NR 13/2023
15.02.2015

„Who Makes Europe” w Gdańskiej Galerii Miejskiej

„Who Makes Europe” w Gdańskiej Galerii Miejskiej
Filippo Berta, Homo Homini Lupus

Filippo Berta, Homo Homini Lupus

Pojęcie tożsamości odnosi się zarówno do jednostek, jak i grup, które wyróżniają wspólne cechy, będące zarazem ich siłą spajającą. Podczas gdy podmiot pozostaje odrębny od innych ze względu na swoją indywidualność, to spójność grupy doprowadza do powstania poczucia lojalności i solidarności pomiędzy jej członkami. Często jednak następstwem tego zjawiska może być podkreślanie swojej odrębności od innych wspólnot.

Adi Matei, Słoiki szczęki

Adi Matei, Słoiki szczęki

Andrzej Wasilewski, Paralizator ideologii

Andrzej Wasilewski, Paralizator ideologii

Pablo Serret de Ena, (Re) Final Countdown

Pablo Serret de Ena, (Re) Final Countdown

Jeśli rzeczywiście, jak ujął to Bernard-Henri Lévy, Europa nie jest miejscem, to co czyni jej tożsamość tak cenną? Czy podobieństwa polityczne, społeczno-ekonomiczne i kulturowe są wystarczającym jej wyznacznikiem? Czy uzgodniony zbiorowo odcień błękitu na fladze Unii oraz wspólny hymn, a także swobodny przepływ towarów, wspólne obywatelstwo europejskie, jedna waluta, oraz wspólny obszar swobody, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wystarczą do powstania tożsamości europejskiej? Trudna sytuacja gospodarcza ostatnich lat, uświadamia nam, jak istotne staje się wzmocnienie wewnętrznej więzi, będącej w stanie wytworzyć taką jedność, z którą obywatele Europy mogliby się utożsamiać, mimo wszelkich występujących między nimi różnic.

Fabian Reimann,Les anciens premiers/Dawni pierwszy

Fabian Reimann, Dawni pierwszy

Marco Godoy, Devaluing an Image/Dewaluacja obrazu

Marco Godoy, Dewaluacja obrazu

Pomimo niedużych odległości fizycznych i zbliżonych charakterystycznych cech, integralne elementy składające się na Europę, a więc języki, tradycje, historia i kultura, pozostają odmienne. Na ile indywidualne cechy, a zatem i tożsamość, mogą nadal być związane z przynależnością do konkretnego kraju i jego mieszkańców, jeśli stajemy się częścią większej całości? Czy powstanie wspólnej Europy musi być okupione wyparciem się siebie? A może świadomość własnej indywidualności krajów europejskich zostanie zachowana pomimo wszystko?

Max Schaffer_Specific Vocabulary/  Specyficzne słownictwo

Max Schaffer, Specyficzne słownictwo

Lukas Hofer, Melonflesh Monument/Pomnik Melonflesh

Lukas Hofer, Pomnik Melonflesh

Marco Godoy,Claiming the Echo /Domagając się echa oraz Devaluing an Image/Dewaluacja obrazu

Marco Godoy, Domagając się echa oraz Dewaluacja obrazu

Projekt Who makes Europe odnosi się do tej właśnie kwestii. Kuratorka wystawy Susanne Hinrichs wraz z międzynarodową grupą 25 artystów zaprezentuje dzieła sztuki współczesnej będące efektem refleksji nad Europą i jej tożsamością.

Patricia J. Reis_Cutting the body Cinematographic Cliché #2  Cięcie ciała stereotyp kinematograficzny #2

Patricia J. Reis, Cięcie ciała stereotyp kinematograficzny #2

Virgile Novarina_Ecrits et dessins de nuit  Nocne Pisma i rysunkiz

Virgile Novarina, Nocne Pisma i rysunki

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaFilippo Berta, Florenty/Türkowsky, Marco Godoy, Klara Hobza, Lukas Hofer, Fancis Hunger, Cécile Ibarra, Karska/Went, Adi Matei, Eleonore de Montesquion, Antonio R. Montesinos, Ciprian Muresan, Dorota Nieznalska, Virgile Novarina, Öffler/Larsen/Cerclin, Fabian Reimann, Patricia Reis, Max Schaffer, Pablo Serret de Ena, Andrzej Wasilewski, Krzysztof Wróblewski
WystawaWho Makes Europe
MiejsceGdańska Galeria Miejska
Czas trwania16.01-01.03.2015
Kuratorka / KuratorSusanne Hinrichs
FotografieK. Olechnowicz
Strona internetowaggm.gda.pl
Indeks

Zobacz też