30.09.2020

Sprostowanie Stowarzyszenia na Tak

Obraz prezentowany na wystawie prac plastycznych uczestników Stowarzyszenia Na Tak
Sprostowanie Stowarzyszenia na Tak
Obraz prezentowany na wystawie prac plastycznych uczestników Stowarzyszenia Na Tak

Nawiązując do informacji zawartych w artykule prasowym „To jest w tej chwili mała Polska. Rozmowa z Małgorzatą Szaefer z Galerii TAK” z dnia 18 września 2020 r., informuję, że tekst zawiera niezgodne z prawdą i nieścisłe informacje i oświadczam, że:

1. Stowarzyszenie aktualnie prowadzi prężnie działalność w zakresie kultury i sztuki, wciąż inicjuje i realizuje działania zmierzające do integracji i wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie;

2. Stowarzyszenie nie akceptuje i sprzeciwia się stosowaniu mobbingu lub jakiejkolwiek innej formy przemocy względem pracowników czy współpracowników Stowarzyszenia, w tym nie pozwala na ich przedmiotowe traktowanie oraz oświadcza, że nigdy nie stosowało mobbingu względem Pani Małgorzaty Szaefer, ani Pani Aleksandry Kowalskiej;

3. Stowarzyszenie nie zamyka się wyłącznie w działaniach w obszarze niepełnosprawności (o czym świadczy działalność Galerii TAK), choć jego działalność jest głównie ukierunkowana na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, co wynika z celów statutowych Stowarzyszenia;

4. Projekt „Niby nic, a jednak” został złożony i uzyskał dofinansowanie bez wiedzy i zgody Stowarzyszenia. Stowarzyszenie podejmowało kroki mające na celu jego podjęcie, jakkolwiek wymagał on poprawek, których nie wprowadzono z uwagi na brak współpracy ze strony Pani Małgorzaty Szaefer i Pani Pauliny Piórkowskiej. Stowarzyszenie było zmuszone zwrócić całość pozyskanej dotacji z uwagi na brak możliwości realizacji projektu bez udziału Pani Małgorzaty Szaefer i Pani Pauliny Piórkowskiej;

5. Stowarzyszenie nie zwolniło dyscyplinarnie Pani Renaty Pudełko, a nadto podpisało z nią stosowne porozumienie;

6. Zarząd Stowarzyszenia został wybrany w wolnych wyborach przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia tj. przez wszystkich Członków Stowarzyszenia. Wybór Władz Stowarzyszenia nie stanowił więc przejawu manipulacji, lecz wyrażał wolę większości Jego Członków.

W imieniu Stowarzyszenia na Tak
ul. Płowiecka 15
60-277 Poznań

Ewa Kowańska
Prezes Stowarzyszenia Na Tak

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też