18.06.2015

„The Exhibition” w galerii PLATO w Ostrawie

„The Exhibition” w galerii PLATO w Ostrawie
The Exhibition, Nicholas Riis, Objective Display, installation, 2015

Nicholas Riis, Objective Display, instalacja, 2015

Gdzie zaczyna się i kończy dzieło sztuki? Gdzie wystawa ma swój początek i koniec? Jaki jest wpływ instytucji na pochodzenie dzieła sztuki i vice versa? – pyta Linda Dostálková, autorka projektu The Exhibition, poświęconego problemowi relacji pomiędzy dziełem sztuki i wystawą. Proces wystawiania zakłada prezentację dzieła sztuki publiczności i promocję za pomocą określonych metod (zaproszenie, wernisaż, przemowa, podpisy, katalog, strona internetowa etc.). Czy ten proces można uznać za część dzieła sztuki, czy jest on tylko narzędziem do materializacji idei artystycznych? A jak odbiera to widz i w co wierzy?

The Exhibition, Daniela Dostálková, Community Centre, installation, 2015

Daniela Dostálková, Community Centre, instalacja, 2015

The Exhibition, widok wystawy, Ostrava, 2015

Daniela Dostálková, Community Centre, instalacja, 2015

W czasach, kiedy kreatywność stała się permanentnym wymogiem, sztuka w sposób naturalny dostarcza kolejnych rozwiązań podnoszących poziom użyteczności. Wnosi nowe idee do działań społecznych, używa lub parafrazuje strategie biznesowe. Indywidualny kapitał artysty jest rzutowany na szerszy kontekst społeczny, zapewniając tym samym grunt do poszukiwań nowych sposobów kontekstualizacji sztuki.

Kuratorka projektu, Linda Dostálková została zaproszona do współpracy z galerią PLATO w 2014 roku, na podstawie kilku rozmów o wystawie jako  zinstytucjonalizowanej formie prezentacji. „Chociaż jestem zainteresowany, przede wszystkim w  wymiarze historycznym i politycznym, różnymi sposobami prezentacji dzieł sztuki i ich wpływem na produkcję sztuki, Linda Dostálková jest zangażowana w coś,  co nazwałbym krytyczną fenomenologią wystawy. Projekt przeszedł przez kilka etapów rozwoju, a jego ostateczna forma jest dla mnie dużym zaskoczeniem, ale w pełni spełnia moje oczekiwania” – mówi Marek Pokorný, dyrektor artystyczny PLATO. „Wystawa jest sprawdzianem kompetencji widzów odwiedzających galerię PLATO” – dodaje Pokorný.

The Exhibition, Nicholas Riis, Objective Display, installation, 2015

Nicholas Riis, Objective Display, instalacja, 2015

The Exhibition: Another Future, Daniela Dostálková, couching, 2015

Another Future, Daniela Dostálková, performans, 2015

Wystawę została zaprojektowana w ścisłej współpracy z artystami tak, żeby goście galerii byli świadomi poszczególnych poziomów wystawy, zakładających płynność granicy pomiędzy dziełem sztuki i sposobem jego prezentacji, oraz mogli zrozumieć je jako łańcuch przyczynowy, istniejący w czasie i przestrzeni. Głównym problemem The Exhibition jest w końcu pokaz dzieł sztuki, to wystawa jest tutaj dziełem sztuki samym w sobie.

The Exhibition: Lauter Yoga, Daniela Dostálková, 2015

Lauter Yoga, Daniela Dostálková, 2015

The Exhibition, Nicholas Riis, Objective Display, installation, 2015 and materialized form of the content Marek Meduna, Pís iny, series of books, 2015 by Ronja Andersen, Amir Avraham, Fred Cave, Olya Domoradova, Megan Forsyth, Yana Foqué, Virginie Gauthier, Fay Kolokytha, Maud Vervenne, Caroline Wolewinski, María Jimena Sánchez Zambrano

The Exhibition, widok wystawy, Ostrawa, 2015

The Exhibition, Rafani groupe, The Curtain, installation, 2010 and Nicholas Riis, Nora Turato, Jana Plodková, Exhibition Guide, HD video, 2015

Grupa Rafani, The Curtain, instalacja, 2010, w głębi  Nicholas Riis, Nora Turato, Jana Plodková, Exhibition Guide, HD wideo, 2015

he Exhibition, Daniela Dostálková, The Process of Measuring, 2015

Daniela Dostálková, The Process of Measuring, 2015

The Exhibition, Daniela Dostálková, The Process of Measuring, 2015

Daniela Dostálková, The Process of Measuring, 2015

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaConstant Dullaart, Daniela Dostálková, Jana Plodková, Jungmyung Lee, Marek Meduna, Nicholas Riis, Nora Turato, Rafani, Tomáš Celizna
WystawaThe Exhibition
MiejscePLATO Ostrava
Czas trwania09.04-21.06.2015
Kuratorka / KuratorLinda Dostálková
Strona internetowaplato-ostrava.cz
Indeks

Zobacz też