NR 12/2023
13.07.2017

„Wystawa stała – Portret” w Muzeum Historii Fotografii / „Permanent Exhibition – Portrait” in the Museum of Photography

Redakcja
Obiekt ze zbiorów MHF
„Wystawa stała – Portret” w Muzeum Historii Fotografii / „Permanent Exhibition – Portrait” in the Museum of Photography
Obiekt ze zbiorów MHF

Do połowy XIX wieku najpopularniejszą formą portretu były wizerunki malarskie. Wynalezienie i szybkie doskonalenie sposobu rejestrowania rzeczywistości na materiale światłoczułym spowodowało zalanie współczesnej ikonosfery przez fotografię portretową.

Celem wystawy jest zasygnalizowanie wieloaspektowości fenomenu portretu fotograficznego, pokazanie jego ewolucji podporządkowanej zarówno ograniczeniom i możliwościom technologicznym, jak i zmianom kulturowym oraz społecznym zachodzącym w świecie.

Obiekt ze zbiorów MHF
Obiekt ze zbiorów MHF
Obiekt ze zbiorów MHF

Wystawa stała – Portret zamyka pewien okres w działalności Muzeum Fotografii w Krakowie. Instytucja nasza przygotowuje się do ważnych projektów inwestycyjnych, którymi będzie modernizacja dotychczasowej siedziby oraz remont i adaptacja nowej filii mieszczącej się przy ulicy Rakowickiej w zabytkowym budynku dawnej zbrojowni Twierdzy Kraków. Myśląc już o formule funkcjonowania muzeum w nowych realiach lokalowych, precyzujemy przyszłe kierunki, w jakich prowadzić będziemy refleksję nad fenomenem fotografii, a także nad sposobami ich upowszechniania poprzez działalność wystawienniczą. Chcemy, aby Wystawa stała – Portret była sygnałem i wizytówką obranych celów.

Wystawa stała - Portret, widok wystawy
Wystawa stała - Portret, widok wystawy
Wystawa stała - Portret, widok wystawy
Wystawa stała - Portret, widok wystawy
Wystawa stała - Portret, widok wystawy
Wystawa stała - Portret, widok wystawy
Wystawa stała - Portret, widok wystawy
Wystawa stała - Portret, widok wystawy
Wystawa stała - Portret, widok wystawy
Wystawa stała - Portret, widok wystawy
Wystawa stała - Portret, widok wystawy
Wystawa stała - Portret, widok wystawy

The new permanent exhibition in the Museum of Photography in Krakow is dedicated to photographic portraits. Until the mid-19th century the most popular portrait form was a painted image. The invention and rapid development of the possibility to register reality on photosensitive material resulted in a deluge of portrait photographs in the contemporary iconosphere. The aim of the exhibition is to explore the multifaceted nature of the photographic portrait and to present its evolution dependent both on technical limitations and possibilities, and on socio-cultural changes in the world.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

WystawaWystawa stała - Portret / Permanent Exhibition - Portrait
MiejsceMuzeum Historii Fotografii, Kraków
Czas trwaniaod 13.05.2017
Kuratorka / KuratorMonika Kozień, Marta Miskowiec, Aneta Kopczacka
Strona internetowamhf.krakow.pl
Indeks

Zobacz też