NR 11/2023
25.05.2017

„WHAT WAS INSIDE THAT LEATHER CASE? / O QUE HAVIA NAQUELA MALA DE COURO?” Anny Belli Geiger w Księgarnia | Wystawa

Redakcja
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
„WHAT WAS INSIDE THAT LEATHER CASE? / O QUE HAVIA NAQUELA MALA DE COURO?” Anny Belli Geiger w Księgarnia | Wystawa
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy

Fundacja Razem Pamoja zaprasza na pierwszą w historii wystawę Anny Belli Geiger w Polsce.

Anna Bella Geiger artystka łączącą abstrakcję geometryczną i informal, której twórczość mieści się w nurcie brazylijskiego awangardowego abstrakcjonizmu lat 50. została zaproszona do Polski przez Paulinę Ołowską podczas zeszłorocznej, trzeciej edycji, Mycorial Theater odbywającej się w Instytucie PIVO w Sao Paulo. Postać Anny Belli Geiger, żydówki polskiego pochodzenia, została odczytana przez Paulinę Ołowską jako jedna z wielu realnych uchodźczyń w historii. Ojciec Anny Belli Geiger był rzemieślnikiem wykonującym torebki damskie. Jak głosi rodzinna legenda w ucieczce do Rio de Janeiro towarzyszyła mu jedynie skrzynia wypełniona torebkami. Kilka z nich się zachowało. Torebki ojca pojawiają się od pewnego czasu w twórczości Anna Belli Geiger, są też tematem wystawy WHAT WAS INSIDE THAT LEATHER CASE? / O QUE HAVIA NAQUELA MALA DE COURO? oraz poprzedzających ją warsztatów odbywających się w Księgarni | Wystawie – krakowskiej galerii Fundacji Razem Pamoja. Ponieważ temat ucieczki, pochodzenia, stereotypu, urzeczowienia, barier, nierówności społecznych jest obecny w projektach i wystawach organizowanych przez Fundację Razem Pamoja kuratorka i kurator wybrali prace artystki, które obrazują właśnie te aspekty jej twórczości. Prace pochodzą z serii „Blonde and Brunette, Indian and Indian” (2014), „Equations” (1976) oraz „Camouflage” (1980).

Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy

Do udziału w czterodniowych warsztatach poprzedzających wernisaż wystawy zostali zaproszeni artyści: Martyna Borowiecka, Amanda Wieczorek, Robert Kuta, Marta Sala oraz Lamella – the house of queer art, krakowska grupa artystów, działaczy i performerów: Justyna Stasiowska, Gustavo C. Nogueira, Vala Tomasz Fołtyn i Francesco Bevilacqua.

Anna Bella Geiger (Waldman) (ur. 1933) – jest malarką, graficzką, ilustratorką, multidyscyplinarną artystką, rzeźbiarką i profesorką w Rio de Janeiro i Antwerpii. Swoją karierę rozpoczęła latach ’50 XX w. biorąc udział w pierwszej wystawie sztuki abstrakcyjnej w Rio de Janeiro Petropolis w 1953 roku. Mieszka i Pracuje w Rio de Janeiro.

Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy

The Razem Pamoja Foundation has the great honour to invite you to the first ever exhibition of Anna Bella Geiger’s art in Poland.

Anna Bella Geiger’s artwork combines geometric abstraction and informal, and belongs to the tradition of the Brazilian Avant Garde of Abstracionism of the 50es. The artist was invited to Poland by Paulina Ołowska during the third edition of “Mycorial Theatre”, which took place last year at the PIVÔ Institute, São Paulo. The figure of Anna Bella Geiger, a Jewish woman of Polish origin, has been interpreted by Paulina Ołowska to be one of many genuine female refugees in history. Anna Bella Geiger’s father was a craftsman producing women’s handbags. Family legend has it that the man was accompanied on his escape route to Rio de Janeiro by nothing but a case full of handbags. Several handbags have been preserved. Her father’s handbags have been recurring in works by Anna Bella Geiger, and they have provided the subject for the exhibition, WHAT WAS INSIDE THAT LEATHER CASE? / O QUE HAVIA NAQUELA MALA DE COURO?, and the pre-exhibition workshops held at the Bookstore | Exhibition – the Razem Pamoja Foundation gallery in Krakow. Since the issues of escape, descent, stereotype, objectification, barriers and social inequality feature in projects and exhibitions organized by the Razem Pamoja Foundation, Paulina Ołowska and Kamil Kuitkowski have selected Geiger’s pieces which illustrate precisely these aspects of her work. The pieces come from her series „Blonde and Brunette, Indian and Indian” (2014), „Equations” (1976) and „Camouflage” (1980).

Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy
Anna Bella Geiger, What Was Inside That Leather Case?, widok wystawy

The artists invited to participate in the four-day, pre-exhibition workshop include: Martyna Borowiecka, Amanda Wieczorek, Robert Kuta, Marta Sala, and Lamella – the house of queer art, a Krakow collective of artists, activists and performers: Justyna Stasiowska, Gustavo C. Nogueira, Vala Tomasz Fołtyn and Francesco Bevilacqua.

Anna Bella Geiger (Waldman) (b. 1933) is a painter, graphic artist, illustrator, sculptor and a professor at Rio de Janeiro and Antwerp. She began her career in 1950s, taking part in “Petropolis”, the first exhibition of abstract art to be held in Rio de Janeiro in 1953. She lives and works in Rio de Janeiro.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaAnna Bella Geiger
WystawaWHAT WAS INSIDE THAT LEATHER CASE? / O QUE HAVIA NAQUELA MALA DE COURO?
MiejsceKsięgarnia | Wystawa Fundacja Razem Pamoja
Czas trwania28.04 - 28.05.2017
Kuratorka / KuratorPaulina Ołowska, Kamil Kuitkowski
Strona internetowafacebook.com/ksiegarniawystawa
Indeks

Zobacz też