02.12.2015

„Wszyscy ludzie będą siostrami” w Muzeum Sztuki w Łodzi

„Wszyscy ludzie będą siostrami” w Muzeum Sztuki w Łodzi
Birgit Jürgenssen, Gniazdo, 1979, dzięki uprzejmości Estate Birgit Jürgenssen

Birgit Jürgenssen, Gniazdo, 1979, dzięki uprzejmości Estate Birgit Jürgenssen

Wystawa Wszyscy ludzie będą siostrami i związane z nią wydarzenia performatywne proponują feministyczne przechwycenie idei braterstwa. Negocjują i zapośredniczają sojusze w oparciu o postulat potencjalnie otwartego, przecinającego podziały płciowe siostrzeństwa. Polem walki o nie jest obszar pracy, produkcji i reprodukcji życia, a prace artystyczne są mediatorkami diagnozy, transformacji i interwencji w obszarach pamięci, afektów, znaczeń i wyobraźni.

Raqs Media Collective, Kapitał akumulacji, 2010, dzięki uprzejmości artystów

Raqs Media Collective, Kapitał akumulacji, 2010, dzięki uprzejmości artystów

Agnieszka Brzeżańska, Promieniująca chwała, 2002, dzięki uprzejmości artystki

Agnieszka Brzeżańska, Promieniująca chwała, 2002, dzięki uprzejmości artystki

Punktem wyjścia dla wystawy jest krytyka ekonomicznej opresji kobiet w patriarchacie wyartykułowana w międzynarodowym ruchu sztuki feministycznej w latach 60. i 70. Jednym z obszarów zainteresowań artystek i kolektywów aktywistycznych była nieodpłatna praca opiekuńcza i niewidzialna, marginalizowana, sprywatyzowana sfera gospodarstwa domowego. Celem ich działań – realizowanych często w formie agitpropowych wystaw, dydaktycznych kampanii, performansów, filmów dokumentalnych – było włączenie tych obszarów do przestrzeni publicznej i ekonomii politycznej, a w rezultacie przewartościowanie pracy reprodukcyjnej wykonywanej głównie przez kobiety. Jednocześnie próbowano zmienić myślenie o celach i podmiotach ekonomii w oparciu o doświadczenia troski i miłości pracy opiekuńczej. Artystki i artyści angażowali się także w debaty dotyczące dyskryminacji pracownic najemnych, wysokiej feminizacji zawodów o niskim prestiżu społecznym, nierówności płac ze względu na płeć. Dyskusjom tym towarzyszyły próby dekolonizacji kobiecego ciała, kontestacja i feministyczne przechwytywanie seksistowskiego utowarowienia jego wizerunku.

Letícia Parente, Zadanie I, 1982, dzięki uprzejmości André Parente

Letícia Parente, Zadanie I, 1982, dzięki uprzejmości André Parente

Berwick Street Collective, Nocne sprzątanie, 1975, dzięki uprzejmosci Berwick Street Collective i LUX, Londyn

Berwick Street Collective, Nocne sprzątanie, 1975, dzięki uprzejmości Berwick Street Collective i LUX, Londyn

Wystawa wpisuje ten wciąż niezakończony fragment historii walk społecznych i zaangażowanej w nie sztuki w splot powiązań, które warunkuje, przemieszcza i intensyfikuje globalizacja. Ekonomiczna eksploatacja różnicy płciowej funkcjonuje jako jeden z wielu przecinających się czynników takich jak rasa, klasa społeczna, etniczność/narodowość, gatunek, rodzaj zasobów czy asymetrie między gospodarkami peryferyjnymi i rdzenia, mobilizowanych do nieustannej akumulacji kapitału i generowania nierówności. Odpowiadając na współzależne mechanizmy i wzory dominacji, prace na wystawie kwestionują ich roszczenia do poznawczej hegemonii. Rezonują z kształtującymi się zmianami w myśleniu o gospodarowaniu życiem na Ziemi.

Letícia Parente, Wewnątrz, 1975, dzięki uprzejmości André Parente

Letícia Parente, Wewnątrz, 1975, dzięki uprzejmości André Parente

Historycznym punktem odniesienia dla wystawy, części nowopowstających prac i wydarzeń performatywnych są historie pracownic związanych z przemysłem włókniarskim, który ukształtował robotniczą przeszłość Łodzi.

Aleksandra Polisiewicz, Krajobraz przedrewolucyjny, 2015, kadr z filmu

Aleksandra Polisiewicz, Krajobraz przedrewolucyjny, 2015, kadr z filmu, dzięki uprzejmości artystki

Aleksandra Polisiewicz, Krajobraz przedrewolucyjny, 2015, kadr z filmu

Aleksandra Polisiewicz, Krajobraz przedrewolucyjny, 2015, kadr z filmu, dzięki uprzejmości artystki

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaBerwick Street Film Collective, Pauline Boudry/Renate Lorenz, Sarah Browne, Agnieszka Brzeżańska, Jan Czapliński, Ines Doujak we współpracy z Johnem Barkerem, Köken Ergun, Hackney Flashers, Krystyna Gryczełowska, Margaret Harrison, Elżbieta Jabłońska, Birgit Jürgenssen, Irena Kamieńska, Ola Kozioł/Suavas Levy, Nalini Malani, Marge Monko, Şükran Moral, Teresa Murak, Letícia Parente, Agnieszka Piksa, Marcin Polak, Aleksandra Polisiewicz, Raqs Media Collective, R.E.P., Alicja Rogalska, Daniel Rumiancew, Jadwiga Sawicka, Allan Sekula, Jo Spence, Rosemarie Trockel, Agnès Varda, Mona Vǎtǎmanu/Florin Tudor, Zorka Wollny
WystawaWszyscy ludzie będą siostrami
MiejsceMuzeum Sztuki w Łodzi
Czas trwania23.10.2015 - 17.01.2016
Kuratorka / KuratorJoanna Sokołowska
Strona internetowamsl.org.pl
Indeks

Zobacz też