ds. współpracy z Europą Wschodnią, Urząd Miasta Gdańska

Ula Kijak, reżyserka i aktywistka

Filip Kijowski, artysta, założyciel Biblioteki Azyl w Galerii Labirynt w Lublinie

Emilia Kina, artystka

Maciej Klimczak, bibliotekarz

Michał Klimko, dziennikarz, tygodnik „Polityka”

dr Joanna Kiliszek, historyczka sztuki i kuratorka

Tomasz Kitliński, visiting scholar Freie Universität Berlin

Patryk Kizny, filmowiec i artysta sztuk wizualnych

Tomasz Kizny, dziennikarz i fotograf

Joanna Klass, kuratorka i animatorka kultury

profesor dr. hab. Ryszard W. Kluszczyński, kierownik Katedry Nowych Mediów i Kultury Cyfrowej Instytut Kultury Współczesnej, Uniwersytet Łódzki

Tomasz Kizny, dziennikarz i fotograf

dr hab. Aleksandra Knaflewska (Ska), profesor Akademii Sztuki w Szczecinie
Mariusz Knorowski, kurator, Muzeum Plakatu w Wilanowie, członek AICA

Tomasz Knorowski, artysta, nauczyciel akademicki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Janusz Kobyliński, fotograf

Iwona Kochanowska, dziennikarka, tygodnik „Polityka”

Krystyna Kofta, pisarka i publicystka

profesor dr hab. Mirosław Kofta, psycholog, Uniwersytet Warszawski

Dorota Kolak, aktorka, reżyserka i pedagożka

profesor dr hab. Leszek Kolankiewicz, kulturoznawca, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Marta Kołakowska, właścicielka galerii Leto

Kaya Kołodziejczyk, artystka niezależna i choreografka

Adrian Kolerski, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Jacek Kołtan, filozof i wydawca, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Antoni Komasa-Łazarkiewicz, kompozytor

Darek Komorek, artysta grafik

Anna Konik, artystka wizualna

dr hab. Maciej Konopka, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa

dr hab. Piotr Korduba, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Instytutu Historii Sztuki

Joanna Kos-Krauze, reżyserka i scenarzystka filmowa

Hanna Kossak-Nowocień, Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Krzysztof Kościuczuk, dyrektor artystyczny Muzeum Susch

Karolina Kotowska, graficzka

Daniel Kotowski, artysta, performer i edukator

Izabela Kowalczyk–Dudek, dyrektorka biura reklamy tygodnika „Polityka”

Jacek Kowalczyk, dziennikarz, tygodnik „Polityka”

Mateusz Kowalczyk, artysta

Zenon Kowalczyk, kierownik Galerii Ostrołęka

Paweł Kowalewski, artysta

Anna Kowalik, konserwator dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Anastazja Kowalska, wychowawczyni przedszkolna, emerytka

Grzegorz Kowalski, artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Wzornictwa

Łukasz Kowalski, architekt krajobrazu, artysta

Magdalena Kownacka, historyczka sztuki, kuratorka

Marta Kownacka, reżyserka obsady

Paweł Kowzan, artysta

Jarosław Kozakiewicz, artysta

Olga Kozińska, Komuna Warszawa

Maria Magdalena Kozłowska, artystka

Jarosław Kozłowski, emerytowany profesor Uniwersytetu Artystycznego i
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Karolina Koziołek, kuratorka i managerka kultury, Fundacja VOX Artis

Wojciech Kozłowski, dyrektor BWA w Zielonej Górze

Katarzyna Kozyra, artystka

profesor dr. hab. nauk medycznych i biofizyki Ewa Koźniewska

Katarzyna Krakowiak, artystka, laureatka Biennale Architektury w Wenecji w 2012

Karolina Kraczkowska, tancerka, performerka i choreografka

Dorota Krakowska, artystka i kuratorka, Goethe Instytut Kraków

Michał Krasucki, historyk sztuki, stołeczny konserwator zabytków

Anna Krenz, artystka

Tomasz Kręcicki, malarz

Yulia Krivich, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Zofia Król, redaktorka naczelna pisma „Dwutygodnik”

profesor dr hab. Anna Królikiewicz, artystka, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Piotr Krajewski, dyrektor artystyczny Biennale WRO

Paulina Krasińska-Sawicka, Fundacja Arton

Beata Kruk, emerytowana starsza kustosz, Zamek Królewski w Warszawie

dr hab. Mirosław Piotr Kruk, profesor Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Gdański

Rafał Kruszka, artysta

Krystyna Krynicka, Wydawnictwo a5

Ryszard Krynicki, poeta

Katarzyna Krysiak, kuratorka programowa Galerii Foksal

Marta Krześlak, artystka

Paweł Książek, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Aleksandra Kubiak, artystka

Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka, kuratorka sztuki mediów i menadżerka kultury, wykładowczyni, Centrum Sztuki WRO, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Jan Kubicki, logistyk

Karolina Kubik, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Wojciech Kucharczyk, artysta

Katarzyna Kucharska-Hornung, kuratorka

Katarzyna Kucharska-Wiak, filolożka

Marek Kucharski, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Małgorzata Kuciewicz, architektka i badaczka architektury

profesor dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, literaturoznawczyni, członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN

Marta Kudelska, niezależna kuratorka sztuki

Boris Kudlićka, scenograf

Grażyna Kulczyk, fundatorka Muzeum Susch, prezeska Art Stations Foundation CH

Kasia Kulczyk-Jordan, przewodnicząca rady nadzorczej Vogue Polska i członkini rady programowej TZSP

profesor dr hab. Waldemar Kuligowski, antropolog kulturowy Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM

profesor dr. hab. Andrzej Kulig

dr hab. Jerzy J. Kunicki-Goldfinger, badacz i konserwator dzieł sztuki

Ewa Kuryluk, artystka i pisarka

dr hab. Iwona Kurz, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Piotr Kurzawa, reżyser

Kamil Kuskowski, artysta i wykładowca akademicki, Akademia Sztuki w Szczecinie

Viola Kuś, twórczyni i badaczka sztuki, fotografka, prezeska fundacji Artystyczno-Badawcza om – organizmy i maszyny w kulturze

profesor dr hab. Robert Kuśmirowski, artysta i wykładowca w Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Marika Kuźmicz, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Angelika Kuźniak, pisarka

Jagoda Kwiatkowska, artystka

Krzysztof Kwiatkowski, muzykolog

Anna Kwiatkowska, skrzypaczka

Aneta Kyzioł, dziennikarka, krytyczka teatralna, tygodnik „Polityka”

Mateusz Labuda, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Komitetu ICOM
Agata Lankamer, artystka

Elżbieta Laskowska, kustosz i dyrektor Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie

Luiza Laskowska, dyrektorka BWA w Jeleniej Górze

Michał Lasota, Galeria Stereo

Ryszard Latecki, artysta-muzyk

Marzanna de Latour, dziennikarka i pisarka

Ryszard de Latour, b. dyrektor ds. naukowych Muzeum Narodowego w Kielcach

Alicja Latkowska, pracowniczka kultury, Muzeum Narodowe w Warszawie

Magdalena Lazar, artystka i wykładowczyni akademicka

profesor dr hab. Leszek Leszczyński, prawnik

Karolina Leśnik-Patelczyk, historyczka sztuki, dyrektorka Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy

Olga Lewicka, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Marcin Liber, reżyser

Ewa Libera, artystka

Michał Libera, kurator, laureat Biennale Architektury w Wenecji w 2012

Zbigniew Libera, artysta

Maciej Libich, redaktor magazynu „Wizje”

profesor dr hab. Janusz Limon, genetyk

Magda Lipska, kuratorka, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Daniel Lis, redaktor

Piotr Lisowski, kurator i historyk sztuki, Muzeum Współczesne Wrocław

Róża Litwa, artystka

Kacper Lecnim, artysta

Andrzej Leder, filozof kultury, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Diana Lelonek, artystka wizualna

Paweł Leszkowicz, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Pracowni Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej

Dorota Leśniak-Rychlak, redaktorka i kuratorka, Fundacja Instytut Architektury

profesor dr hab. Marta Leśniakowska, historyczka sztuki

Anna Maria Leśniewska, historyczka sztuki i kuratorka, nauczycielka akademicka w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi

Zofia Leśniewska, redaktorka, tygodnik „Polityka”

Jagna Lewandowska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Katarzyna Lewandowska, wykładowczyni i kuratorka, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

dr Magdalena Lorenc, politolożka i muzeolożka, nauczycielka akademicka

Małgorzata Litwinowicz, badaczka kultury

Jarosław Lubiak, historyk i kurator sztuki, Akademia Sztuki w Szczecinie

Agnieszka Lulińska, historyczka sztuki, kuratorka Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland w Bonn

Viola Łabanow, klawesynistka

Ewa Łabno-Falęcka, dyrektorka ds. komunikacji i relacji zewnętrznych, Mercedes-Benz Polska sp. z o.o.

Ewa Łączyńska-Widz, dyrektorka BWA Tarnów

Natalia Ładyka, główna inwentaryzator Zamku Królewskiego w Warszawie

Teresa Łaszczuk, adwokatka

Maciej Łaszczuk, adwokat

Maja Łatyńska, tłumaczka

Anna Łazar, kuratorka

Cezary Łazarewicz, reporter

Wojciech Łazarczyk, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Magdalena Łazarkiewicz, reżyserka

Elżbieta Łebkowska, socjolożka

Olga Łosiak, ekonomistka, autorka bloga o designie

Krzysztof Łoszewski, kostiumograf

Maja Łozińska, pisarka

Jan Łoziński, publicysta historyczny i fotoedytor

Miłosz Łuczyński, malarz i artysta wideo

Piotr Łukasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 1992-1994

Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz, filozofka i teoretyczka sztuki i kultury

Michał Łukaszuk, kurator

Janusz Łukowicz, artysta

Paweł Łysak, reżyser, dyrektor Teatru Powszechnego im. Zygmunta Hübnera w Warszawie

Goshka Macuga, artystka

Ryszard Machiński, inżynier

Joanna Machudera, specjalistka ds. relacji z mediami

Robert Maciejuk, artysta

Marta Madej, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Alina Magnuska, filozofka, organizatorka kultury i dyplomatka

Wojciech Majcherek, krytyk teatralny, kierownik literacki Teatru Dramatycznego w Warszawie

profesor dr hab. Tadeusz Majda, orientalista

Barbara Kinga Majewska, artystka-muzyk

Ewa Majewska, filozofka

Katarzyna Majewska, producentka filmowa i teatralna

Piotr Majewski, historyk sztuki, Instytut Nauk o Kulturze UMCS
Mateusz Maleszewski, kulturoznawca

Szymon Maliborski, kurator, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

dr hab. Maciej Malicki, profesor w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk

Joanna Malinowska, artystka

Jacek Malinowski, artysta

Marek Małecki, adwokat i kolekcjoner sztuki

Katarzyna Maniak, antropolożka kultury

Aurelia Mandziuk, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Jacek Markiewicz, artysta sztuk wizualnych

Wojciech Markiewicz, dziennikarz, tygodnik „Polityka”

Małgorzata Markiewicz, artystka i wykładowczyni akademicka

Ewa Markowska, politolożka

Zbigniew Markowski, ekonomista

Janusz Marszalec, historyk, Muzeum Gdańska

Honorata Martin, artystka, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Przemysław Matecki, artysta

Bartek Materka, artysta

Elżbieta Matyaszewska, historyczka sztuki
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski, romanista i literaturoznawca

Magdalena Mazik, kierowniczka działu wiedzy o sztuce, MOCAK

Adam Mazur, krytyk sztuki, redaktor naczelny „Magazynu Szum” w latach 2013-2017, założyciel pisma „Blok Magazine”

Małgorzata Mazur, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Andrzej Mencwel, profesor nauk humanistycznych na emeryturze

Anna Michalak-Pawłowska, animatorka kultury

Jacek Michalak, dr nauk chemicznych, wiceprezes zarządu Atlas ds. rozwoju, kierujący galerią Atlas Sztuki w latach 2003-2017

Katka Michalak, reżyserka

Justyna Michalik-Tomala, Uniwersytet Łódzki

Dorota Jagoda Michalska, historyczka sztuki, University of Oxford

Igor Michalski, aktor i reżyser, dyrektor Teatru Muzycznego w Gdyni

profesor dr hab. Marek Michalski, kierownik katedry prawa gospodarczego i gospodarki cyfrowej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

profesor dr hab. Sergiusz Michalski, historyk sztuki, członek Polskiej Akademii Umiejętności, Academia Europaea i Królewskiej Szwedzkiej Akademii Literatury

Tomasz Michniewicz, dziennikarz

Antoni Michnik, historyk kultury, performer i kurator

Piotr Micek, dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA

Irena M. Micińska, emerytka, miłośniczka sztuki

Anna Miczko, pracownica kultury

Katarzyna Mikolajczak, konsul honorowa Republiki Gwatemali

Rafał Milach, artysta wizualny

Kamil Milewski, artysta i fotograf

Martyna Miller, artystka

Marta Miłoszewska, reżyserka teatralna

Karolina Miszczak, pracowniczka kultury i sztuki

Małgorzata Miśniakiewicz, kuratorka i historyczka sztuki

Anna Mituś, kuratorka galerii BWA Wrocław Główny

Piotr Mitzner, pisarz i wykładowca akademicki

Elżbieta Młynarczyk, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Dorota Monkiewicz, historyczka sztuki i kuratorka wystaw

Anna Molska, artystka

Łukasz Mojsak, historyk sztuki, kurator

Magdalena Morawik, niezależna kuratorka

Maria Morzuch, historyk sztuki, wieloletnia kuratorka w Muzeum Sztuki w Lodzi

Magda Mosiewicz, dokumentalistka

Paweł Mościcki, filozof, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Jan Możdżyński, artysta

Józef Mrozek, historyk sztuki i wykładowca, kierownik Katedry Historii i Teorii Designu na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2006-17

Tomasz Mróz, artysta wizualny

Katarzyna Murawska-Muthesius, Associate Lecturer History of Art, Birkbeck College University of London

Grzegorz Musiał, historyk sztuki, kurator i marszand

Łukasz Musielak, krytyk i teoretyk sztuki, Akademia Sztuki w Szczecinie

Daniel Muzyczuk, kurator, Muzeum Sztuki w Łodzi

Paweł Mykietyn, kompozytor

Joanna Mytkowska, historyczka sztuki, dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie

dr hab. Luiza Nader, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną

Zbigniew Naliwajek, romanista i tłumacz literatury, profesor Uniwersytet Warszawski

Anna Nawrot, Galeria Biała w Lublinie

Maciej Nowacki, artysta

Andrzej Nowacki, artysta-malarz

Katarzyna Nowak, zastępca dyrektora Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Violetta Nowakowska, pisarka

Hanna Nowicka-Grochal, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Gunia Nowik, właścicielka Gunia Nowik Gallery

Ramona Nagabczyńska, choreografka

Maria Napiontkowa, historyczka teatru, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Katarzyna Nestorowicz, Noviki

Chris Niedenthal, fotografik

Filip Niedenthal, dziennikarz, redaktor naczelny „Vogue Polska” w latach 2017-2021

Karolina Niedenthal, tłumaczka literatury niemieckojęzycznej

Małgorzata Niedzielko, artysta-plastyk i nauczyciel rzeźby w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu

Jacek Niegoda, artysta

Monika Niemczyk, aktorka

Zofia Nierodzińska, Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu

Małgorzata Niezabitowska, pisarka

Dorota Nieznalska, artystka wizualna

dr hab. Grzegorz Niwiński, projektant, dziekan Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Agnieszka Niziurska, artystka

dr hab. Aleksander Nowak, kompozytor

Dobrosława Nowak, pisarka, kuratorka i artystka wizualna, członkini komitetu selekcyjnego Rezydencji Artystycznych In-ruins

Damian Nowak, projektant

profesor dr hab. Paweł Nowak, dyrektor galerii Salon Akademii

Jędrzej Nowicki, fotograf dokumentalny

Krzysztof Nowicki, reżyser, prezes stowarzyszenie Koloroffon

Marcin Nowicki, Noviki

Karolina Ochab, dyrektorka Nowego Teatru

Maryna Ochab, tłumaczka

profesor dr hab. Barbara Okoń-Makowska, reżyserka dźwięku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Anna Okrasko, artystka wizualna

Patrycja Okuljar, architektka Studio Okuljar

Anna Olejarczyk, artystka

Agnieszka Olsten, reżyserka teatralna

Dominika Olszowy, artystka

Paulina Ołowska, artystka i kuratorka, prezeska Fundacji Dom Twórczy Kadenówka

Beata Opic, animatorka kultury

Agnieszka Oprządek, historyczka sztuki, zastępca dyrektora Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie

Jan Ordyński, dziennikarz

Tomasz Organek, muzyk

Anna Orlikowska, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Anna Orłowska, artystka

Franciszek Orłowski, artysta i kurator

Witek Orski, artysta wizualny

Maja Ostaszewska, aktorka

Emilia Orzechowska, kuratorka

Monika Osiecka, rzeźbiarka

Aleksandra Osowicz, artystka

dr hab. Waldemar Ossowski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Muzeum Gdańska

Łukasz Owczarzak, fotograf i operator

Anna Pajęcka, krytyczka sztuki i redaktorka, pismo „Dwutygodnik”

Paweł Palcat, aktor

Jacek Pałasiński, historyk teatru i dziennikarz

Andrzej Pałys, historyk sztuki i antykwariusz

Paulina Pankiewicz, artystka

Przemysław Pankowski, animator kultury

Joanna Parczyńska, wydawczyni

Pia Partum, reżyserka

Sylwia Parais, historyczka sztuki, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Hanna Patyra, dr nauk medycznych

Arek Pasożyt, artysta, animator, „Grupa nad Wisłą”

Daniel Passent, felietonista, „Polityka”

Karolina Pawelczyk, artystka

Antoni Pawlak, poeta, pisarz

Aleksandra Pawlicka, dziennikarka, tygodnik „Newsweek”

Ewa Pawlik, dziennikarka

Tomek Pawłowski-Jarmołajew, kurator

Roman Pawłowski, krytyk teatralny, kierownik literacki TR Warszawa

Filip Pągowski, projektant

Weronika Pelczyńska, choreografka

Anna Petrycka, archeolożka

Waldemar Petryk, artysta

Maciej Piasecki, dziennikarz OKO PRESS

Grzegorz Piątek, pisarz, publicysta, kurator, laureat nagrody Złotego Lwa na Biennale Architektury w Wenecji w 2008

Ada Piekarska, kuratorka

Piotr Pietrzak, nauczyciel

Karolina Pietrzyk, graficzka

Agata Pietrasik, historyczka sztuki

Ewa i Andrzej Peciakowie, wydawcy

ksiądz profesor dr hab. Andrzej Perzyński, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Marek M. Pieńkowski, lekarz, kolekcjoner sztuki

Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka” Brama Grodzka- Teatr NN”

Katarzyna Pietrewicz, redaktorka Vogue Polska online

Daria Pietryka, artystka wizualna i architektka

Aleksandra Pilinow, psychoanalityk

Irmina Pisarek, artystka i graficzka

Ksawery Piwocki, projektant, profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 2004 -2012

dr hab. Jakub Piwowarski, Microbiota Lab, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Grzegorz Pleszyński, malarz, muzyk i pedagog

Karolina Plinta, krytyczka sztuki i redaktorka, „Magazyn Szum”

Ewa Plucińska, prawniczka, radca prawna

Izabela Plucińska, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Paweł Płoski, dziekan kierunku Wiedza o Teatrze, Akademia Teatralna w Warszawie

Piotr Pniak, perkusista

Matylda Pniewska, graficzka

Bartłomiej Pniewski, projektant

Dorota Podlaska, artystka

Piotr Policht, krytyk sztuki, „Magazyn Szum”

Aleksandra Polisiewicz, artystka

Piotr Polak, aktor Nowego Teatru

Martin Pollack, pisarz i tłumacz literatury polskiej

Agnieszka Polska, artystka

Cezary Poniatowski, artysta wizualny

Jacek Poniedziałek, aktor

Elżbieta Popik, historyczka

Adam Pomorski, prezes Polskiego PEN Clubu

dr hab. Krzysztof Polkowski, artysta-malarz, profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

profesor dr hab. Krzysztof Pomian, emerytowany profesor w Centre National de la Recherche Scientifique CNRS w Paryżu

profesor dr hab. Maria Poprzęcka, historyczka sztuki, Artes Liberales Uniwersytet Warszawski

Iwona Poreda-Łakomska, dziennikarka

Ewa P. Porębska, redaktorka naczelna miesięcznika „Architektura-Murator”

Jerzy Porębski, projektant, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Barbara Pospieszna, historyczka sztuki i zabytkoznawczyni, kuratorka ds. badań i zbiorów Muzeum Zamkowego w Malborku w latach 2008-2019, rzeczoznawczyni ministra kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie opieki nad zabytkami (2017-2020)

Maria Anna Potocka, dyrektorka muzeum MOCAK, Kraków

Krzysztof Powierża, artysta

Arkadiusz Półtorak, nauczyciel akademicki

profesor dr hab. Paweł Próchniak, literaturoznawca, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Matylda Prus, historyczka sztuki i socjolożka, założycielka Galerii m² w Warszawie

Maria Prussak, historyk literatury, profesor w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Kaja Prusinowska, śpiewaczka i bajarka, teatr muzyczny Słuchaj Uchem

Janusz Prusinowski, muzyk

Zofia Prysłopska, animatorka kultury i dziennikarka strumienie.eu
dr hab. Aleksandra Przegalińska–Skierkowska, prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego

Katarzyna Przezwańska, artystka

Hanna Przyborowska, pedagog specjalny

Paulina Przyborowska, menadżerka kultury

Kacper Przyborowski, nauczyciel akademicki

Jarosław Przyborowski, przedsiębiorca, kolekcjoner sztuki

Joanna Przybyła, artystka

Andrzej Przywara, prezes Fundacji Galerii Foksal

Anna Ptak, kuratorka

Anka Ptaszkowska, krytyczka sztuki i kuratorka, nieumocowana zawodowo

Magdalena Ptasznik, choreografka

Beata Purc-Stępniak, historyczka sztuki, Uniwersytet Gdański

Joanna Pyda, architektka

Joanna Rajkowska, artystka

Karol Radziszewski, artysta

Łukasz Radziszewski, Galeria Komputer

dr hab. Jarosław Radel, artysta, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Marek Radke, artysta

Jacek Rakowiecki, dziennikarz

Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, członkini zarządu Fundacji Centrum Architektury

Agnieszka Rayss, fotografka i wykładowczyni

Agnieszka Rayzacher, kuratorka i krytyczka sztuki, lokal_30

Kasia Redzisz, starsza kurator Tate Liverpool

Paulina Reiter, redaktorka naczelna „Wysokich Obcasów”

Małgorzata Rejmer, pisarka, reportażystka

dr hab. Agnieszka Rejniak-Majewska, historyczka sztuki, profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Bartek Remisko, kurator i organizator

Anahita Rezaei, graficzka

Zofia Reznik, badaczka sztuki, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Alicja Rogalska, artystka

Zbigniew Rogalski, artysta

Krzysztof Rogulski, reżyser

Zofia Rojek, historyczka sztuki

Marta Romankiv, artystka

Natalia Romik, architektka i artystka, stypendystka Gerda Henkel Foundation

Adriana Ronżewska-Kotyńska, Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

Tadeusz Rolke, fotografik

Alicja Rottenberg, historyczka sztuki, producentka filmowa i telewizyjna

dr hab. Tomasz F. de Rosset, historyk sztuki

Teoniki Rożynek, kompozytorka

Ola Rózga, fotografka

Karolina Rozwód, dyrektorka Teatru Starego w Lublinie

Gregor Różański, artysta

Katarzyna Różniak, robotnica sztuki i kuratorka

Marcin Różyc, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

dr hab. Monika Rudaś-Grodzka, profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Kinga Rudnicka-Pietrzak, psycholożka

Janusz Rudnicki, pisarz i publicysta

dr hab. Piotr Rudzki, adiunkt, Uniwersytet Wrocławski i kurator artystyczny, Teatr Polski w Podziemiu

Stanisław Ruksza, historyk i kurator sztuki, dyrektor TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie

Robert Rumas, artysta i scenograf

Sławek Rumiak, artysta wizualny

Daniel Rumiancew, artysta

Irmina Rusicka, artystka

dr. hab. Michał Rusinek, filolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Łukasz Rusznica, fotograf

Hanna Rydlewska, dziennikarka, dyrektorka wydawnicza „Vogue Polska”

Maria Rymgayłło-Kątska, dr nauk medycznych

Michał Ryszkiewicz, Przyjaciel Muzeum Narodowego w Warszawie (od 1964r)

Piotr Rypson, przewodniczący ICOM Polska

Grzegorz Rzeczkowski, dziennikarz śledczy, „Polityka”

Joanna Rzepka-Dziedzic, artystka i kuratorka, Galeria Szara

Michalina Sablik, kuratorka i krytyczka sztuki, Galeria Promocyjna

Anna Saciuk-Gąsowska, historyk sztuki, muzealnik

dr hab. Zuzanna Sadowa, projektantka, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Justyna Sadowska, dziennikarka, tygodnik „Polityka”

Robert Sadowski, fotograf

Maryna Sakowska, artystka

Maciek Salamon, artysta, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Andrzej Saramonowicz, reżyser i pisarz

Anna Saratowicz-Dudyńska, historyczka sztuki, em. kustosz w Zamku Królewskim w Warszawie

Anka Sasnal, reżyserka, scenarzystka, redaktorka

Wilhelm Sasnal, malarz i autor filmów

Jadwiga Sawicka, artystka i nauczycielka akademicka

Konrad Schiller, dyrektor Muzeum Woli w Warszawie

Agnieszka Sendecka, prawniczka i artystka

Marzenna Sendecka, bankowiec i kolekcjonerka sztuki

Piotr Sendecki, adwokat i kolekcjoner sztuki

Anna Shimomura, artystka

Jana Shostak, artystka i aktywistka

Natalia Sielewicz, kuratorka, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Karol Sienkiewicz, krytyk sztuki

Elżbieta Sikora, kompozytorka

Małgorzata Sikora, filolożka

Piotr Sikora, kurator sztuki, Meet Factory w Pradze

Tomek Sikora, fotograf

Janek Simon, artysta

Radek Sirko, producent i realizator dźwięku, kurator

Magdalena Siwecka, historyczka sztuki

profesor dr hab. Dorota Siwicka, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Łukasz Skąpski, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Piotr Skiba, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Tymoteusz Skiba, zastępca dyrektora, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku

Krzysztof Skonieczny, reżyser

Katarzyna Skręt, kulturoznawczyni, teatrolożka i performerka

Filip Skrońc, dokumentalista

profesor dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska, lekarka

profesor dr hab. Ewa Skrzydło-Tefelska, prawniczka

Jakub Skrzywanek, reżyser teatralny

Katarzyna Słoboda, kuratorka i badaczka

Wojciech Smarzowski, reżyser i scenarzysta filmowy

Agata Smalcerz, dyrektorka Galerii Bielskiej BWA

Agnieszka Smoczyńska, reżyserka i scenarzystka filmowa

Michał Smolana, doradca biznesowy

Anna Smolar, reżyserka teatralna

Paweł Smoleński, dziennikarz, pisarz, publicysta

Patrycja Smyła, dyrektor Galerii Szara Kamienica w Krakowie

Krzysztof Sobala, konsultant biznesowy

Katarzyna Sobczak, kuratorka, Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie

Mikołaj Sobczak, artysta

Justyna Sobczyk, reżyserka, Teatr21

Marek Sobczyk, artysta sztuk wizualnych

Anna Sobecka, historyczka sztuki, prodziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego

Elżbieta Sobiecka-Mindak, b. wicedyrektorka Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki i Muzeum Narodowego w Warszawie

Anna Sobol-Wejman, artystka-graficzka

Magda Socha-Włodarska, projektantka

Zuzanna Sokalska, właścicielka galerii

Joanna Sokołowska, kuratorka

Agnieszka Sosnowska, kuratorka, Muzeum Susch

Monika Sosnowska, artystka

ks. Waldemar Sondka, duszpasterz środowisk twórczych archidiecezji łódzkiej, dyrektor i założyciel Teatru Logos

Jacek Staniszewski artysta, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Andrzej Starmach, historyk sztuki, kolekcjoner i marszand

Magdalena Staroszczyk, artystka i kuratorka

Mikołaj Starowieyski, artysta

Beata Stasińska, wydawczyni i agentka literacka, sygnatariuszka Paktu dla Kultury

Piotr Stasiowski, dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej

Paulina Stasik, artystka

Andrzej Stasiuk, pisarz, poeta i muzyk

profesor dr hab. Michał Stefanowski, projektant, kierownik katedry projektowania na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Andrzej Stelmasiewicz, Fundacja Wspólnota Gdańska, radny i przewodniczący komisji kultury i promocji miasta Gdańsk

Bożena Steinborn, historyczka sztuki, Warszawa

profesor dr hab. Dariusz Stola, historyk

Martyna Stołpiec, Stroboskop

Monika Strugałła, muzykolożka

Irena Strzałkowska, producentka filmowa

Adam Strzelecki, supervisor vfx

Jarosław Suchan, historyk sztuki, dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi

Michał Suchora, historyk sztuki, BWA Warszawa

dr hab. Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski

Agnieszka Sural, historyczka sztuki

Łukasz Surowiec, artysta, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Paweł Susid, artysta, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Joanna Synowiec, niezależna kuratorka i animatorka

Stach Szabłowski, krytyk sztuki, kurator

Edyta Szafrańska, ekonomistka

dr hab. Wojciech Szafrański, prawnik, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Anna Szałas, historyczka sztuki, specjalistka ds. rozwoju widowni i komunikacji projektów kulturalnych

Małgorzata Szczęśniak, scenografka

Jakub Szczęsny, architekt

Agnieszka Szczotka, artystka

Małgorzata Szczurek, wydawczyni

Diana Szczotka, fotografka i studentka szkoły filmowej

Monika Szczukowska, historyk sztuki i niezależna kuratorka

Małgorzata Szejnert, dziennikarka i pisarka

Marcin Szeląg, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie

Tomasz Szerszeń, artysta, antropolog kultury, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Katarzyna Szeszycka, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Agnieszka Szewczyk, historyczka sztuki i kuratorka

Monika Szewczyk, historyczka sztuki i kuratorka, dyrektorka Galerii Arsenał w Białystoku

profesor dr hab. Iwona Szmelter, kierowniczka „NOVUM” Międzykatedralnej Pracowni Ochrony i Konserwacji Sztuki Współczesnej, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Monika Sznajderman, wydawczyni i pisarka

Agnieszka Szostakiewicz, historyczka sztuki, wykładowczyni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Katarzyna Szotkowska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Anna Szprynger, artystka

Aga Szreder, artystka

Kuba Szreder, wykładowca akademicki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Katarzyna Szumska, artystka

Katarzyna Szustow, koordynatorka intymności dla filmu i teatru

Michał Szuszkiewicz, artysta wizualny, adiunkt Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Dagny Szwed, projektantka
Daniel Szwed, projektant

Dorota Szwarcman, krytyczka muzyczna, tygodnik „Polityka”

Aneta Szyłak, historyczka sztuki, kierowniczka NOMUS Nowe Muzeum Sztuki, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Agata Szymanek, artystka wizualna

Sylwia Szymaniak, kuratorka, Biuro Wystaw

Małgorzata Szymankiewicz, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Aleksandra Szymańska, menedżerka kultury, dyrektorka Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Marek Szymański, artysta-fotografik

Elwira Szyszka, scenografka

Milada Ślizińska, historyczka sztuki, główna kuratorka wystaw zagranicznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w latach 1990-2011

Ewa-Maria Śmigielska, rzeźbiarka, adiunkt, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Joanna Śmigielska, wykładowczyni, adiunktka w katedrze Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa

Uniwersytetu Warszawskiego

Joanna Śnieżko-Misterek, koordynatorka Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku

dr hab. Magdalena Środa, filozofka, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, publicystka

Bogna Świątkowska, prezeska Fundacji Bęc Zmiana

Marek Świca, dyrektor Muzeum Fotografii w Krakowie

Andrzej Świetlik, Łódź Kaliska

Dagmara Świętek, projektantka plakatów i książek

Agnieszka Taborska, historyczka sztuki i pisarka

Iza Tarasewicz, artystka

Leon Tarasewicz, artysta

Agnieszka Tarasiuk, kuratorka

Marek Tarczyński, księgarz

Zbigniew Taszycki, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Waldemar Tatarczuk, dyrektor Galerii Labirynt w Lublinie

Ewa Tatar, kuratorka

Justyna Teodorczyk, dyrektorka Galerii Sztuki w Legnicy

Maurycy Tereszczuk, uczeń (8 lat)

Radosław Tereszczuk, strateg innowacji
Piotr Tetlak, scenograf

Maria Toboła, artystka wizualna

Jan Tomaszewicz, reżyser teatralny, aktor, dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim

Tomasz Tomaszewski, fotograf

Barbara Tombińska, inżynier i kolekcjonerka sztuki

Malgorzata Tomczak, historyczka i krytyczka architektury, redaktorka naczelna magazynu i portalu Architektura&Biznes

Jan Tomza-Osiecki, artysta

Beata Tondera-Blizińska, konserwatorka dzieł sztuki i mediatorka

Artur Tondera-Bliziński, naczelnik Wydziału Mobilności Zrównoważonej w ZDM

Ewa Toniak, wykładowczyni Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

Grażyna Torbicka, dziennikarka

profesor dr Tomasz Torbus, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

Mikołaj Trzaska, muzyk

Stanisław Trzciński, kulturoznawca i menedżer kultury, prezes Fundacji Niespodzianka

Jarosław Trybuś, historyk sztuki, krytyk architektury, zastępca dyrektora Muzeum Warszawy, laureat nagrody Złotego Lwa na Biennale Architektury w Wenecji w 2008

Anna Tryc-Bromley, edukatorka i scenarzystka, dyrektorka Instytutu Polskiego w New Delhi w latach 2011-2015

Joanna Tsisar, kuratorka sztuki

profesor dr hab. Łukasz Andrzej Turski, Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk

profesor dr hab. Andrzej Turowski, historyk i teoretyk sztuki

Agata Tuszyńska, pisarka

Jacek Tylicki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Komitet Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk

Marta Tymowska-Wicha, nauczycielka

Piotr Uklański, artysta

Magdalena Ulejczyk, dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury
Mike Urbaniak, dziennikarz i publicysta

Eliza Urwanowicz-Rojecka, Galeria Arsenał, Białystok

Gerdien Verschoor, dyrektorka Camp Westerbork Commemoration Center, Hooghalen

Ewa Voelkel-Krokowicz, prezeska centrum designu Concordia Design

Piotr Voelkel, VOX Artis, prezes wielkopolskiej Zachęty Sztuk Pięknych

Anna Wacławik-Orpik, dziennikarka i pisarka

Piotr Wacowski, operator filmowy

Jacek Wakar, krytyk teatralny i dziennikarz

Ewa Wanat, dziennikarka

Dorota Warakomska, dziennikarka

dr hab. Mariusz Waras, artysta, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie

Krzysztof Warlikowski, reżyser, dyrektor artystyczny Nowego Teatru

Agnieszka Maria Wasieczko, historyczka i krytyczka sztuki, niezależna dziennikarka

Joanna Wasilewska, dyrektorka Muzeum Azji i Pacyfiku

Andrzej Wasilewski, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Marek Wasilewski, dyrektor Miejskiej Galerii Arsenał w Poznaniu

Aleksandra Wasilkowska, architektka

Katarzyna Wąs, art advisor

Zbigniew Warpechowski, artysta, performer i poeta

Katarzyna Warzecha, reżyserka filmowa

Aleksandra Wasilkowska, architektka, artystka wizualna

Paweł Wawrzecki, aktor

Gosia Wdowik, reżyserka teatralna, przewodnicząca Gildii Reżyserek i Reżyserów Teatralnych

Aldona Wejchert, bizneswoman

Jan Wehr, profesor matematyk University of Arizona, Tucson

profesor dr hab. Stanisław Wejman, artysta-grafik

Kaja Werbanowska, krytyczka sztuki i kuratorka, Galeria Promocyjna, Warszawa

Monika Weychert, kulturoznawczyni, niezależna kuratorka i krytyczka sztuki

Marta Węglińska, artystka i edukatorka, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Mateusz Węgrzyn, teatrolog, rzecznik prasowy Teatru Powszechnego w Warszawie

Szymon Wiak, prawnik

Marcin Wicha, grafik

Barbara Wiechno, filolożka, hungarystka i tłumaczka z języka węgierskiego

Tadeusz Wielecki, kompozytor

ksiądz profesor dr hab. Alfred Wierzbicki, fotograf i poeta, Katedra Etyki Instytut Filozofii Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Greta Wierzbięta, artystka i nauczycielka

dr hab. Karolina Wigura, Kultura Liberalna, adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Jędrzej Wijas, kurator sztuki, TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Karolina Wiktor, artystka

Mariusz Wilczyński, reżyser animacji i malarz

Cezary Windorbski, filozof i wydawca

Juliusz Windorbski, prezes zarządu Desa SA

Jakub Winnicki, ekonomista

Maria Wiśniewska, dziennikarka, tygodnik „Polityka”

Anna Witkowska, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Adam Witkowski, artysta, Akademia Sztuki w Szczecinie

Paweł Wodziński, reżyser, dyrektor Biennale Warszawa

Katarzyna Wojtczak, artystka

Jan Woleński, filozof, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Nauk

Tadeusz Woleński, animator kultury, Izrael/Polska

Olga Wolniak, artystka

Tomasz Wołek, dziennikarz i publicysta polityczny

Cezary Woźniak, filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Damian Woźnicki, dziennikarz, „Polityka”

profesor dr hab. Krzysztof Woliński, chemik

dr hab. Andrzej Woziński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, zastępca dyrektora Instytutu Historii Sztuki

Michał F. Woźniak, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, emerytowany dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, prezes Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej

Jakub Wójcik, ekspert, Sieć Badawcza Łukasiewicz

Julita Wójcik, artystka

Jaśmina Wójcik, artystka, reżyserka i edukatorka

Marta Wójcik, animatorka i menadżerka kultury, prezeska Stowarzyszenia Artanimacje i Studio Teatralne Koło

Tomasz „Waciak” Wójcik, grafik i designer
Paweł Wroniszewski, projektant grafiki użytkowej, artysta

Marta Wróblewska, pedagożka i redaktorka, prezeska Fundacji Andrzeja Wróblewskiego

Bożna Wydrowska, artystka

Piotr Wyrzykowski, artysta

Olga Wysocka, zastępczyni dyrektora Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki

Weronika Wysocka, artystka

Piotr Wysocki, artysta

Bartosz Zaczykiewicz, reżyser, dyrektor Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu

Michał Zadara, reżyser

Małgorzata Zakrzewska, Komisja Kultury i Promocji Rady m.st. Warszawa

Włodzimierz Jan Zakrzewski, artysta

Vera Zalutskaya, kuratorka

Tomasz Załuski, historyk sztuki, Uniwersytet Łódzki

Anna Zaradny, artystka, kompozytorka, współtwórczyni wydawnictwa i festiwalu Musica Genera

Natalia Zarzecka, menadżerka kultury, dyrektorka Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka w Krakowie

dr hab. Agata Zbylut, artystka, profesor Akademii Sztuki w Szczecinie

Grażyna Zdebiak, filolożka

Marta Zaborowska, asystentka na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Stanisława Zacharko-Łagowska, BWA w Kielcach

Krystyna Zachwatowicz-Wajda, scenografka i aktorka

Ewa Zadrzyńska-Głowacka, dziennikarka i pisarka

Janusz Zagrodzki, historyk sztuki i kurator

Małgorzata Zakrzewska, radna m. st. Warszawa, Komisja Kultury i Promocji

Weronika Zalewska, artystka

Marek Zaliwski, prezes Fundacji Katarzyny Kozyry

Anna Zamecka, reżyserka filmowa

Agnieszka Zawadowska, scenografka

Remigiusz Zawadzki, reżyser i producent filmowy

Joanna Zdrada, dramaturżka i reżyserka teatralna, scenografka

Krystyna Zelenka, historyczka sztuki, Sotheby’s Polska

Anna Zielińska, członkini zarządu Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent

Marta Zielińska, stylistka

Adam Zieliński „Łona”, raper i prawnik

profesor dr hab. Antoni Ziemba, historyk sztuki i kurator, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Warszawski

Irena Zieniewicz, artystka, Akademia Sztuki w Szczecinie

Karolina Ziębińska-Lewandowska, dyrektorka Muzeum Warszawy

Zuzanna Ziomecka, dziennikarka, autorka projektu społeczno-rozwojowego „Wyspa Spokoju”

Magdalena Ziółkowska, Fundacja Andrzeja Wróblewskiego

Julian Jakub Ziółkowski, artysta

Piotr Zmelonek, dyrektor pionu wydawniczego, „Polityka”

Koralia Zuchora, fizyk medyczna

Andrzej Zwierzchowski, malarz

Asia Żak Persons, galerzystka, Persons Projects Berlin

Jacek Żakowski, publicysta, sygnatariusz Paktu dla Kultury

Aleksandra Żelazińska, zastępczyni redaktora naczelnego polityka.pl

Artur Żmijewski, artysta, filmowiec, fotograf i kurator

Paweł Żukowski, artysta

Jakub Żulczyk, pisarz i scenarzysta

Joanna Żurowska, badaczka literatury francuskiej i tłumaczka, b.wykładowczyni w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Rafał Żwirek, artysta

Koło Naukowe Studentów Muzeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ika Sienkiewicz-Nowacka, Kierowniczka Działu rezydencji artystycznych

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Indeks

Zobacz też