12.04.2017

„Zoe-terapia (w procesie)” Diany Lelonek w Rodríguez Gallery

Redakcja
Acadamy parasitized by different kinds of molds and bacteria, 2017, wydruk fotograficzny
„Zoe-terapia (w procesie)” Diany Lelonek w Rodríguez Gallery
Acadamy parasitized by different kinds of molds and bacteria, 2017, wydruk fotograficzny

Wystawa Diany Lelonek stanowi rozwinięcie projektu Zoe-terapia, prezentowanego po raz pierwszy w ramach cyklu Project Room w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w 2015 roku. Niepokazywane wcześniej prace ukazują nieustanny proces rozkładu, któremu poddawane są dzieła europejskiej cywilizacji.

„Realizację Diany Lelonek można traktować jako rodzaj terapii szokowej, lecz także jako wyrafinowaną zemstę. Wendetę przeprowadzoną za pomocą broni biologicznej, systematycznie i z naukową precyzją. Jej arsenał stanowią kolonie mikroorganizmów, grzybów i bakterii. Wróg wydaje się namacalny, spogląda na nas choćby z portretów zamieszczonych w „Encyklopedii filozofii” Władysława Tatarkiewicza. Czarno białe przedstawienia starych filozofów, autorów klasycznych dzieł europejskiej myśli humanistycznej są jednak tylko celem zastępczym. Właściwym obiektem ataku jest bowiem stojąca za tymi wizerunkami nieprawdopodobnie rozbudowana struktura światopoglądowa, antropocentryczna i hierarchiczna wizja dziejów, a także dualistyczna koncepcja świata podzielonego rzekomo na wspaniałą kulturę i sielską naturę, władczego człowieka i podrzędne mu organizmy, marne ciało i doskonałego ducha, dobre swoje i złe obce.

Przestrzeń galerii Lelonek zmienia w laboratorium, w którym testowane są różne sposoby pasożytowania drobnoustrojów na dziełach europejskiej cywilizacji. Do tej pory ekspansja terytorialna i podporządkowywanie sobie słabszych (w domyśle gorszych) gatunków charakteryzowała wyłącznie społeczeństwa i kulturę zachodnią, a konkretnie – jak zauważa artystka – białego i bogatego europejczyka. Tym razem role się odwróciły. To, co wypierane i tępione może wreszcie wziąć odwet, przynajmniej w sensie metaforycznym.”

(Marcin Krasny, z katalogu do wystawy „Zoe-terapia”, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2015)

Projekt powstał we współpracy z biologiem Jasiem Garstką.

Diana Lelonek, Acropolis parasitized by different kinds od molds and bacteria 2015
Diana Lelonek, Zoe-terapia (w procesie), widok wystawy
Diana Lelonek, Zoe-terapia (w procesie), widok wystawy
Diana Lelonek, Socrates parasitizes by Scedosporium apiospermum 2015
Diana Lelonek, Zoe-terapia (w procesie), widok wystawy
Diana Lelonek, Zoe-terapia (w procesie), widok wystawy

Diana Lelonek’s exhibition presents unseen works from the ongoing project Zoe-therapy, shown for the first time at CCA Ujazdowski Castle (Warsaw) in 2015.
„The project (…) can be treated as a shock therapy of a kind, but also as a sophisticated act of vengeance. It is a Vendetta carried out with biological weapons, systematically and with scientific precision. The battle is fought with colonies of microbes: fungi and bacteria. The enemies seem tangible: some of them are looking at as from portraits published on the pages of Władysław Tatarkiewicz’s ”Encyclopaedia of Philosophy”. However, these black and white representations of classical philosophers, authors of fundamental works within European humanistic thought, are only a substitute of the real target. The images symbolise the actual object of the attack: the extremely complex philosophical, anthropocentric and hierarchical vision of human history, as well as the dualist concept of a world divided into the allegedly wonderful culture and the idyllic nature, the powerful human beings and organisms inferior to them, the wretched body and the perfect spirit, the good familiar things and the bad alien ones.

Georges Berkeley parasitized by Geotrichum candidum, Aspergillus, 2015, wydruk fotograficzny
Diana Lelonek, Hoene-Wroński 2015
Auguste Comte parasitized by Geotrichum candidum 2015, wydruk fotograficzny

Lelonek is taking her own laboratory into the gallery space, where she tests different kinds of parasitism of microorganisms on the products of European civilization. Until now, territorial expansion and subjugation of weaker (understood as inferior) species was a characteristic typical only and exclusively of Western society and culture, and specifically – as the artist points out – white and wealthy Europeans. This time the tables have turned. What was suppressed and denied can finally take revenge, at least metaphorically.”
(Marcin Krasny, from the catalogue „Zoe-therapy”, CCA Ujazdowski Castle, Warsaw, 2015)

Project in collaboration with Jas Garstka.

 

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaDiana Lelonek
WystawaZoe-terapia (w procesie)
MiejsceRodríguez Gallery, Poznań
Czas trwania17.03 - 22.04.2017
FotografieTobiasz Jankowiak
Strona internetowarodriguezgallery.com
Indeks

Zobacz też