NR 38/2023
30.03.2017

„The Hygienists” Galerii Miłość na Supermarket 2017 Stockholm Independent Art Fair

Redakcja
Natalia Wiśniewska, Marchewa, Burak, Szczurzy ogon, 2016, rzeźba (zużyte ręczniki, krochmal, farba), 103 x 80 x 10 cm
„The Hygienists” Galerii Miłość na Supermarket 2017 Stockholm Independent Art Fair
Natalia Wiśniewska, Marchewa, Burak, Szczurzy ogon, 2016, rzeźba (zużyte ręczniki, krochmal, farba), 103 x 80 x 10 cm

Wystawa Higieniści jest komentarzem z pogranicza „publicystyki wizualnej”, odnoszącym się do tematu przemocy politycznej, ekonomicznej, społecznej oraz instytucjonalnej. W obliczu geopolitycznych przemian, zawirowań politycznych i ekonomicznych, rozmywania granic pomiędzy globalnym i lokalnym, pluralizmu życia społecznego i kulturowego, przy radykalizmie postaw, istnieje silna potrzeba zredefiniowania swojego miejsca w przestrzeni publicznej. Z jednej strony mamy do czynienia z ruchem dążącym do partycypacji i społecznej rewitalizacji. Z drugiej następują procesy odgradzania się i kontrolowania przestrzeni publicznej, które wprowadzają podział i segregacje. Na naszych oczach kształtuje się nowa rzeczywistość, w której ścierają się różnego rodzaju postawy i przekonania. Narastają tendencje radykalne przepełnione instrumentalnym traktowaniem jednostki, co podkreśla w sposób symboliczny i prowokacyjny tytuł wystawy.

Piotr Bujak, bez tytułu, 2016, obiekt (wycieraczka, nadruk cyfrowy), 40x60 cm
Tytus Szabelski, Z serii Transparentne.Transparen, 2013-2017, fotografia na papierze archiwalnym, dibond, 37 x 25 cm
The Hygienists, widok wystawy
Katarzyna Malejka, Ćwiczenia z niepewności, 2016, fotografia, 21 x 30 cm, 14x13 cm

Pokazywane na ekspozycji prace artystów, oparte na subwersywnej strategii, wskazują na potencjalne, ukryte mechanizmy kontroli dotyczącej zarówno jednostki jak i całych grup społecznych. Nie tworzą one gotowych odpowiedzi, ale raczej stawiają intuicyjne pytania o fundamentalne wartości takie jak wolność, tolerancja, poczucie bezpieczeństwa. Poruszają zagadnienia związane z wykluczeniem, ideologizacją, zawłaszczeniem, czy dominacją. Paradoksalnie odnoszą się zarówno do niezgody i buntu jaki również lęku i niemocy wynikających z uwikłania w sytuacje, w których na co dzień funkcjonujemy.

Wystawa zrealizowana została w ramach „Supermarket 2017 Stockholm Independent Art Fair”.

Piotr Bujak, Okrążenie I, 2015, działanie site-specific, fotografia analogowa
Natalia Wiśniewska, Marchewa, Burak, Szczurzy ogon, 2016, rzeźba (zużyte ręczniki, krochmal, farba), 103 x 80 x 10 cm
Piotr Bujak, bez tytułu, 2016, obiekt (wycieraczka, nadruk cyfrowy), 40x60 cm
Liliana Piskorska, Autoportret z pożyczonym mężczyzną aka Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie, 2016, fotografia cyfrowa, 30 x 45 cm
Lech Nienartowicz, My gentle smile, 2017, odlew wnętrza jamy ustnej, 5 x 5 cm, fotografia paszportowa, 3,5 x 4,5 cm, nagranie audio 1'21''
Piotr Bujak, Okrążenie I, 2015, działanie site-specific, fotografia analogowa

The Hygienists exhibition is a commentary resemblant to the „graphic journalism”, referring to the topic of the political, economic, social and institutional violence. In the face of the geopolitical change, the political and economic turmoil, the blurring of boundaries between global and local, the pluralism of social and cultural life, the radicalism of attitudes, there is a strong need to redefine one’s place in the public space. On the one hand, there is a movement aiming to participation and social renewal. On the other, there are processes of fencing off and controlling public space, implementing division and segregation. Before our very eyes there is a new reality shaping itself, where different kinds of attitudes and beliefs are clashing. There are growing radical tendencies overflowing with instrumental treatment of individuals, which is symbolically and provocatively emphasized by the title of exhibition.

Liliana Piskorska, Sposoby kamuflażu we współczesnej Polsce, 2016, fotografia cyfrowa, wideoperformance
Lech Nienartowicz, My gentle smile, 2017, odlew wnętrza jamy ustnej, 5 x 5 cm, fotografia paszportowa, 3,5 x 4,5 cm, nagranie audio 1'21''
The Hygienists, widok wystawy

Works of artists that are presented on exhibition – based on the subversive strategy – indicate the potential, hidden control mechanisms touching the individual and the entire social groups alike. They are not creating ready-made answers but rather are putting intuitive questions about fundamental values such as freedom, tolerance, and sense of security. They raise issues related to the exclusion, ideologisation, appropriation, or domination. Paradoxically they refer both to discord and rebellion as well as anxiety and helplessness resulting from entanglement in the areas in which we do operate on a daily basis.

The exhibition is organized as part of „Supermarket 2017 Stockholm Independent Art Fair”

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaPiotr Bujak, Katarzyna Malejka, Lech Nienartowicz, Liliana Piskorska, Tytus Szabelski, Natalia Wiśniewska
WystawaThe Hygienists
MiejsceSvarta Huset, Metro Telefonplan, Stockholm
Czas trwania23-26.03.2017
Kuratorka / KuratorPiotr Lisowski, Natalia Wiśniewska
FotografieTytus Szabelski
Strona internetowagaleriamilosc.pl
Indeks

Zobacz też