NR 5/2023
10.02.2016

„Stepowa dusza” Natalii Bażowskiej w Rodriguez Gallery

„Stepowa dusza” Natalii Bażowskiej w Rodriguez Gallery
Natalia Bażowska, Bez tytułu, 2015

Natalia Bażowska, Bez tytułu, 2015

Punktem wyjścia pierwszej wystawy Natalii Bażowskiej w Rodriguez Gallery jest tytułowa stepowa dusza. Artystka stworzyła ten termin, aby zdefiniować instynkt, wewnętrzną siłę, która skłania do nieustannej wędrówki, poznawania i zdobywania nowych, nieznanych terenów, nie tylko w podróży, ale przez całe życie.

Stepowa dusza, widok wystawy

Stepowa dusza, widok wystawy

Stepowa dusza, widok wystawy

Stepowa dusza, widok wystawy

Wystawa zaaranżowana została jako swoista opowieść, która stopniowo pozwala widzowi zagłębić się w intymny świat artystki. Jednocześnie, podążając za nią, odkrywamy różnorodne, przeplatające się ze sobą wątki, do których podjęcia skłaniają poszczególne dzieła.

Mikroświaty, skomponowane w słojach i ułożone na półkach niczym w muzeum historii naturalnej, to znaleziska przywiezione przez artystkę z jej licznych wędrówek. Funkcjonują tu nie tylko, jako świadectwo podróży i kontaktu z naturą, ale przede wszystkim, jako istota rodzących się w człowieku wspomnień. Pochodzące z konkretnych miejsc organiczne „skarby”, zostały ze sobą zmieszane i ułożone w estetyczne kompozycje, zyskując całkowicie nową jakość. Tak jak w naszym umyśle zaciera się obraz konkretnego miejsca i tworzy się nowy „świat”, tak i tutaj powstaje „świat”, którego ważnymi składnikami są pamięć i doświadczenie, a który staje się bardziej realny i namacalny od rzeczywistego miejsca/zdarzenia.

Natalia Bażowska, Mikroświat 12

Natalia Bażowska, Mikroświat 12

Analityczne i nieco badawcze podejście twórcze artystki, które odczytać można w Mikroświatach, harmonijnie łączy się z bardziej intuicyjnym przeżywaniem natury w pracach malarskich. Ekspresyjne płótna skupiają się przede wszystkim na ważnym aspekcie posiadania „stepowej duszy”, a mianowicie problemie zjednoczenia z naturą. Z jednej strony ukazują one symboliczną postać/duszę, stworzoną z tej samej materii, co otaczający ją świat i wtapiającą się niejako w pejzaż. Z drugiej strony postać ta, zdaje się delikatnie tej naturze wyrywać, wybiegać ponad. Ten pozorny dualizm przedstawienia, w twórczy sposób ukazuje prawdziwą naturę „stepowej duszy”, która tak jak przyroda jest niespokojna i dąży do ciągłej zmiany.

Stepowa dusza, widok wystawy

Stepowa dusza, widok wystawy

Natalia Bażowska, Stepowa Dusza 8 (fragment), 2015

Natalia Bażowska, Stepowa Dusza 8 (fragment), 2015

Oba, pojawiające się w poprzednich pracach wątki poruszają także fotografie oraz praca wideo Stepowa dusza. Traktowane są one jako zapiski z podróży, swoisty pamiętnik, w którym rozwinięty zostaje problem pamięci, mapy ich wzajemnych powiązań i zatartych lub dopowiedzianych elementów, które razem składają się na nasze wspomnienie. Wątek zjednoczenia z naturą natomiast, jeszcze wyraźniej uwidacznia się w umieszczonej centralnie fotografii, ukazującej uchwyconą od tyłu sylwetkę artystki, spoglądającą na horyzont. Widoczne jest tutaj odwołanie do kompozycji obrazu Caspara Davida Friedricha, w którym twórca, niczym Demiurg, przygląda się z wysoka nieujarzmionej przyrodzie, wyraźnie odcinając się od niej. Bażowska, w swojej pracy, przemienia ten motyw w bardziej intymną i subtelną wypowiedź, w której centralna postać wtapia się i wręcz rozmywa w krajobrazie. Romantyczne pojmowanie natury i zachwyt nad nią, przeistacza się tu w obraz harmonii i bliskości z otaczającym nas światem.

Natalia Bażowska, Pokój wiatru

Natalia Bażowska, Pokój wiatru

Natalia Bażowska, Pokój wiatru

Natalia Bażowska, Pokój wiatru

Punktem kulminacyjnym pojawiających się refleksji oraz kompozycji samej wystawy jest Pokój Wiatru, wykreowany w przestrzeni galerii. Czując piasek pod stopami, obserwując rozciągającą się przed nami burzę piaskową, wystawieni jesteśmy na działanie podmuchu wiatru. To w tym miejscu, tak naprawdę, najpełniej wnikamy w świat artystki, to tu wszystkimi zmysłami doświadczyć możemy choć namiastki tego, co jest kwintesencją stepowej duszy – poczucia wolności, siły i prawdziwej jedności z naturą.

Natalia Bażowska, Stepowa Dusza 1, 2015

Natalia Bażowska, Stepowa Dusza 1, 2015

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaNatalia Bażowska
WystawaStepowa dusza
MiejsceRodriguez Gallery
Czas trwania15.01 - 13.02.2016
Indeks

Zobacz też