NR 11/2023
17.05.2017

„Uporczywe upodobanie” w Galerii Labirynt

Redakcja
Aneta Grzeszykowska, Selfie #1, 2014, fotografia
„Uporczywe upodobanie” w Galerii Labirynt
Aneta Grzeszykowska, Selfie #1, 2014, fotografia

Uporczywe upodobanie to wystawa zainspirowana pojęciem delectatio morosa zaczerpniętym ze średniowiecznej scholastyki i przeniesionym w kontekst polskiej sztuki współczesnej. Prezentowane prace stanowią materializację natrętnych wizji artystów, lęków, fantazji, docierających niekiedy do granicy estetycznej wytrzymałości. Celem kuratorek jest pokazanie, w jaki sposób współczesna sztuka wpisuje się w tradycję obrazowania tematów odnoszących się do estetyki brzydoty, zwłaszcza w kontekście ciała ludzkiego, ale także innych sfer życia. Tytułowe uporczywe upodobanie to także niemożność odrzucenia natarczywych myśli i pragnień, nieustanne podążanie za tym, co nie mieści się w granicach stanu, który zwykło się nazywać normalnością. Wystawa ma być próbą ujawnienia tych skłonności i upodobań.

Barbara Formella, Beautiful Deformations, 2015, instalacja: wideo, pięć obiektów
Aleksandra Ska, Birth of Capitalism, 2016, wideo
Monika Zadurska-Bielak, Tomasz Bielak, This is not Wonderland, 2017, obiekt
Katarzyna Kozyra, Diva. Reinkarnacja, performans z cyklu W sztuce marzenia stają się rzeczywistością, 2005, wideo
Diana Lelonek, Karol Darwin porośnięty Aspergillus versicolo, 2017, obiekt
Od lewej: Karolina Żyniewicz, safe suicade, 2017, instalacja: fotografie, wideo, dokumentacje; Olaf Brzeski, Powielacz, 2017, wideo
Karolina Żyniewicz, safe suicade, 2017, instalacja: fotografie, wideo, dokumentacje
Elżbieta Jabłońska, Canis lupus, 2017, wideo
Robert Kuśmirowski, Insektograf, 2017
Robert Kuśmirowski, Liberum Animum, 2017, instalacja
Zuza Krajewska, Anatol, 2012, z cyklu Urazy, fotografia
Mirosław Bałka, Nakłuwany, 2005, ołówek na papierze
Tomasz Mróz, Wygryzione i wylizane piersi na stronach z bielizną damską, katalog Quelle, 2010, obiekt
Wojciech Bąkowski, Piękno, 2009, wideo performans
Jacek Malinowski, Nosferatu. Dyktator Lęku. Cz. 2: Warschau, 2011, wideo; Dyktator/Plama/Próba, 2017, obiekt: fotografie na szkle, drewniana rama
Uporczywe upodobanie, widok wystawy

Pernicious Predilection is an exhibition inspired by the notion of delectatio morosa taken from the Middle Ages’ scholasticism and transferred onto the context of Polish contemporary art. Presented works serve as a materialisation of persistent visions of the artists, their fears and fantasies, at times reaching extremities of esthetic endurance. Pernicious Predilection attempts to illustrate how contemporary art inscribes itself in the still topical traditions of presenting themes referring to the aesthetics of ugliness, particularly in the context of human body, but also other spheres of life. The exhibition delves into such art issues as imagination, expression, formal solutions in reference to art depicting fantasies balancing on the edge of aesthetics.

 

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Monika Zadurska-Bielak, Tomasz Bielak, Olaf Brzeski, Barbara Formella, Aneta Grzeszykowska, Katarzyna Kozyra, Zuza Krajewska, Robert Kuśmirowski, Elżbieta Jabłońska, Diana Lelonek, Jacek Malinowski, Tomasz Mróz, Aleksandra Ska, Karolina Żyniewicz
WystawaUporczywe upodobanie
MiejsceGaleria Labirynt w Lublinie
Czas trwania21.04 - 04.06.2017
Kuratorka / KuratorPaulina Kempisty, Aleksandra Skrabek
FotografieWojciech Pacewicz
Strona internetowalabirynt.com
Indeks

Zobacz też