NR 13/2023
03.02.2015

Villa Toronto na dworcu Union Station w Toronto

Villa Toronto na dworcu Union Station w Toronto
Reto Pulfer, Hollybush Gardens, London

Reto Pulfer, Hollybush Gardens, Londyn

Projekt Villa Toronto to twórcza alternatywa dla zinstytucjonalizowanego rynku sztuki: odkrywa potencjał lokal­nych scen artystycz­nych oraz roz­wija międzynarodową wymianę artystyczną z nastawieniem na jej eks­perymen­talne formy i aspekty społeczne. Dotychczas otworzyliśmy tygodniową willę sztuki w War­szawie, gościliśmy w opusz­czonych biurow­cach dziel­nicy Kyobashi w Tokio i stworzyliśmy na miesiąc dzielnicę galerii w Reykjaviku. Tym razem zapraszamy do Toronto, gdzie wspólnie z kil­kunastoma naj­ciekaw­szymi młodymi galeriami z całego świata pokażemy indywidualne prezen­tacje artystów w wyjątkowej prze­strzeni zabyt­kowego dworca Union Station (Raster zaprezen­tuje naj­now­sze prace Michała Bud­nego oraz film Anety Grzeszykow­skiej) oraz – jak zawsze – bogaty program towarzyszący.

Michael Portnoy, Kalochrome, 2014, IBID, London/LA

Michael Portnoy, Kalochrome, 2014, IBID, London/LA

Navid Nuur, Plan B Gallery, Cluj/Berlin

Navid Nuur, Plan B Gallery, Cluj/Berlin

Navid Nuur, Plan B Gallery, Cluj/Berlin

Navid Nuur, Plan B Gallery, Cluj/Berlin

Dane Mitchel, RaebervonStenglin, Zurich

Dane Mitchel, RaebervonStenglin, Zurych

Projek­towi towarzyszy 128–stronicowy katalog Villa Toronto (2014) zawierający prezen­tacje uczestniczących galerii oraz kilka tekstów: esej kuratorki Muzeum Współczesnego we Wrocławiu Sylwii Serafinowicz dotyczący związków pomiędzy polską i kanadyjską sceną artystyczną w latach 70-tych oraz dwa wywiady. Pierw­szy to roz­mowa z Corinn Gerber dyrek­tor Art Metropole – instytucji od ponad 40 lat zajmującej się publikacjami artystycz­nymi, a drugi to wywiad z kanadyj­skim kolek­cjonerem sztuki Mar­shal­lem Webb.

Villa Toronto installation view - Dane Mitchel, RaebervonStenglin, Zurich and Ragnar Kjartansson, i8 Gallery, Reykjavik

Villa Toronto, widok na pawilon z pracami Dane Mitchel (RaebervonStenglin, Zurych) i Ragnar Kjartansson (i8 Gallery, Rejkjawik)

Tony Romano, Clint Roenisch Gallery, Toronto

Tony Romano, Clint Roenisch Gallery, Toronto

Iris Häussler, Daniel Faria Gallery, Toronto

Iris Häussler, Daniel Faria Gallery, Toronto

Navid Nuur, Plan B Gallery, Cluj/Berlin

Navid Nuur, Plan B Gallery, Cluj/Berlin

Michał Budny, galeria Raster, Warszawa

Michał Budny, galeria Raster, Warszawa

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaShane Krepakevich, Elif Saydam, Derek Sullivan, John Sasaki, JD Walsh, Hans Schabus, Gavin Kenyon, Zeke Moores, Michał Budny, Guillaume Leblon, Elodie Seguin, Tony Romano, Aneta Grzeszykowska, Dane Mitchell, Jochen Lempert, Patricia Dauder, Navid Nuur, Rudolf Bone, Dean Drever, Yuki Okumura, Iris Häussler, Reto Pulfer, Erick Beltran, Michael Portnoy, Ragnar Kjartansson
WystawaVilla Toronto
MiejsceUnion Station’s Great Hall
Czas trwania16-23.01.2015
Strona internetowavillaraster.com
Indeks

Zobacz też