10.05.2017

„The Gradual Disappearance of Melancholy” Fabiena Lédé w BWA Wrocław

Redakcja
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
„The Gradual Disappearance of Melancholy” Fabiena Lédé w BWA Wrocław
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy

To będzie o wytwarzaniu i o odczuwaniu przyjemności.
O spekulacjach na temat tego, co może się wydarzyć.
O prywatnych utopiach i wewnętrznych pejzażach, w których dobrze jest się czasem zgubić.
O przyspieszaniu i zwalnianiu tempa.
O zakłóceniach piękna i o pięknie zakłócenia.

The Gradual Disappearance of Melancholy Fabiena Lédé bierze się z potrzeby kreowania alternatywnych rzeczywistości, z fascynacji anarchią i kodami, jakimi operuje kolektywna wyobraźnia. Z jednej strony ujawnia się tu estetyczny eksces – z drugiej zachmurzone marginesy fantazji. Z reprodukowanych i blednących wciąż odłamków wspomnień i pragnień tworzą się kolejne warstwy marzeń o czymś więcej niż to, co już jest.

Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy

Fabien Lédé – francuski artysta wizualny, performer i scenograf. W swojej praktyce artystycznej tradycyjne formy kreacji łączy z D.I.Y. oraz technologią, eksperymentuje ze światłem i bada napięcie między materialnymi i wirtualnymi aspektami sztuki. Zafascynowany alternatywnymi sposobami ekspresji, tworzy wielowarstwowe pejzaże, multimedialne rzeźby interaktywne i site-specifikowe instalacje oraz wyszywa utrzymane w naiwnym stylu rysunki raw graffiti. Konsekwentnie eksploruje marginesy języków artystycznych, konstruując tym samym własny idiom twórczy. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Orleanie oraz Interdisciplinary Printmaking na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu. Obecnie mieszka i pracuje we Wrocławiu, gdzie prowadzi otwartą pracownię Atelier F. LÉDÉ.

Wystawa stanowi rozwinięcie projektu, nad którym artysta pracował w ubiegłym roku w Koszycach w ramach Programu Rezydencji Artystycznych AIR Wro, będącego częścią Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy

This will be about the creation and experiencing of pleasure.
About speculations on what could happen.
About private utopias and inner landscapes, in which it is good to get lost sometimes.
About the speeding up and slowing down of tempo.
About the disruption of beauty and the beauty of disruption.

Fabien Lédé’s exhibition The gradual disappearance of Melancholy derives from the need to create alternative realities, from a fascination with anarchy & the codes with which the collective imagination operates. On the one hand, an aesthetic excess is revealed here; on the other, the clouded margins of fantasy. From fragments of memories and desires that are continually being reproduced and fading, new layers of dreams form which are about something more than that which already exists.

Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy
Fabien Lédé, The Gradual Disappearance of Melancholy, widok wystawy

Fabien Lédé – a French visual artist, performer and set designer. In his artistic practice he joins traditional forms of creation together with D.I.Y methods and technology. He experiments with light and tests tension between material & virtual aspects of art. Fascinated by alternative modes of expression, he creates multilayered landscapes, mixed media interactive sculptures, site-specific installations, and raw-graffiti-embroidery drawings held in naive style. Consequently explores the margins of existing artistic languages in order to construct his own artistic idiom. Graduated in the department of graphic design at the Academy of Art in Orleans in France and in Interdisciplinary Printmaking at The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław. Currently based in Wrocław, where he runs Atelier F. LÉDÉ art lab.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaFabien Lédé
WystawaThe Gradual Disappearance of Melancholy
Miejscegaleria Studio BWA Wrocław
Czas trwania31.03 - 27.05.2017
Kuratorka / Kuratorwspółpraca kuratorska: Joanna Stembalska
FotografieAlicja Kielan
Strona internetowabwa.wroc.pl
Indeks

Zobacz też