07.04.2017

Artyści idą do sądu. Rok 2016 w sztuce białoruskiej

Tania Arcimowicz; tłumaczenie: Joanna Bernatowicz
Aleksiej Koszkarow, Guerra di torta (Bitwa na torty), 2003, wideo z happeningu w Malkasten, Düsseldorf, Niemcy. © Alexej Koschkarow/VG Bild-Kunst Bonn
Artyści idą do sądu. Rok 2016 w sztuce białoruskiej
Aleksiej Koszkarow, Guerra di torta (Bitwa na torty), 2003, wideo z happeningu w Malkasten, Düsseldorf, Niemcy. © Alexej Koschkarow/VG Bild-Kunst Bonn
Podczas gdy offowa scena ma się coraz lepiej, rytuały i ideologia oficjalnej kultury białoruskiej wyczerpały się i przestały działać. Być może już wkrótce obserwować będziemy nie tylko stagnację oficjalnej wersji kultury, ale i jej ostateczny upadek. Pytanie, co nastąpi potem.

Na Białorusi podział przestrzeni artystycznej na oficjalną, a więc zideologizowaną i podporządkowaną państwu, i nieoficjalną (alternatywną, opozycyjną wobec władzy) nadal pozostaje aktualny. Mimo że polityka państwa od lat się nie zmienia – inicjatywy nieoficjalnych kręgów artystycznych w najlepszym razie są całkowicie ignorowane – w ostatnim roku to właśnie w nieoficjalnym obiegu sztuki zachodziły najbardziej interesujące i różnorodne procesy, które włączają Białoruś w globalny kontekst.

Białoruscy artyści Andrej Durejka i Maksim Tymino, mieszkający od wielu lat w Niemczech, zostali kuratorami ambitnego projektu ZBOR. Ruch współczesnej sztuki białoruskiej (projekt niezależnej platformy Kalektar). W ramach tego działania w kijowskiej Izolacji po raz pierwszy wystawiano najlepszą białoruską sztukę ostatnich dekad z nieoficjalnego obiegu. W CECH (ЦЭХ) po raz kolejny odbył się ambitny Miesiąc Fotografii w Mińsku. Przez kilku miesięcy w różnych miejscach Mińska i Brześcia można było obejrzeć wystawy: holenderskiego fotografa Roba Hornstry, Stand BY polskiego kolektywu Sputnik Photos, Mity o przemianach (Fables of change) Hody Afshar, Owena Leonga, Simona Harsenta, Raya Cooka, a także prace legendarnego białoruskiego fotografa Walerija Łobki. Szczególną uwagę przykuła grupa fotografików LĒD z Mińska: Maksim Dosko, Anna Lewankowa, Aleksiej Naumczik, Maksim Saryczau, Aleksandra Soldatowa, Aleksander Michałkowicz. Wszyscy oni zasłynęli dzięki indywidualnej działalności, a w ramach wspólnej pracy przedstawili projekt Przybrany refleks, w którym sięgnęli po temat tożsamości postsowieckiej, w ostatnich latach szczególnie aktualny na Białorusi.

Jeszcze w 2015 roku na Białorusi przyjęto ustawę o podatku „dla darmozjadów”. Do kategorii „darmozjadów” przypasowywani są bezrobotni, gospodynie domowe i inne bezbronne grupy obywateli. A także artyści, którzy najczęściej nie są zatrudnieni na etacie.

Galeria Sztuki Współczesnej „Ў” samodzielnie i we współpracy z innymi organizacjami pokazała w zeszłym roku wiele znaczących projektów, także międzynarodowych: Wyznania amerykańskiej artystki Candy Chang, projekt Bioetyka ukraińsko-niemieckiego artysty Aljoschy, Labour in a single shot Antje Ehmann i Haruna Farockiego i inne. Na szczególną uwagę zasługuje projekt QAI/BY polskiego artysty Karola Radziszewskiego (przy współudziale białoruskich artystów Aleksieja Łuniewa i Sergeya Shabohina), zakładający badanie i zebranie swego rodzaju archiwum białoruskiego ruchu queer. W białoruskiej przestrzeni artystycznej z całą pewnością po raz pierwszy temat społeczności LBGTQ pojawił się tak otwarcie i w takiej formie. Na granicy z Litwą powstał ambitny projekt Artura Klinaua Wioska Sztuki Kaptaruny, którego celem jest stworzenie przestrzeni dla realizacji różnych projektów artystycznych.

Chociaż 2016 rok na Białorusi został oficjalnie ogłoszony Rokiem Kultury, żaden z wymienionych projektów nie otrzymały żadnego wsparcia ze strony państwa. Co gorsza, inicjatywy artystyczne natrafiały na ekstremalnie niesprzyjające warunki, przez co ubiegły rok stał się jednym z najtrudniejszych i najbardziej upokarzających dla białoruskiej kultury.

Władimir Cesler, Brosza, 2008
Rusłan Waszkiewicz, Rok kultury na Białorusi, fot. Wolha Bubicz

Rok kultury

Jeszcze w 2015 roku na Białorusi przyjęto ustawę o podatku „dla darmozjadów” (oficjalnie Dekret nr 3. O zapobieganiu społecznemu pasożytnictwu). Na mocy tego dokumentu obywatele mieszkający w kraju na stałe, którzy nie uczestniczą w finansowaniu wydatków publicznych albo uczestniczą mniej niż przez 183 dni kalendarzowe w roku, zobowiązani są do wniesienia opłaty w wysokości 20 kwot bazowych (łącznie około 250 dolarów). Do kategorii „darmozjadów” przypasowywani są bezrobotni, gospodynie domowe i inne bezbronne grupy obywateli. A także artyści, którzy najczęściej nie są zatrudnieni na etacie. Z podatku zwolnieni są członkowie oficjalnych związków twórców (stowarzyszeń projektantów, pisarzy, artystów plastyków) i posiadacze Certyfikatu Pracownika Twórczego, wydawanego przez specjalną komisję Ministerstwa Kultury Białorusi[1]. Niemal połowie twórców, wśród nich wielu cieszących się uznaniem na polu międzynarodowym, nie udało się uzyskać takiego certyfikatu. W konsekwencji znaleźli się w warunkach praktycznie uniemożliwiających swobodną twórczość, ponieważ jak zauważyła filozofka Almira Ousmanova, „nawet gdy traci się wolność, można pozostać artystą. Ale można być wolnym, ale już nie artystą, lecz kimś zupełnie innym[2]”. Wokół tej sytuacji narosło wiele dyskusji i treści publicystycznych, w których podkreślano skalę absurdu, a także podawano w wątpliwość kompetencje komisji. Nie zmienia to faktu, że już pod koniec roku artyści i artystki zaczęli dostawać „listy szczęścia” od skarbówki, w których stwierdzano, że są osobami żyjącymi na koszt państwa.

Przypomnijmy, że cały ten proces zachodził pod hasłami Roku Kultury. Co prawda, mało kto się spodziewał, że przyniesie on konstruktywne rozwiązania, nawet nie dlatego że był typowym państwowym zleceniem. Wątpliwości budził sam organ wykonawczy, a więc Ministerstwo Kultury, które pozostaje jedną z najbardziej represyjnych instytucji na Białorusi. Nie wprowadzono w życie nawet najprostszych zmian, na przykład wycofania obowiązku uzyskiwania zaświadczeń o prawie do zorganizowania imprezy kulturalnej, który blokuje rozwój sceny niezależnej. Nie zostały podjęte także żadne działania w obronie praw pracowników kultury zarówno na poziomie ich statusu, jak i wynagrodzeń. Nie wiadomo nawet, czy powstał specjalny budżet na potrzeby większych wydarzeń kulturalnych, a jeśli tak, to na co został przeznaczony – na pracę komisji czy opracowanie Kodeksu Kultury, kolejnego absurdalnego dokumentu, który będzie uprzykrzał nam życie już w następnym roku? Bo nawet Międzynarodowy Festiwal Filmowy Listopad, który zwykle odbywa się dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, nie otrzymał pełnego dofinansowania, co zmusiło organizatorów do ograniczenia programu.

Hasło Roku Kultury przydało się tylko znanemu białoruskiemu artyście Rusłanowi Waszkiewiczowi, który już na początku roku odpowiedział na działania państwa wystawą Kanał Kultury w Mińsku, a następnie wystawił w Witebsku suprematyczną operę, odwołującą się do znanej opery futurystycznej Zwycięstwo nad słońcem napisanej na cześć Kazimierza Malewicza. Rok zakończył natomiast ambitnym spotkaniem integracyjnym artystów na stołecznym wysypisku śmieci, przez co wskazał niejako miejsce, które w gruncie rzeczy zajmuje dziś kultura w polityce państwa białoruskiego.

Antonina Słobodczikowa, Ono tu jest, kadr z wideo, 2011
Aleksiej Łuniew, Nic nie ma, z serii Black Market, 2009

Jestem obywatelem

Oprócz konceptualnego sprzeciwu wobec konserwatywnych i zideologizowanych instytucji państwowych pewną tendencją stało się otwarte deklarowanie swojego stanowiska – nie w ramach projektu artystycznego czy poprzez działanie twórcze, lecz fizycznie, na poziomie politycznym i obywatelskim. Jesienią ubiegłego roku białoruski artysta Aliaxey Talstou złożył w sądzie skargę, w której poruszył problem dostępu do informacji o wydatkowaniu środków publicznych na zakupy kolekcji Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej (wcześniej: Muzeum Sztuki Współczesnej). Artysta kładł nacisk właśnie na obywatelski element swojej inicjatywy: „Jestem obywatelem Białorusi, ale nie mogę otrzymać informacji na temat zakupionych prac […]. Wynika z tego, że zwykły obywatel pozbawiony jest jakiejkolwiek możliwości, aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w zbiorach Narodowego Centrum Sztuki Współczesnej. Prawdopodobnie dotyczy to również innych instytucji tego typu”. Sąd oddalił skargę, argumentując, że inicjatywę artysty należy rozpatrywać wyłącznie w kategoriach performansu. Informacja o rozdysponowaniu środków w budżecie nie jest jawna z zasady i z tego względu ani Talstou, ani żaden inny obywatel nie może uzyskać do niej dostępu.

Oprócz konceptualnego sprzeciwu wobec konserwatywnych i zideologizowanych instytucji państwowych pewną tendencją stało się otwarte deklarowanie swojego stanowiska – na poziomie politycznym i obywatelskim.

Z jednej strony, zgodnie z podejściem Jeffreya Alexandra, była to próba sprowadzenia gestu artysty do poziomu banalności, mająca na celu zniwelowanie jego politycznego wymiaru; jednak z drugiej strony w wyniku tego działania na pierwszy plan wysunął się właśnie polityczny potencjał sztuki, która wyszła poza ramy instytucjonalne, ale nie po to by działać na ulicy, lecz zwrócić się do sądu. To tendencja dobrze znana we współczesnym globalnym świecie. Wystarczy wspomnieć na przykład działania Mariny Napruszkiny z Białorusi, która od dłuższego czasu mieszka w Berlinie i w ostatnich kilku latach współpracuje z uchodźcami w ramach przedsięwzięcia New Neighborhood//Moabit. Właśnie z tym pomysłem, balansującym między sztuką a realnym działaniem, Napruszkina uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach. Jej prace znalazły się na warszawskiej wystawie Postęp i higiena, której kuratorką była Anda Rottenberg (Zachęta, listopad 2014 roku).

Społeczności

Wszystkie te procesy doprowadziły do jeszcze jednej dyskusji, dotyczącej tym razem środowiska artystycznego. Ta sprawa w ostatnich latach coraz częściej dochodziła do głosu w nieoficjalnym obiegu artystycznym. Jeszcze kilka lat temu – w 2009 roku, gdy grupa białoruskich artystów i artystek otworzyła w Mińsku alternatywny pawilon Białorusi na 53. Biennale w Wenecji na znak protestu przeciwko decyzji Ministerstwa Kultury, aby Białoruś po raz kolejny była nieobecna w Wenecji, albo w 2012 roku w kontekście większego przedsięwzięcia Promień zera poświęconego białoruskiej sztuce początku XXI wieku – wydawało się, że można mówić o środowisku jako skonsolidowanej grupie: istniało pewne „my”, siła występująca przeciw władzy, i „oni”, reprezentujący ideologię państwa białoruskiego. Rok 2016 radykalnie naruszył te granice i pokazał, że proste i dosłowne rozumienie, kim jesteśmy „my”, a kim są „oni”, nie jest już możliwe. I że w ogóle nie można mówić o jakiejś jednej społeczności artystycznej w skali kraju. Środowisk jest wiele i różnią się między sobą.

Rok 2016 pokazał, że w ogóle nie można mówić o jakiejś jednej społeczności artystycznej w skali kraju. Środowisk jest wiele i różnią się między sobą.

Dlaczego to w ogóle istotne? Wiadomo, że żadna przestrzeń nie jest w stanie zgromadzić wokół siebie nie tylko twórców, ale i publiczności. Tym większa jest potrzeba prowadzenia polityki otwartości, o czym często się zapomina, kultywując mit, że miłośnicy sztuki współczesnej należą do wąskiego grona wybrańców. Dlatego na przykład ważnym wydarzeniem kilka lat temu było pojawienie się przestrzeni CECH, która stała się alternatywą wobec Galerii Sztuki Współczesnej „Ў” i wprowadziła na scenę kulturalną nowe nazwiska i nowe środowiska. W ubiegłym roku mapa takich przestrzeni znacznie się powiększyła. Powstały takie przestrzenie jak Korpus8 (a następnie Centrum Kultury Korpus), Wierch, galeria Dworek Sztuki w prywatnym mieszkaniu Volhi Klip, Stołówka XYZ, wiele otwartych wydarzeń zorganizowali w swojej pracowni Michaił Gulin i Antanina Słabodczykawa. Każde z tych miejsc ma swoje cechy szczególne i, co istotne, swoją publiczność. Dochodziło w nich też do kłótni i skandali. Na przykład z powodu homofobicznej wypowiedzi jednego z właścicielu Wierchu niektóre osoby zrezygnowały ze współpracy z tym miejscem. Ale i to miało swoje dobre skutki: w przestrzeni publicznej przetoczyła się żywa dyskusja na temat etyki, solidarności, kolaboracji, strategii – a więc dla wszystkich stało się jasne, że nie wystarczy po prostu być, należy konsekwentnie budować politykę swoich działań. Sam fakt, że takie zapotrzebowanie pojawiło się w białoruskich środowiskach artystycznych, najlepiej charakteryzuje zmianę i złożoność pojęcia społeczności w białoruskim kontekście.

Na nieoficjalnym, ale już niejednorodnym polu sztuki trwa rutynowa, codzienna praca, ale moim zdaniem wyszła ona poza banalny poziom. Najwyraźniej rytuały i ideologia oficjalnej kultury białoruskiej wyczerpały się i przestały działać. Być może już wkrótce obserwować będziemy nie tylko stagnację oficjalnej wersji kultury, ale i jej ostateczny upadek. Pytanie, co nastąpi potem i czy powstanie miejsce dla różnych wersji kultury, pozostaje otwarte. Celem nie jest przecież zwycięstwo jakiejś jednej wersji, lecz takie działania, aby różne środowiska mogły swobodnie działać obok siebie i uczyć się wzajemnej tolerancji. Miejmy nadzieję, że 2017 rok przyniesie takie właśnie wyzwania.

[1] Tatiana Arcimowicz, Białoruś: artysto, rejestruj się!, „Dziennik Opinii” 2016, nr 160, http://krytykapolityczna.pl/swiat/bialorus-artysto-rejestruj-sie/ [dostęp: 23.01.2017].
[2] Альміра Ўсманава, Санкцыянаванае вольнае мастацтва?, http://partisanmag.by/?p=13383 [dostęp: 23.01.2017].

* Za pomoc w pozyskaniu zdjęć serdecznie dziękujemy panu Andrejowi Durejce.

 

2016 ГОД У АРТ-ПОЛІ БЕЛАРУСІ: МАСТАЦТВА, ЯКОЕ ЗВЯРТАЕЦЦА Ў СУД

Падзел мастацкага арт-поля на афіцыйнае, то бок ідэалагізаванае і падкантрольнае дзяржаве, і неафіцыйнае (альтэрнатыўнае, апазіцыйнае ўладам) для беларускага кантэкста дагэтуль застаецца актуальным. Тым не менш няглядзячы на тое, што палітыка дзяржавы не мяняецца — ў лепшым выпадку ініцыятывы неафіцыйных мастацкіх колаў не заўважаюцца, — менавіта там за апошні гады адбываюцца найбольш цікавыя і разнастайныя працэсы, якія паўнавартасна ўключаюць Беларусь у глабальныя мастацкія кантэксты.

Так, беларускія мастакі Андрэй Дурэйка Andrei Dureika і Максім Тымінько Maxim Tyminko, якія ўжо доўгі час жывуць у Германіі, выступілі куратарамі амбітнага праекта «ZBOR. Рух сучаснага беларускага мастацтва» у Кіеве ў прасторы «ІЗАЛЯЦЫІ» (праект незалежнай платформы Kalektar), дзе ўпершыню быў прадстаўлены найлепшы беларускі арт неафіцыйнага мастацкага поля апошніх дзесяцігоддзяў. Прастора «ЦЭХ» зноў зладзіла амбітны Месяц фатаграфіі ў Мінску, калі на працягу некалькіх месяцаў на розных пляцоўках Мінска і Брэста былі прадстаўлены выставы галандскага фатографа Роба Горнстры, «Stand BY» польскага фотакалектыву «SPUTNIK», «Міфы пра перамены» Года Афшар, Оўэн Лі Он, Саймана Гарсэнта і Рэя Кука, а таксама легендарнага беларускага фатографа Valery Labko. Асобную ўвагу атрымала мінская група фатографаў LĒD (Максім Дасько, Ганна Леванкова, Аляксей Навумчык, Максім Сарычаў, Аляксандра Салдатава і Аляксандр Міхалковіч Maksim Dosko, Anna Levankova, Aleksey Naumchik, Maksim Sarychau, Alexandra Soldatova, Alexander Mikhalkovich): вядомыя па-асобку, у межах калектыўнай супрацы фатографы прадставілі праект «Набыты рэфлекс», дзе звярнуліся да тэмы постсавецкай ідэнтычнасці, якая асабліва актуальна гучыць у Беларусі апошнія некалькі гадоў.

Галерэя сучаснага мастацтва «Ў» самастойна і ў кааперацыі з іншымі ініцыятывамі ў мінулым годзе прадставіла шэраг значных, у тым ліку міжнародных праектаў: «Прызнанні» амерыканскай мастачкі Candy Chang, праект «Біяэтыка» украінска-нямецкага мастака Aljoscha, Labor In a Single Shot, Antje Ehmann і Harun Farocki і інш. Асабліва трэба адзначыць праект QAI/BY польскага мастака Караля Радзішэўскага (пры супрацоўніцтве з беларускімі мастакамі Аляксей Лунёў і Сяргей Шабохін Alexey Lunev і Sergey Shabohin), у межах якога было прадстаўлена даследаванне і пэўнага кшталту архіў квір-руху Беларусі. У такой форме і з такой ступенню адкрытасці пра ЛГБТК супольнасць у беларускай арт-прасторы напэўна гаварылі ўпершыню. На мяжы з Літвой запусціўся амбітны праект Артура Клінава арт-вёска Каптаруны, якая мае сваёй мэтай стварэнне прасторы для рэалізацыя рознага кшталту арт-праектаў.

Усе гэтыя падзеі адбываліся без аніякай дзяржаўнай падтрымкі і гэта пры тым, што мінулы год афіцыйна быў аб’яўлены Годам культуры ў Беларусі. Але мастацкія ініцыятывы не толькі не былі падтрыманыя дзяржавай, але апынуліся ў татальна неспрыяльных умовах, якія зрабілі гэты год адным з самых складаных і прыніжальных для культурнага поля Беларусі.

Anna Sokołowa, Czarny–Biały–Czarny. Manifest, wideoperformans, 2012

ГОД КУЛЬТУРЫ

Яшчэ ў 2015 годзе ў Беларусі быў прыняты закона аб падатку на «дармаедства» (афіцыйна — Дэкрэт № 3 «Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства»), згодна якому грамадзяне Беларусі, якія пастаянна пражываюць у нашай краіне і якія не ўдзельнічаюць у фінансаванні дзяржаўных расходаў альбо ўдзельнічаюць менш 183 каляндарных дзён у год, павінны выплаціць збор у памеры 20 базавых велічынь (каля 250 даляраў). У катэгорыю «дармаедаў» трапляюць беспрацоўныя, хатнія гаспадыні і іншыя неабаронныя групы грамадзян. Мастакі, якія ў асноўным не маюць месца пастаяннай працы, таксама, але ў выпадку, калі ён альбо яна з’яўляюцца чальцом якога-небудзь афіцыйнага мастацкага саюза (дызайнераў, пісьменнікаў, мастакоў) альбо маюць Сертыфікат творчага работніка, які выдаецца спецыяльнай камісіяй Міністэрства культуры РБ, яны маюць права не плаціць гэты падатак[1]. Амаль палова творца, шмат хто з якіх мае прызнанне на міжнародным узроўню, не здолелі атрымаць такі сертыфікат. Такім чынам, іх паставілі ў амаль немагчымыя для свабоднай творчасці ўмовы, таму што, як заўважыла філосаф Альміра Ўсманава Almira Ousmanova, «можна застацца мастаком, згубіўшы сваю свабоду. А можна застацца вольным, але ўжо не мастаком, а кімсьці іншым»[2]. Усё гэта спарадзіла шэраг дыскусій і публікацый, у якіх адзначалася абсурднасць існуючай сітуацыі, а таксама ставілася пад сумнеў «экспертнасць» камісіі. Тым не менш ужо напрыканцы года мастакі і мастачкі сталі атрымоўваць «лісты шчасця» ад падатковай, у якіх яны прызнаваліся сацыяльнымі ўтрыманцамі.

Акрамя канцэптуальнага супрацьстаянне кансерватыўным і ідэалагізаваным дзяржаўным інстытуцыям ужо пэўнай тэндэнцыяй стала адкрытае дэклараванне мастаком сваёй грамадзянскай пазіцыі. Не ў межах і не праз арт-праект, а менавіта фізічна, на палітычным узроўні.

Увесь гэты працэс, нагадаю, праходзіў пад шыльдаю Год культуры, ад якога, што праўда, мала хто чакаў чагосьці канструктыўнага, і нават не таму, што замоўца — дзяржава. Сумневы выклікалі выканаўцы, а менавіта Міністэрства культуры, якое застаецца адным з самых рэгрэсіўных дзяржаўных органаў Беларусі. Не былі зроблены нават самыя простыя рэчы, напрыклад, адмена гастрольнага пасведчання, якое блакуе развіццё незалежнай сцэны, або адстойванне правоў работнікаў культуры як на ўзроўні статусу, так і матэрыяльна. Дарэчы, так і не было зразумела, ці быў выдзелены для маштабных культурных падзеяў адмысловы бюджэт, і калі так, то на што ён пайшоў — на працу камісіі альбо на стварэнне яшчэ адной абсурднай паперы, з якой жыць прыйдзецца ўжо ў наступным годзе — Кодэкса аб культуры? Бо нават кінафестываль «Лістапад», які звычайна падтрымлівае Міністэрства культуры, не атрымаў поўнага фінансавання і вымушаны быў скарачаць праграму. Адзінае, на што сталася здатнай гэтая шыльда, — справакаваць вядомага беларускага мастака Руслана Вашкевіча Ruslan Vashkevich, які распачаў год сваім адказам дзяржаве — выставай «Канал Культуры» у Мінску, паставіў супрэматычную оперу ў Віцебску — цытату на вядомы твор Казіміра Малевіча «Перамога над сонцам» — і завершыў год амбітным карпаратывам на сталічным сметніку, такім чынам візуалізуючы тое месца, якое насамрэч займае культура ў палітыцы сучаснай беларускай дзяржавы.

Я — ГРАМАДЗЯНІН

Акрамя канцэптуальнага супрацьстаянне кансерватыўным і ідэалагізаваным дзяржаўным інстытуцыям ужо пэўнай тэндэнцыяй стала адкрытае дэклараванне мастаком сваёй грамадзянскай пазіцыі. Не ў межах і не праз арт-праект, а менавіта фізічна, на палітычным узроўні. Восенню мінулага года мастак Аляксей Талстоў Aliaxey Talstou звярнуўся ў суд са скаргай, у якой паставіў пытанне доступу да інфармацыі аб размеркаванні бюджэтных сродкаў на закупы ў калекцыю Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў (інстытуцыя, у якую быў рэарганізаваны Музей сучаснага выяўленчага мастацтва). Мастак акцэнтаваў увагу менавіта на грамадзянскім складніку сваёй ініцыятывы: «Я з’яўляюся грамадзянінам Беларусі, але не магу атрымаць інфармацыю пра закупленыя творы… з гэтага вынікае, што просты грамадзянін не мае ніякай магчымасці даведацца пра сітуацыю ў фондах Нацыянальнага цэнтра сучасных мастацтваў. Магчыма, той жа стан рэчаў назіраецца і ў іншых адпаведных установах». Але суд адмовіў яму ў скарзе, таму што, як аргументаваў адказны бок, разглядаць гэтую ініцыятыву Талстова трэба менавіта як перформанс і нічога болей. А інфармацыя аб размеркаванні бюджэта ў прынцыпе з’яўляецца закрытай, і таму ні Талстоў, ні іншы грамадзянін не можа атрымаць да яе доступ.

З аднаго боку, згодна з падыходам Джэфры Александэра, гэта спроба вывесці жэст мастака на ўзровень банальнасці, знівеляваць ягоную палітычнасць, з іншага — у выніку якраз атрымалася падкрэсліць палітычны патэнцыял мастацтва, якое выходзіць за межы арт-установы і не проста апынаецца на вуліцы, але — звяртаецца ў суд. Гэтая тэндэнцыя ў прынцыпе ўласцівая сучаснаму глабальнаму свету, успомніць, напрыклад, Марыну Напрушкіну Marina Naprushkina з Беларусі, якая ўжо доўгі час жыве Берліне і апошнія некалькі год працуе з бежанцамі ў межах ініцыятывы «New neighborhood//Moabit». Менавіта з гэтым праектам, які балансуе паміж мастацтвам і рэальным дзеяннем, Напрушкіна удзельнічае ў шматлікіх міжнародных праектах. У Варшаве яна выстаўляла яго ў межах праекта «Postęp i higiena» куратаркі Анны Ротэнберг (Zacheta, лістапад 2014).

Siarhiej Babareka, Czerwony obiekt architektoniczny, 1997
Andriej Liankiewicz, Goodbye, Motherland, fotografia z serii Goodbye, Motherland, 2011

СУПОЛЬНАСЦІ

Усе гэтыя працэсы прывялі да яшчэ адной дыскусіі — пытання супольнасці, якое апошнія гады гучала ў неафіцыйным мастацкім полі ўсё часцей і часцей. Яшчэ колькі год таму — ці то ў 2009 годзе, калі група беларускіх мастакоў і мастачак зладзілі альтэрнатыўны Беларускі павільён 53 Венецыянскай біенале ў Мінску ў знак пратэсту супраць рашэння Міністэрства культуры у чарговы раз не ўдзельнічаць у Венецыянскай біенале, альбо ў 2012 годзе ў кантэксце маштабнага арт-праекта «Радыус нуля», які даследаваў беларускае мастацтва «нулявых» — падавалася, што пытанне супольнасці вызначана: ёсць «мы», якія выступаюць супраць дзеючай улады, і ёсць «яны», тыя, хто прадстаўляе ідэалогію беларускай дзяржавы. 2016 год радыкальна ўзрушыў гэтыя межы, стала зразумела, што больш так проста і літаральна разумець, хто такія «мы», а хто «яны», немагчыма. Як і нельга ўвогуле казаць пра нейкую адзіную арт-супольнасць. Супольнасцей стала шмат і яны розныя.

Відавочна, рытуалы і ідэалогія афіцыйнай беларускай культуры ўжо не працуюць. Магчыма, зусім хутка мы будзем назіраць не проста стагнацыю афіцыйнай версіі культуры, але яе канчатковы сыход.

Чаму гэта стала важна? Зразумела, ніводная пляцоўка не ў стане аб’яднаць вакол сябе не толькі дзейных асобаў, але і аўдыторыю. Тым больш патрэбна шмат увагі надаваць палітыцы адкрытасці, пра што часта забываюцца, падтрымліваючы міф выбранасці прыхільнікаў сучаснага мастацтва. Таму, напрыклад, важнай падзеяй некалькі гадоў таму стала з’яўленне прасторы «ЦЭХ», якая, выступіўшы альтэрнатывай Галерэі сучаснага мастацтва «Ў», вывела на культурную сцэну новыя імёны і новыя супольнасці. Гэтым годам мапа такіх прастор значна пашырылася. Адкрыліся хаб «Корпус8» (пазней культурны цэнтр «Корпус»), прастора «Верх», галерэя «Мастацкі маёнтак» у прыватнай кватэры Вольгі Кліп Volha Klip, Сталоўка XYZ, шэраг публічных мерапрыемстваў зладзілі ў сваёй майстэрні Міхаіла Гуліна і Антаніны Слабодчыкавай Mikhail Gulin і Antanina Slabodchykava — кожнае гэтае месца мае свае асаблівасці і, галоўнае, публіку. Былі свае спрэчкі і скандалы, напрыклад, з-за гамафобнага выказвання аднаго з уладальнікаў «Верх» некаторыя ініцыятывы байкавалі супрацу з прасторай. Тым не менш гэта пайшло на карысць: актыўна ў публічнай прасторы абмяркоўваліся пытанні этыкі, салідарнасці, калабарацыі, стратэгіі — то-бок стала зразумела, што мала проста быць, неабходна дакладна сфармаваць палітыку сваёй дзейнасці. Тое, што такое патрабаванне ўнутры арт-поля ўзнікла, якраз і характарызуе ўскладненне паняцця супольнасці ў беларускім кантэксце.

Такім чынам, руцінная праца неафіцыйнага, але ўжо неаднароднага мастацкага поля працягнецца, але гэта будзе, на мой погляд, ужо не той банальны ўзровень. Відавочна, рытуалы і ідэалогія афіцыйнай беларускай культуры ўжо не працуюць. Магчыма, зусім хутка мы будзем назіраць не проста стагнацыю афіцыйнай версіі культуры, але яе канчатковы сыход. Адкрытым пытаннем застаецца, што будзе далей і ці стане магчымым поле для розных версій культуры, бо мэта не ў тым, каб штосьці перамагло, але ў тым, як зрабіць, каб розныя супольнасці змаглі камфортна суіснаваць. Магчыма, выклікам талерантнасці будзе адметны наступны год. Ва ўсялякім выпадку, хацелася б у гэта верыць.

Таня Арцімовіч

[1] Tatiana Arcimowicz. Białoruś: artysto, rejestruj się! http://krytykapolityczna.pl/swiat/bialorus-artysto-rejestruj-sie/
[2] Альміра Ўсманава. Санкцыянаванае вольнае мастацтва? http://partisanmag.by/?p=13383

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też