NR 13/2023
16.11.2016

„Wall Signs” w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu

Redakcja
Adam Niklewicz, Nagrobek Josifa Brodskiego, fragment instalacji
„Wall Signs” w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu
Adam Niklewicz, Nagrobek Josifa Brodskiego, fragment instalacji

„Uogólnienia kosmologiczne, z jednej strony, a refleksja racjonalistyczna, z drugiej strony, mają skłonność bądź to do bagatelizowania, bądź to do konceptualizacji śmierci, do ograniczania jej znaczenia metafizycznego” (Vladimir Jankélévitch). Celem wystawy jest rozważenie możliwości odmiennego podejścia do fenomenu śmierci – punktu łączącego zjawisko naturalne (zwyczajne) i metaempiryczną tajemnicę (coś „nie do pomyślenia”), próba podjęcia tematu poza (czy może raczej pomiędzy) ujęciami z dziedziny biochemii, medycyny, psychologii, demografii, ekonomii, prawa z jednej strony a metafizycznej medytacji i teologii z drugiej. Zbadanie możliwości odejścia od oczywistości kostnicy, estetyki cmentarza, retoryki poradnika czy określonej eschatologii. Na wystawie nieuchronnie obydwa „bieguny” optyki śmierci będą obecne, granica nie będzie jednak przebiegać pomiędzy poszczególnymi pracami czy salami galerii ale wewnątrz samych prac – będzie niejasna, niwelowana i niejednoznaczna. Każda z prezentacji będzie w jakiś sposób wykraczać poza określone odniesienia, będzie ustalać spotkanie z fenomenem na własnych warunkach (absurdu, prozaicznej prostoty, karkołomnej wizyjności, dokumentalności, parergicznej eschatologii, tragikomedii czy też odniesień kulturowych i popkulturowych), nie lokując się ostatecznie po żadnej ze stron. Wystawa oscylować będzie między nadmiarem i deficytem znaczenia, sensem i nonsensem zgodnie z pytaniem Emmanuela Levinasa: Czy nie niepokoi nas naddatek sensu lub niedobór sensu, gdy chodzi o śmierć człowieka?

Adam Niklewicz, Wall Signs, instalacja, 14 szkieł powiększających na ścianie, fragment
Jan Domicz, Miejsce, obiekt, Jan Baracz, Never Ending End, video
Remigiusz Suda, Poltergeist, instalacja, fragment

Pole sztuki wydaje się być jedną z niewielu dziedzin ludzkiej działalności, która jest w stanie pomieścić (czy jednak pogodzić?) paradoks śmierci jako niezwykłego choć oczywistego, doniosłego, pewnego i ostatniego wydarzenia życia z jej „beztreściowością”, o której Edgar Morin pisze: „Idea śmierci, w ścisłym sensie tego słowa, jest ideą beztreściową, czyli, jak kto chce, taką, której treść jest nieskończoną pustką. Jest to najbardziej pusta ze wszystkich pustych idei, skoro jej treść jest czymś nie do pomyślenia, nie do zgłębienia, jakimś pojęciowym »nie wiadomo czym«, któremu odpowiada trupie »nie wiadomo co«”.

Remigiusz Suda, Poltergeist, instalacja, telewizor, stół, krzesła, obraz, olej na płótnie, 150 x 200 cm
Krzysztof M. Bednarski, Powiększenie (hommage à Michelangelo Antonioni), instalacja i video
Po lewej: Adam Niklewicz, Nagrobek Josifa Brodskiego, instalacja, po prawej: Adam Niklewicz, Wall Signs, instalacja, w głębi: Jan Baracz, Never Ending End, video
Adam Niklewicz, Wall Signs, instalacja, 14 szkieł powiększających na ścianie, fragment

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaJan Baracz, Krzysztof M. Bednarski, Jan Domicz, Adam Niklewicz, Remigiusz Suda, Maciej Toporowicz
WystawaWall Signs
MiejsceGaleria Sztuki Współczesnej w Opolu
Czas trwania13.10 - 17.11.2016
Kuratorka / KuratorŁukasz Kropiowski
Strona internetowawww.galeriaopole.pl
Indeks

Zobacz też