29.06.2017

„Wieczny lunch” Sławomira Pawszaka i Cezarego Poniatowskiego w Domu Słowa Polskiego / Sławomir Pawszak’s and Cezary Poniatowski’s „The Eternal Lunch” in Dom Słowa Polskiego

Redakcja
Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view
„Wieczny lunch” Sławomira Pawszaka i Cezarego Poniatowskiego w Domu Słowa Polskiego / Sławomir Pawszak’s and Cezary Poniatowski’s „The Eternal Lunch” in Dom Słowa Polskiego
Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view

Wystawa Wieczny lunch to amalgamat abstrakcyjnych form i fragmentów rzeczywistości budzących niejasne skojarzenia. Pawszak i Poniatowski bardziej niż snuciem opowieści, zainteresowani są atmosferą. Tutaj sens jest nieuchwytny i rozpościera się pomiędzy pracami.

Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view
Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view
Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view
Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view

Autorzy zachęcają, aby zgromadzone obiekty traktować jako zaczyn, pramaterię obdarzoną potencjałem do uformowania się w cokolwiek. Pokazane prace mają w sobie coś z monolitu z 2001: Odysei kosmicznej Kubricka – przedmiotu, który na tyle frapuje, że nie sposób go uznać za dzieło przypadku, a jednocześnie nie ujawnia swojego pochodzenia ani zastosowania.

Pawszak i Poniatowski podczas wspólnego działania przyglądają się nawzajem swoim metodom pracy. Szukają sensów w pozornie nieznaczących sytuacjach i zestawieniach. Choć rzeczywistość jedynie majaczy w oddali, obaj mają do niej afirmujące podejście.

Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view
Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view
Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view
Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view

The Eternal Lunch exhibition is an amalgam of abstract forms and fragments of reality that give rise to vague associations. Pawszak and Poniatowski’s focus is on the atmosphere rather than storytelling. Here the meaning is intangible, stretching between individual works.

The artists invite viewers to treat the amassed objects as a starting point, as prime matter that has the potential to form anything and everything. The presented works bring to mind the monolith from Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey – an object intriguing to the extent it cannot be regarded as a work of chance, yet whose origin and purpose are never revealed to us.

Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view
Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view
Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view
Sławomir Pawszak i Cezary Poniatowski, Wieczny lunch, widok wystawy / Sławomir Pawszak and Cezary Poniatowski, The Eternal Lunch, exhibition view

During this joint encounter, Pawszak and Poniatowski observe each other’s working methods. They embark on a quest to find meanings in seemingly irrelevant situations and juxtapositions. Though reality is merely looming in the distance, both artists approach it in an affirmative manner.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaSławomir Pawszak, Cezary Poniatowski
WystawaWieczny lunch / The Eternal Lunch
MiejsceDom Słowa Polskiego, Warszawa
Czas trwania10.06-02.07.2017
Strona internetowagriffin-artspace.com/warszawa/budynki/dom-slowa-polskiego
Indeks

Zobacz też