NR 4/2023
18.02.2022

„Tu zaszła zmiana” w Muzeum Fotografii w Krakowie

Fot. Maurycy Gomulicki, "Minimal Fetish (96)" z cyklu "Minimal Fetish", ze zbiorów MuFo
„Tu zaszła zmiana” w Muzeum Fotografii w Krakowie
Fot. Maurycy Gomulicki, "Minimal Fetish (96)" z cyklu "Minimal Fetish", ze zbiorów MuFo

Koniec starego i początek kolejnego wieku zawsze budził oczekiwanie zmian. W tym kontekście rok 2000 był wyjątkiem. Przełom XX i XXI wieku to moment błyskawicznego przeistaczania się dawnego analogowego świata w cyfrowe uniwersum, w którym doszło do inwazji obrazów na niespotykaną wcześniej skalę. Polska dzięki transformacji ustrojowej, jaka nastąpiła w 1989 roku i otwarciu na „Zachód” mogła w pełni uczestniczyć w tym procesie. Wystawa Tu zaszła zmiana, przygotowana na otwarcie nowej siedziby Muzeum Fotografii przez kuratorkę Monikę Kozień, jest swoistym kalejdoskopem pokazującym najciekawsze nowe zjawiska, które mają kluczowy wpływ na współczesną, nie tylko polską, wizualność.

"Tu zaszła zmiana", Muzeum Fotografii w Krakowie, fot. Danuta Marta
"Tu zaszła zmiana", Muzeum Fotografii w Krakowie, fot. Danuta Marta
"Tu zaszła zmiana", Muzeum Fotografii w Krakowie, fot. Danuta Marta
"Tu zaszła zmiana", Muzeum Fotografii w Krakowie, fot. Danuta Marta
"Tu zaszła zmiana", Muzeum Fotografii w Krakowie, fot. Danuta Marta
"Tu zaszła zmiana", Muzeum Fotografii w Krakowie, fot. Danuta Marta

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace artystek i artystów: Bogusława Bachorczyka, Kuby Dąbrowskiego, Mikołaja Długosza, Alicji Dobruckiej, Jana Dziaczkowskiego, Weroniki Gęsickiej, Maurycego Gomulickiego, Nicolasa Grospierre’a, Zuzanny Janin, Roberta Kuśmirowskiego, Kobasa Laksy, Normana Leto, Szymona Rogińskiego, Tomasza Saciłowskiego, Andrzeja Tobisa, Bartosza Wajera i Wojciecha Wilczyka.

Fot. Szymon Rogalski, "Projekt UFO #03" z serii "UFO", ze zbiorów MuFo
Fot. Weronika Gęsicka, "Untitled #24", fot. ze zbiorów MuFo
Fot. Kobas Laksa "Roller Coaster Warsaw", ze zbiorów MuFo
Fot. Andrzej Tobis, "Silny wiatr ze wschodu", ze zbiorów MuFo

Tu zaszła zmiana jest też pewnego rodzaju podsumowaniem aktualnej polityki kolekcjonowania Muzeum Fotografii w Krakowie, służącej regularnemu uzupełnianiu zbiorów o prace najciekawszych współczesnych polskich artystów i artystek posługujących się medium fotografii. Wybory zespołu kuratorskiego MuFo, sprawiły, że w muzeum powstaje jedna z najbardziej kompleksowych kolekcji współczesnej fotografii w zbiorach publicznych. Wszystkie dzieła prezentowane na wystawie zostały pozyskane w ciągu ostatniej dekady.

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaBogusław Bachorczyk, Kuba Dąbrowski, Mikołaj Długosz, Alicja Dobrucka, Jan Dziaczkowski, Weronika Gęsicka, Maurycy Gomulicki, Nicolas Grospierre, Zuzanna Janin, Robert Kuśmirowski, Kobas Laksa, Norman Leto, Szymon Rogiński, Tomasz Saciłowski, Andrzej Tobis, Bartosz Wajer, Wojciech Wilczyk
WystawaTu zaszła zmiana
MiejsceMuzeum Fotografii w Krakowie, MuFo Rakowicka
Czas trwania04.12.2021 - 15.05.2022
Kuratorka / KuratorMonika Kozień
Strona internetowamufo.krakow.pl/
Indeks

Zobacz też