NR 12/2023
20.10.2017

”Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version)” at Plato Ostrava [ENG/CZ]

Redakcja
Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version), exhibition view
”Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version)” at Plato Ostrava [ENG/CZ]
Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version), exhibition view

ENG

The series of short-term presentations, introducing alternatives and possibilities discovered by contemporary artists who use classical approaches in their work, continues with a project dedicated to drawing. While the discipline had traditionally been perceived mainly as preparatory and the autonomous value of drawing was only appreciated, in the Western-European tradition, by the modernists and the avant-gardes, it has since the 1960s become a medium without any binding statutes.

In recent years, drawing as an independent medium was rather neglected by contemporary art, but recently, a more pronounced return to drawing has been observed. On the Czech scene, the contribution of the artist duo David Böhm and Jiří Franta became an important phenomenon in the systematic investigation of drawing as an institution; other artists, such as Marek Meduna or the generation relating to graffiti culture and musical subcultures, profiled themselves markedly by means of drawing. They have recently been joined by a number of soloists and artists taking the “easiness” of the stroke, the aesthetic effect and the emptiness of the sketch as the subject matter of their artistic practice. The relationship between drawing, animation and new media or social communication networks constitutes a specific phenomenon.

Wishing to draw attention – without setting a clear perspective – to drawing inconspicuously taking a central position in the work of the younger generation of artists, we found it difficult to supplement the Czech examples with significant positions from abroad. That is why we chose the method of direct confrontation and mixing. Taking this little-known phenomenon with a strong historical background and in the logic of geographic proximity, we have decided to perform an analogous vivisection with what is happening in contemporary Poland, a country that is less casual and more reflective of cultural and historical prerequisites of drawing as an artistic species.

Marek Pokorný

Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version), exhibition view
Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version), exhibition view
Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version), exhibition view
Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version), exhibition view
Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version), exhibition view
Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version), exhibition view
Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version), exhibition view
Temporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version), exhibition view

CZ

Série krátkodobých prezentací představujících alternativy a možnosti objevované současnými umělci, kteří ve své tvorbě užívají klasické postupy, pokračuje projektem věnovaným kresbě pod názvem Dočasný depozitář – kresba: případová studie 2 (česko-polská verze). Jestliže byla tato disciplína tradičně vnímána především jako přípravná a její autonomní hodnotu dokázala ocenit v západoevropské tradici fakticky až moderna a avantgardy, od 60. let minulého století se stává médiem bez závazného statutu.

Současné umění kresbu jako samostatné médium v posledním desetiletí spíše opomíjelo. Intenzivnější obrat k ní pozorujeme v posledních letech. V českém prostředí se stal výrazným fenoménem systematického průzkumu kresby jako instituce příspěvek tvůrčí dvojice David Böhm a Jiří Franta, přičemž souběžně se výrazně profilovali prostřednictvím kresby další umělci jako Marek Meduna či generace napojená na kulturu graffiti a hudební subkultury. K nim se v posledních letech připojila řada solitérů a autorů, pro něž je „snadnost“ tahu, estetický efekt a vyprázdněnost náčrtu vlastním tématem umělecké praxe. Svébytným fenoménem je vztah kresby, animace a nových médií či sociálních sítí.

Jestliže jsme chtěli bez ustavení jasné perspektivy upozornit především na to, jak se kresba nenápadně ocitá v centru pozornosti mladší generace umělců, přišlo nám zatěžko doplňovat příklady z českého prostředí o příznačné pozice ze zahraničí. Zvolili jsme proto metodu přímé konfrontace a promíchání. Jako málo známý fenomén se silným historickým zázemím a v logice geografického sousedství jsme se rozhodli analogickou vivisekci provést i s děním v současném Polsku, které je méně nezávazné a více reflektující kulturně-historické předpoklady kresby jako uměleckého druhu.

Marek Pokorný

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMarkéta Adamcová, Vasil Artamonov, Wojciech Bąkowski, Zuzanna Bartoszek, David Böhm & Jiří Franta, Piotr Bosacki, Jakub Czyszczoń, Petra Herotová, Anežka Hošková, Dorota Jurczak, Lukáš Karbus, Alexey Klyuykov, Vojtěch Kovařík, David Krňanský, Michal Kříž, Martin Lukáč, Pavla Malinová, Marek Meduna, Paweł Olszczyński, Cezary Poniatowski, Tomáš Přidal, Julius Reichel, Andrea Součková, Magdalena Starska, Stach Szumski, Jan Šrámek, Mariusz Tarkawian, Honza Zamojski, Bartosz Zaskórski
WystawaTemporary Storeroom – Drawing: Case Study 2 (Czech-Polish version) / Dočasný depozitář – kresba: případová studie 2 (česko-polská verze)
MiejscePlato Ostrava
Czas trwania12.10–5.11.2017
Kuratorka / KuratorMarek Pokorný
Strona internetowaplato-ostrava.cz
Indeks

Zobacz też