NR 4/2023

28 czerwca – 4 lipca

Redakcja
Agnieszka Polska, kadr z filmu "Plan Tysiącletni", dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
28 czerwca – 4 lipca
Agnieszka Polska, kadr z filmu "Plan Tysiącletni", dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Gdańsk

Kolejna wystawa z cyklu OPEN otworzy się w Kolonii Artystów w najbliższą sobotę (3.07). Tym razem swoje prace pokaże na niej Sara Pankowska, aktualnie studentka gdańskiej ASP. Na wystawie Not enough can be already too much / Too much is the minimum artystka opowiadać będzie o relacjach pragnienia, satysfakcji i nadmiaru oraz redystrybucji materii. Pod lupę weźmie w ramach tej opowieści m.in. samochód jako unikatowy materialny fetysz, w którym zawiera się zapewnienie o możliwości śmierci lub obrażeń jako potencjalnych konsekwencji obcowania z przedmiotem pożądania.

Gdynia

W Gdyńskich Halach targowych otworzy się w sobotę (3.07) kuratorowana przez Joannę Rzepkę-Dziedzic wystawa Siatka. W ramach projektu zobaczymy nowe realizacje Dariusza Fodczuka, Alicji Nowicz, Wojtka Radtke, Łukasza Surowca i Moniki Szpener, powstające na miejscu w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Interwencje i działania performatywne artystek i artystów związane są z samym miejscem ekspozycji, odnosząc się nie tylko do jego architektury, ale przede wszystkim historii – zarówno samych hal, jak i kupców, którzy je współtworzą.

Oddolny Gdańsk O nowych oddolnych inicjatywach artystycznych w Gdańsku pisze Jakub Knera CZYTAJ!

Szczecin

Pierwsza w Polsce wystawa czeskiej malarki Martiny Smutnej otworzy się w czwartek (1.07) w Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Kuratorowana przez Darię Grabowską ekspozycja zatytułowana Za pan brat prezentować będzie szeroki przekrój prac artystki skoncentrowanych na skromnych historiach indywidualnych relacji, z których jednak wyłania się szerszy obraz społecznych norm i konsekwencji procesów historycznych. Tak jak zaciera się w nich granica między intymną opowieścią a narracją historyczno-socjologiczną, tak też Smutná przekracza w swoich płótnach bariery czasowe, splatając teraźniejszość zarówno z przeszłością, jak i apokaliptyczną przyszłością czy zarysowując podobieństwa między XVIII-wieczną arystokracją i dzisiejszą burżuazyjną klasą średnią.

Martina Smutná, „Wedding Cake”, dzięki uprzejmości Trafostacji Sztuki w Szczecinie

Toruń

W piątek (2.07) nastąpi zbiorcze otwarcie letnich wystaw w Galerii Sztuki Wozownia. Zbiorowa ekspozycja Co mimo wszystko budzi Twoją nadzieję? zainicjowana przez członków Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarte”, pracowników naukowo-dydaktycznych Katery Architektury Wnętrz i Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK we współpracy z Wozownią, poszukiwać będzie tytułowej nadziei na przekór pandemicznemu kryzysowi. Obok niej zobaczymy także dwa pokazy indywidualne. Michał Sroka zaprezentuje w Toruniu Małe formy – obiekty o nieokreślonym statusie, przypominające czy to konstelacje małych rzeźb, czy to modele architektoniczne lub urbanistyczne makiety. Niekiedy przyjmują one przemyślane, geometryczne formy, innym razem powstają pod wpływem impulsu, stanowiąc rodzaj laboratorium. Z kolei Wojciech Sternak na wystawie Dopóki. Wisła. Między rzeczywistością a symulakrum zaprezentuje cykl fotografii powstałych podczas wyprawy brzegiem Wisły rozpoczętej w 2013 roku. Koncentrują się one przede wszystkim na miejscach nieznanych i nieobecnych w przewodnikach, a przy tym dokumentują odbijające się na rzece i jej otoczeniu skutki zmian klimatycznych.

Warszawa

Po wystawie Grzegorza Siembidy i Marty Sali Galeria Le Guern zaprezentuje w środę (30.06) kolejny podwójny pokaz, tym razem Simone Rueß i Krzysztofa Franaszka. To połączenie zdecydowanie nieprzypadkowe – Rueß i Franaszek nie tylko znają się i przyjaźnią od dawna, ale też przez ostatnie dwa lata ze sobą współpracowali, wymieniając spostrzeżenia i poglądy na temat przemian urbanistycznych i społecznych w Warszawie i Berlinie. Długofalowy projekt de-re-konstrukt ulegał przy tym ciągłym mutacjom wraz z wybuchem pandemii, zyskując po drodze nowe wątki i znaczenia.

Kolejny warty uwagi dyplomowy pokaz z warszawskiej ASP – tym razem Adama Kozickiego z pracowni Jarosława Modzelewskiego, z aneksem powstałym w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki – będzie można zobaczyć w Alterpose Studio nad Młodszą Siostrą od czwartku (1.07). Wystawa too late for late capitalism & STUDIO TATUAŻU IM. LESZKA BALCEROWICZA powstała jako efekt kończenia studiów w czasie pandemii, przy jednoczesnej pracy na czarno w gastronomii i w ogólnej atmosferze ostatecznego wyczerpania neoliberalnych narracji lat 90.

Dzień później (2.07) otworzy się długo wyczekiwana wystawa Agnieszki Polskiej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Plan Tysiącletni to najnowsza wideoinstalacja artystki, która wypełni przestrzeń nadwiślańskiego pawilonu MSN. Opowie ona o powojennej elektryfikacji polskiej wsi, z jednej strony przedstawiając ją jako historię modernizacji i emancypacji, z drugiej akcentując element niepokoju związanego z przełomem technologicznym. Postawi przy tym pytania m.in. o to w jaki sposób dostęp do infrastruktury zapewnia władzę, a jego brak wyklucza. Bohaterami filmu będą inżynierowie podłączający we wczesnych latach 50. obszary wiejskie do sieci elektromagnetycznej oraz antykomunistyczni partyzanci kryjący się w lasach.

Wespół z Muzeum Sztuki Nowoczesnej nasza redakcja organizuje natomiast panel dyskusyjny pod hasłem Dekolonizacja polskich kolekcji muzealnych?, który odbędzie się w formie online w środę (30.06). Wstępem do dyskusji będzie tekst Doroty Jagody Michalskiej Czyste białe dłonie. Wstęp do dyskusji o dekolonizacji polskich muzeów z poprzedniego drukowanego wydania „Szumu”. O tym jak należy spojrzeć na rodzime kolekcje muzealne z dekolonialnej perspektywy – i dlaczego perspektywy tej nie należy zbywać argumentem o historycznym braku zamorskich polskich kolonii – rozmawiać będą autorka tekstu oraz Monika Stobiecka i Wojciech Szymański, a panel poprowadzi kuratorka MSN Magda Lipska.

Poza otwarciem w MSN w piątek (2.07) czeka nas także szereg innych wernisaży. W Galerii Promocyjnej kuratorski duet Dzidy zaprezentuje swój kolejny projekt zatytułowany Czysty kryształ. Zbiorowa wystawa z udziałem m.in. Karoliny Jarzębak, Tomasza Mroza i duetu Inside Job opowie o problemach fake newsów, teorii spiskowych czy internetowych grup nowoplemiennych. Nawiązywać będzie przy tym do historii Atlantów, przywoływanej w charakterze moralnej przestrogi tak przez Platona, jak i współczesnych autorów z portali o tematyce ezoterycznej, próbując odpowiedzieć na pytanie o to skąd bierze się potrzeba tworzenia poruszających sumienia mitów i przypowieści.

Jan Jurczak, kadr z filmu, dzięku uprzejmości galerii Serce Człowieka

Tego samego dnia w Janos Gallery, zgodnie z profilem galerii zakładającym m.in. konfrontowanie uznanych artystów starszego i młodszego pokolenia, otworzy się wspólna wystawa Jarosława Modzelewskiego i Szawła Płóciennika. Zobaczymy na niej obrazy obu artystów oraz film dokumentalny w reżyserii kuratora Marcina Janosa Krawczyka, od którego zaczerpnięto tytuł całego pokazu – Zderzenie. Jest on zapisem współpracy Modzelewskiego i Płóciennika, rozmów i dialogu bezpośrednio na płótnie, czyli wspólnego malowania Obrazu podwójnego.

Również w piątek (2.07) otworzy się wystawa Wiktorii Wojciechowskiej w Stroboskopie. A właściwie zacznie ona tego dnia powstawać, co potrwa do 10 lipca przy czynnym udziale odwiedzających. Traces: Relief będzie bowiem działaniem partycypacyjnym i performatywnym rozgrywającym się wewnątrz haptycznej roślinnej instalacji, opartym na oddziaływaniu dwóch organicznych materii, czyli skóry i rośliny. Kuratorowana przez Antoniego Burzyńskiego wystawa będzie częścią projektu The Study of Traces, w ramach którego artystka bada efemeryczność i trwałość dotyku. Choć nadal Wojciechowska posługuje się w nim fotografią, jest ona w tym przypadku jedynie służącym dokumentacji elementem procesu.

Jestem przekaźnikiem. Rozmowa z Wiktorią Wojciechowską Z Wiktorią Wojciechowską rozmawia Ewa Dyszlewicz CZYTAJ!

W HOS Gallery tego samego dnia (2.07) zobaczymy indywidualną wystawę Wiktorii Dobrowolskiej zatytułowaną Eutierria. Termin ten, ukuty przez filozofa środowiskowego Glenna A. Albrechta, oznacza poczucie jedności z ziemską florą i fauną. W odpowiedzi na antropocenowy kryzys Albrech wysuwa ideę nowej potencjalnej ery symbiocenu, która opierałaby się na równości, wzajemnym wsparciu oraz koegzystencji wszystkich istot żywych. Na swojej wystawie Dobrowolska zaprezentuje wchodzące w skład jej dyplomu na stołecznej ASP dotykowe instalacje, interaktywne obiekty audiowizualne oraz soniczne rzeźby odnoszące się do osobistego doświadczenia tytułowej eutierri.

Podwójna wystawa Marty Wojtuszek i Jana Jurczaka otworzy się w sobotę (3.07) w Sercu Człowieka. Tytuł ŚWIT należy w tym przypadku rozumieć całkiem dosłownie – zarówno Jurczak jak i Wojtuszek odnosić się będą bowiem właśnie do doświadczenia pory na granicy nocy i dnia, odczuwanej w tych okolicznościach jedności ciała i umysłu. Do tych bardziej cielesnych, optycznych wrażeń odnosić się będzie na wystawie Jurczak, do duchowych z kolei Wojtuszek, oboje przy tym posługiwać się będą silnymi symbolami wizualnymi i nawiązywać do intymnych doświadczeń.

Monika Drożyńska, „Głód/exit” 220×160 cm haft ręczny na tkaninie 2019-2020, dzięki uprzejmości Galerii Foksal

Na swojej nowej wystawie w Galerii Foksal Monika Drożyńska posłuży się swoimi dwoma podstawowymi narzędziami – haftem i tekstem – tym razem jednak opowiadając o doświadczeniu migracji przy pomocy neologizmów powstających na styku różnych języków. Tytuł otwieranej w sobotę (3.07) wystawy, Dużo dobre/ Дуже добре, to jeden z takich właśnie neologizmów, powstały z po przełożeniu brzmienia zwrotu „bardzo dobrze” w języku ukraińskim z cyrylicy na alfabet łaciński. Artystka nawiązywać będzie do doświadczeń migrantek i migrantów z Ukrainy w Polsce, ale i sięgać do własnych doświadczeń, jako osoba krążąca między Krakowem i Lancaster, gdzie przed laty wyemigrowali jej rodzice.

Po rocznej przerwie od czasu wystawy gothicowego malarstwa Bezimiennego z nowym projektem – ponownie malarskim – powraca Galeria Komputer. W najbliższy weekend (3-4.07) w CBF Nowy Świat, czyli dawnym Domu Partii odbędzie się otwarcie solowego pokazu Jana Porczyńskiego, młodego malarza studiującego obecnie na stołecznej akademii, finalisty ostatnich edycji APH i Bielskiej Jesieni. Na kuratorowanej przez zawiadującego Komputerem Łukasza Radziszewskiego wystawie Obudziłem się zmęczony Porczyński zaprezentuje obrazy z ostatnich dwóch lat. Sceny nocnych imprez, randek i małych bachanaliów splatają się w nich z sennymi widziadłami, a na niebie unoszą się ciała astralne z dwuznacznymi grymasami na twarzach. Polecamy wybrać się na wystawę w weekend otwarcia, jako że ponownie na okazję wernisażu szykowany jest catering na bogato, z potrawami według specjalnie na tę okazję przygotowanych receptur.

Wrocław

Nietypowy rodzaj drugiego życia zyskają narzędzia ogrodnicze na wystawie Tomasza Opani Zaraza ziemniaczana otwieranej w środę w Galerii Entropia. W swoim nowym projekcie rzeźbiarz poddaje owe narzędzia mutacjom, jakie w rzeczywistości dotykają rośliny uprawne zainfekowane Phytophthora infestans, które rozrastają się, wytwarzają nowe formy i zmieniają funkcje pod wpływem choroby. Poza samą wystawą artysta zrealizuje też projekt pod hasłem Historia sztuki w pomidorach, do którego zaprosił cały szereg innych osób uprawiających i sztukę, i rośliny, m.in. Ewę Zarzycką, Irminę Rusicką, Pawła Jarodzkiego czy historyczki sztuki i kuratorów, jak Anna Markowska i Marek Puchała.

Impresjoniści z Gothica. Rozmowa z Bezimiennym Z Bezimiennym rozmawia Janek Owczarek CZYTAJ!

Po pokazie nowej pracy w galerii Leto monograficzną wystawę Angeliki Markul zobaczymy we wrocławskim OP ENHEIM. Kuratorowana przez Jarosława Lubiaka Formuła czasu prezentować będzie prace wykorzystujące formułę marzenia sennego, w których mitologia łączy się z archeologią, etnografia z paleontologią, a historia z fantazją, tworząc wielowymiarową konstelację krążącą wokół doświadczania tytułowego czasu.

Zalesie Górne

Ośrodek Sztuki Lescer, leżący na instytucjonalnej mapie nieco na uboczu, zaprezentuje tym razem prace artystek i artystów także dalekich od artystycznego mainstreamu. Na otwieranej w sobotę (3.07), kuratorowanej przez Ewę Sułek wystawie Jaskrawość bytu zobaczymy realizacje Grażyny Brzezińskiej, Alicji Drzymalskiej, Magdaleny Kamińskiej, Aleksandra Gegam Manukiana i Wiesława Sawickiego charakteryzujące się mistycyzmem, żywą kolorystyką i surrealnymi motywami w rodzaju turysty dosiadającego krokodyla pośrodku Nilu.

Internet

Po zniesieniu obostrzeń dotyczących muzeów i galerii instytucje błyskawicznie zabrały się za udostępnianie kolejnych wystaw na żywo, w świecie wystaw wirtualnych pozostali więc już tylko przodownicy sieci, którzy format ten eksplorowali zanim jeszcze stało się to koniecznością. Takim miejscem jest wirtualna 01 Gallery, która w czwartek (1.07) zaprezentuje wystawę From Poland With Love, podsumowującą okres pandemiczny głosami trzydzieściorga artystek i artystów. Wśród nich znaleźli się m.in. Karolina Konopka, Pamela Bożek, Kościół Nihilistów czy Tymek Bryndal. Ich prace zobaczymy w wirtualnych autonomicznych przestrzeniach połączonych z przestrzenią główną łączącą elementy wizualne z filmów Truman ShowCast Away.

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też