NR 22/2023
09.02.2014

„W samo serce” Olafa Brzeskiego w Rastrze

„W samo serce” Olafa Brzeskiego w Rastrze

Olaf Brzeski z niezwykłą wyobraźnią rein­ter­pretuje tradycję i możliwości rzeźby. Interesuje go zarówno jej materialny wymiar – ciężar, masa, fak­tura – jak i czysta potencjalność; możliwość lub niemożliwość opisania zjawisk lub historii za pomocą kon­kret­nej materii. Szereg prac artysty odnosi się też wprost do figury ludz­kiej, opisując jednak nie tyle jej fizyczny, co emocjonalny wymiar. W rzeźbiarskich ciałach Brzeskiego roi się niesamowitość, niecodzienność, nienaturalność i prze­skalowanie. Źródłem tych fan­tastycz­nych i zaskakujących form jest nie­zawod­nie myśl, a następnie rysunek – jako naj­prost­sza metafora aktu kreacji.

Olaf Brzeski Samo serce

Olaf Brzeski, Samo serce

Olaf Brzeski Samo serce

Olaf Brzeski, Samo serce

Olaf Brzeski - Samo serce -3

Olaf Brzeski, Samo serce

Pierw­sza wystawa indywidualna Brzeskiego w Rastrze nosi tytuł Samo serce i prezen­tuje jedną tylko, specjal­nie zrealizowaną na tę okazję pracę rzeźbiarską. Jak mówi artysta: “Tylko jedna praca, bo jeśli w grę wchodzi serce – nic innego nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że odbierzecie ten banał z właściwą sobie wrażliwością”.

Rzeźba, którą prezen­tujemy, jest w istocie wynikiem inten­syw­nego, kil­kutygo­dniowego procesu zmagania się z materiałem – kilkusetkilogramową, litą belką stalową o prze­kroju 26 cm i wysokości 187 cm. Do działania artysta użył wszel­kich możliwych narzędzi pozwalających na obróbkę stali: wierteł, pilników, frezów i szlifierki.

Samo serce jest eks­tremal­nym spraw­dzianem rzeźbiarskim, ale też swoistą figurą niemożliwą, liryczną i przytłaczającą zarazem. To nie­bez­piecz­nie obsesyjna operacja na otwar­tym sercu.

Olaf Brzeski Samo serce

Olaf Brzeski, Samo serce

Olaf Brzeski Samo serce

Olaf Brzeski, Samo serce

Olaf Brzeski Samo serce

Olaf Brzeski, Samo serce

W trak­cie pracy nad wystawą Olaf Brzeski był stypendystą Minister­stwa Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaOlaf Brzeski
WystawaW samo serce
MiejsceRaster, ul. Wspólna 63, Warszawa
Czas trwania14.12.2013 - 13.02.2014
Strona internetowarastergallery.com
Indeks

Zobacz też