NR 12/2023
08.06.2017

„True Romance” Dominiki Olszowy i Cezarego Poniatowskiego w Zonie Sztuki Aktualnej

Redakcja
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, detal, 2017. Dzięki uprzejmości artystów
„True Romance” Dominiki Olszowy i Cezarego Poniatowskiego w Zonie Sztuki Aktualnej
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, detal, 2017. Dzięki uprzejmości artystów

PL

Olszowy i Poniatowski, choć nie współpracowali ze sobą wcześniej, oboje włączają różne media do swoich realizacji i wykorzystują przy tym elementy oraz narracje dosłownie zaczerpnięte z życia codziennego — skrótowość i poczucie humoru podszyte ironią, dwuznaczność i zmienne sytuacji uznawanych za oczywiste.

Już samo miejsce prezentacji, Zona Sztuki Aktualnej, staje się wątkiem tytułowego spotkania obojga artystów. Ściany w piwnicznej przestrzeni Akademii Sztuki będą zdobić nie tylko efekty pracy Olszowy i Poniatowskiego i ich rytualnego performansu, ale również będą nosić ślady obecności innych osób świadomie oraz przypadkowo zaangażowanych w proces powstawania przedsięwzięcia, zasiadających dookoła gorącego źródła w centralnym punkcie ekspozycji, uczestnicząc w oczyszczającym geście zjednoczenia ciał i intencji.

True Romance jest zapisem wspólnego performatywnego działania zrealizowanego na miejscu i okazją do zaprezentowania pozornie odmiennych praktyk w kolaboratywnej aranżacji na wzór wystawy indywidualnej.

Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, detal, 2017. Dzięki uprzejmości artystów
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, detal, 2017. Dzięki uprzejmości artystów
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, widok instalacji, 2017. Dzięki uprzejmości artystów
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, widok instalacji, 2017. Dzięki uprzejmości artystów
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, detal, 2017. Dzięki uprzejmości artystów
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, widok instalacji, 2017. Dzięki uprzejmości artystów

ENG

Olszowy and Poniatowski, even though they have not cooperated with each other before, they both incorporate various media into their work and at the same time make use of the elements and narratives literally drawn from everyday life – briefness and a sense of humour with an undercurrent of irony, ambiguity and variables of situations taken for granted.

Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, widok instalacji, 2017. Dzięki uprzejmości artystów
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, widok instalacji, 2017. Dzięki uprzejmości artystów
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, widok instalacji, 2017. Dzięki uprzejmości artystów
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, widok instalacji, 2017. Dzięki uprzejmości artystów
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, detal, 2017. Dzięki uprzejmości artystów
Dominika Olszowy & Cezary Poniatowski, True Romance, widok instalacji, 2017. Dzięki uprzejmości artystów

The very place of presentation, itself becomes the clue of the eponymous rendezvous of both artists. The walls in the basement space of the Academy of Art will decorate not only the effects of the Olszowy and Poniatowski’s work and their ritual performance, but will also carry traces of the presence of other people consciously and accidentally taking part in the project-making process, sitting around the hot spring at the central point of display, participating in the cleansing gesture of the unification of bodies and intentions.

True Romance is a record of a joint performative action realized on site and is an opportunity to present seemingly different practices in a collaborative arrangement modelled along the lines of an individual exhibition.

 

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaDominika Olszowy, Cezary Poniatowski
WystawaTrue Romance
MiejsceZona Sztuki Aktualnej w Szczecinie
Czas trwania18.05 - 14.06.2017
Kuratorka / KuratorRomuald Demidenko
Strona internetowazona.akademiasztuki.eu
Indeks

Zobacz też