30.01.2016

„Szkolne lata. Początki ASP w Łodzi” w Muzeum Sztuki

„Szkolne lata. Początki ASP w Łodzi” w Muzeum Sztuki
Lech Kunka, Kompozycja, 1950

Lech Kunka, Kompozycja, 1950

Wystawa dotyczy pierwszych, pionierskich lat Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Obejmuje okres od momentu powstania, poprzez formowanie się programu szkoły aż do stycznia roku 1950, w którym Władysław Strzemiński został z niej zwolniony.

Przygotowana przede wszystkim w oparciu o dokumentację przechowywaną w ASP i dzieła z kolekcji Muzeum Sztuki wystawa sygnalizuje różnorodność poszukiwań i twórczych dróg pierwszych wykładowców i studentów. Jest także świadectwem znaczącego wpływu wykładów Władysława Strzemińskiego z historii sztuki i kompozycji na twórczość studentów, co najwyraźniej odzwierciedla się w pracach powstałych w czasie plenerów artystycznych, na których Strzemiński był jednym z opiekunów.

Władysław Strzemiński, Kompozycja przestrzenna (2), 1948

Władysław Strzemiński, Kompozycja przestrzenna (2), 1948

Bolesław Utkin, W słońcu białe,  1949-50

Bolesław Utkin, W słońcu białe, 1949-50

Tytułowe wczesne lata prezentowane są przez prace pochodzące sprzed 1950 roku, wystawa jest okazją do zobaczenia w jednej przestrzeni dawnych prac Stefana Wegnera, Bolesława Hochlingera, Romana Modzelewskiego (ówczesnych wykładowców) i bardzo wczesnych prac grona studentów uczelni, w tym Stanisława Fijałkowskiego, Lecha Kunki, Stefana Krygiera, Judyty Sobel, Andrzeja Strumiłły i Bolesława Utkina.

Władysław Strzemiński, Kompozycja (Przestrzeń), 1948

Władysław Strzemiński, Kompozycja (Przestrzeń), 1948

Uczelnia w założeniu programowym miała zapewnić „dopływ wykwalifikowanych sił do przemysłu, a posiadających jak najwyższe kwalifikacje artystyczne”, jak pisał Leon Ormezowski, pierwszy rektor powstałej szkoły, we wniosku do Ministra Kultury o zgodę na utworzenie tej placówki. Rok 1950 jest datą graniczną, po której dotychczasowa kadra i nowatorski program uczelni zostały radykalnie zmienione. Wkrótce po zwolnieniu z pracy Władysława Strzemińskiego zawieszono również w obowiązkach jego najbliższego współpracownika i rektora uczelni, Stefana Wegnera – jedynego, którego twórczość i poglądy artystyczne były zbieżne z tymi głoszonymi przez Strzemińskiego. Ich wymuszone przez władze odejście zakończyło pewien etap w kształtowaniu uczelni i wizji jej rozwoju, do których powrót możliwy był dopiero po odwilży 1956 roku.

Bolesław Utkin, Kompozycja, 1932

Bolesław Utkin, Kompozycja, 1932

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

WystawaSzkolne lata. Początki ASP w Łodzi
MiejsceMuzeum Sztuki w Łodzi
Czas trwania11.12.2015-31.01.2016
Kuratorka / KuratorAnna Saciuk-Gąsowska, Wojciech Leder
Strona internetowamsl.org.pl
Indeks

Zobacz też