NR 13/2023
01.08.2015

„Vot ken you mach?” w Muzeum Współczesnym Wrocław

„Vot ken you mach?” w Muzeum Współczesnym Wrocław

Haim Maor, Mame Lushen / mother’s Tongue.Language [in Yiddish], instalacja / installation, 2006-2007. Dzięki uprzejmości artystki

Haim Maor, Mame Lushen / mother’s Tongue.Language [in Yiddish], instalacja, 2006-2007, dzięki uprzejmości artystki

Tytuł wystawy Vot ken you mach? został zaczerpnięty z popularnej piosenki urodzonego na Białorusi Aarona Lebedeffa (1873-1960), w młodości kantora, który w latach 20. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i szybko stał się gwiazdą żydowskiego wodewilu. Napisana wówczas przez niego w zanglicyzowanym jidysz piosenka była językowym wyrazem obserwacji, że tożsamość podlega ciągłym zmianom, jest rezultatem zarówno pochodzenia, jak również sumy przeszłych i przyszłych doświadczeń. Odpowiada to naszemu dzisiejszemu pojmowaniu tożsamości jako konstelacji potencjalności.

Pierwsza część wystawy Vot ken you mach?, dotyczącej żydowskiej tożsamości w dzisiejszej Europie, będącej inicjatywą Christiane Mennicke-Schwarz oraz Valentiny Marcenaro, została otwarta w Kunsthaus Dresden, w grudniu 2013 roku. Towarzyszył jej cykl wydarzeń – koncertów, performansów, spotkań oraz dyskusji.

rystyna Piotrowska, Ćwiczenia z portretu a, b / Exercises from a Portrait a, b, grafika / graphic, 1980. Dzięki uprzejmości artystki

Krystyna Piotrowska, Ćwiczenia z portretu a, b, grafika, 1980, dzięki uprzejmości artystki

Yael Vishnizki Levi, „Wieża z kości słoniowej / Ivory Tower”, instalacja / i nstallation, 2011. Dzięki uprzejmości artystki

Yael Vishnizki Levi, Wieża z kości słoniowej, instalacja, 2011, dzięki uprzejmości artystki

Claire Waffel, Wewnętrzna kurtyna / Interior Curtain”, instalacja / installation, 2013. Dzięki uprzejmości artystki. W tle: Claire Waffel, “Mowy / Die Rede”, wideo / video, 2013, 17 min. Dzięki uprzejmości artystki

Claire Waffel, Wewnętrzna kurtyna, instalacja, 2013, dzięki uprzejmości artystki. W tle: Claire Waffel, Mowy, wideo, 2013, 17 min, dzięki uprzejmości artystki

Wystawa w MWW jest rozwinięciem tamtego projektu. Do udziału w niej zaprosiliśmy więcej artystów, m.in. z Bośni i Hercegowiny, Czech, Izraela oraz Polski.

Prezentowana na fasadzie Muzeum Współczesnego Wrocław praca Stanisław Dróżdża pt. Klepsydra jest ikoną zarówno dla Wrocławia, jak i polskiej poezji konkretnej. Tytułową „klepsydrę” tworzy kompozycja z umieszczonych w odpowiednim porządku słów „było”, „jest”, „będzie”. Klepsydra koresponduje z pracą Eliego Petela pt. HYHYHY (Might This Thing Be) z 2007 roku. Użyte przez Petela słowo „היהיה(czyt. ha-jihje) zawiera dwie litery stanowiące trzon świętego tetragramu (יהוה), czyli dwie pierwsze litery Boskiego Imienia:י (Jod), ה (He), czyli יה (Jah). Można je odczytać na różne sposoby, odkrywając kolejne znaczenia. Słowo to pojawia się dwukrotnie w Biblii hebrajskiej (2 Krl 7,2 oraz 7,19): za pierwszym razem wyraża ono powątpiewanie, czy określone wydarzenie faktycznie nastąpi, za drugim jest przywołaniem tej samej wypowiedzi, gdy rzecz jednak nastąpiła. Tytułowy wyraz można jednak odczytywać również na inne sposoby, wprost albo wspak – na przykład jako „Hajo-haja” (dawno, dawno temu) bądź jako „Hi hi hi”, czyli drwiący chichot.

Paweł Althamer, Abram i Buruś / Abram and Bruś, rzeźba / sculpture, 2007. Dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal w Warszawie. W tle: Haim Maor, Twarze Rasy i Pamięci / The Faces of Race and Memory, cykl zdjęć, 1988, 2009. Dzięki uprzejmości artystki

Paweł Althamer, Abram i Buruś, rzeźba, 2007, dzięki uprzejmości Fundacji Galerii Foksal w Warszawie. W tle: Haim Maor, Twarze Rasy i Pamięci, cykl zdjęć, 1988, 2009, dzięki uprzejmości artystki

icola Radić Lucati, „Jak stoją / As They Stand”, 14 fotografii / 14 photographs, 2011. Dzięki uprzejmości Galerii Piekary w Poznaniu

Nikola Radić Lucati, Jak stoją, 14 fotografii, 2011, dzięki uprzejmości Galerii Piekary w Poznaniu

Technica Schweiz (Gergely László & Péter Rákosi), “Bożek wsparcia / der Götze der Vardrängung / the Idol of Denial”, wideo / video, 2015, 22 min. Dzięki uprzejmości artystów

Technica Schweiz (Gergely László & Péter Rákosi), Bożek wsparcia, wideo, 2015, 22 min, dzięki uprzejmości artystów

Wiele spośród realizacji prezentowanych na pierwszej (drezdeńskiej) oraz drugiej (wrocławskiej) odsłonie wystawy Vot ken you mach? odnosi się do trudnej relacji pomiędzy przeszłością i teraźniejszością, a także przyszłością – co w przypadku historii Europy, zwłaszcza zaś Polski i Niemiec, wydaje się zrozumiałe. Wystawa kładzie nacisk na różnorakie strategie ewolucji tożsamości w popkulturze, nowe sceny kultury żydowskiej w Europie Wschodniej, rodzinne tajemnice i brak komunikacji pomiędzy pokoleniami, pamięć jako obowiązek, niepisany motyw żydowskiej zemsty w historii kultury oraz poszukiwania „normalnego” życia przez Żydów na co dzień.

Tamara Moyzes, “Praga 7. Pomnik Holocaustu / Holocaust memorial at Prague 7”, dokumentacja performance / documentation of performance, 2012. Dzięki uprzejmości artystki

Tamara Moyzes, Praga 7. Pomnik Holocaustu, dokumentacja performance, 2012, dzięki uprzejmości artystki

Yael Frank, „Śpiąc w naszych łóżkach / Sleeping in our beds”, instalacja / installation, 2012. Dzięki uprzejmości artystki oraz Galerii Labirynt w Lublinie

Yael Frank, Śpiąc w naszych łóżkach, instalacja, 2012, dzięki uprzejmości artystki oraz Galerii Labirynt w Lublinie

Dawid Marszewski, Rozgrzewka / The warm-up, wideo / video, 2015, 4 min., 11 sek. Dzięki uprzejmości artysty. Karolina Freino, Murki i Piaskownice / Walls and Sandpits, instalacja / installation, 2007. Dzięki uprzejmości artystki

Dawid Marszewski, Rozgrzewka, wideo, 2015, 4 min., 11 sek, dzięki uprzejmości artysty. Karolina Freino, Murki i Piaskownice, instalacja, 2007, dzięki uprzejmości artystki

Michaela Meliá, Nostalgia / Heimweh, instalacja / installation, 2012. Dzięki uprzejmości artystki

Michaela Meliá, Nostalgia, instalacja, 2012, dzięki uprzejmości artystki

 Arys Waschsmuth, „Shiavim / Steps”, instalacja work-in-progress / work-in-progress-instalation, 2013. Dzięki uprzejmości artysty

Arys Waschsmuth, Shiavim, instalacja work-in-progress, 2013, dzięki uprzejmości artysty

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaPaweł Althamer, Łukasz Baksik, Yael Bartana, Stanisław Dróżdż, Amit Epstein, Inga Fonar-Cocos, Yael Frank, Karolina Freino, Eduard Freudmann, Rafał Jakubowicz, Sharone Lifschitz, Haim Maor, Dawid Marszewski, Michaela Melián, Tamara Moyzes, Eran Nave, Damir Nikšić, Ruth Novaczek, Eli Petel, Krystyna Piotrowska, Nikola Radić-Lucati, Joanna Rajkowska, Barak Reiser, Ofra Riesenfeld, Eran Schaerf, Anna Schapiro, Maya Schweizer, Tehnica Schweiz, Tal Sterngast, Yael Vishnizki-Levi, Shira Wachsmann, Arye Wachsmuth, Claire Waffel, Shlomi Yaffe, Amir Yatziv, Artur Żmijewski
WystawaVot ken you mach?
MiejsceMuzeum Współczesne Wrocław
Czas trwania29.05-31.08.2015
Kuratorka / KuratorRafał Jakubowicz, Valentina Marcenaro, Christiane Mennicke-Schwarz, Dorota Monkiewicz
Strona internetowamuzeumwspolczesne.pl
Indeks

Zobacz też