NR 39/2023

„Słowoobrazy & Romantyczność” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Jacek Gaj, „Rozmowa", Słowoobrazy & Romantyczność, fot. Agnieszka Łukaszewska, dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
„Słowoobrazy & Romantyczność” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Jacek Gaj, „Rozmowa", Słowoobrazy & Romantyczność, fot. Agnieszka Łukaszewska, dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

2-30 maja 2023

Temat wystawy dotyczy szeroko rozumianego związku słowa i obrazu, sztuk wizualnych oraz literatury, powiązania litery, tekstu z obrazem, treści z formą.

Zaproszeni artyści i artystki różnych pokoleń, z jedenastu różnych ośrodków – uniwersyteckich, akademickich oraz instytucji kultury z Polski i zagranicy, odnieśli się w odmienny sposób do tematu, ukazując widzom szerokie spektrum interpretacji.

Artur Wabik, „Biprostal", Słowoobrazy & Romantyczność, fot. Agnieszka Łukaszewska, dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Piotr Tołoczko, „SŁOWO", Słowoobrazy & Romantyczność, fot. Agnieszka Łukaszewska, dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Alicja i Adam Panasiewicz „Horyzont", Słowoobrazy & Romantyczność, fot. Agnieszka Łukaszewska, dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Magdalena Żmijowska, „Bajka", Słowoobrazy & Romantyczność, fot. Agnieszka Łukaszewska, dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Robert Kuśmirowski, „Liberum animum", Słowoobrazy & Romantyczność, fot. Agnieszka Łukaszewska, dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Robert Żbikowski, „Znaki", Słowoobrazy & Romantyczność, fot. Agnieszka Łukaszewska, dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Zaprezentowane zostały książki artystyczne, ilustracje lub prace inspirowane utworami literackimi, ale także takie, których autorzy utworzyli własne znaki graficzne, malarskie oraz ich znaczenia. Szczególny aspekt związku tekstu i obrazu stanowiły logotypy, grafiki, czy też instalacje z motywem liter i emotikonów. Powstała też praca zbiorowa anektująca znalezione na miejscu artefakty, imitująca muzealne zbiory. Stanowiła symboliczny łącznik pomiędzy archiwaliami, a znajdującymi się na wystawie współczesnymi dziełami interpretującymi idee romantyzmu. Niektórzy z artystów wykorzystali do tworzenia obrazów własne teksty lub wiersze, które stanowiły integralną część dzieła. Bezpośredni zapis pozawerbalnych treści pojawia się w pracach wykorzystujących gest w procesie twórczym, czy też w graficznych portretach. Zaskakującym, ale też ważnym dopełnieniem rozważań o przekazie treści w obrazie były prace o charakterze kontemplatywnym, które opowiadały o milczeniu.

Całość wystawy stanowiła przekrój różnych postaw artystycznych, odniesień do słowa i obrazu za pomocą odmiennych mediów cyfrowych oraz analogowych. Istotnym elementem wydarzenia, towarzyszącym wernisażowi, była prezentacja dorobku artystycznego oraz strategii twórczych artystów biorących udział w wystawie wraz z recytacją wierszy poetów zrzeszonych w Związku Literatów na Mazowszu.

To już druga edycja wydarzenia, wiodąca śladami historycznych miejsc spotkań bohemy artystycznej – artystów, artystek oraz pisarzy, pisarek, literatów. Pierwsza odbyła się w 2022 roku w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśniej, w sąsiedztwie Willi Jarosława Iwaszkiewicza. W Tym roku, w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, we Dworze Krasińskich, wystawa zorganizowana została w ramach obchodów imienin Zygmunta Krasińskiego.

Słowoobrazy & Romantyczność, fot. Agnieszka Łukaszewska, dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Agnieszka Łukaszewska, Słowoobrazy & Romantyczność, fot. Agnieszka Łukaszewska, dzięki uprzejmości Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

kuratorzy: Agnieszka Łukaszewska, Robert Żbikowski
artystki / artyści: Dominika Bobulska, Betina Bożek, Gabriela Cichowska, Aleksandra Cybulska, Agnieszka Dutka, Łukasz Dymiński, Jacek Gaj, Barbara Janczak, Agnieszka Janiszewska, Marcin Klag, Henryk Królikowski, Robert Kuśmirowski, Agnieszka Łukaszewska, Małgorzata Niespodziewana-Rados, Urszula Michalska, Michał Misiak, Beata Ordakowska, Iwona Pazdej, Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz, Agnieszka Piksa, Andrzej Rułka, Anna Sadowska, Antonio Fernando da Silva, Jolanta Smykowska, Bogna Sroka-Mucha, Agnieszka Stec, Magdalena Szplit-Królikowska, Piotr Tołoczko, Krzysztof Trusz, Artur Wabik, Ewa Witkowska, Wojciech Witkowski, Magdalena Wosik, Olga Ząbroń, Magdalena Żmijowska, Robert Żbikowski

uczelnie i instytucje: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Politechnika Bydgoska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Pedagogiczny im Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, Faculty of Fine Arts of the University of Porto, Fundacja Muzeum Komiksu, Mazowiecki Związek Artystów Sztuk Pięknych z siedzibą w Ciechanowie, Związek Literatów na Mazowszu z siedzibą w Ciechanowie

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaDominika Bobulska, Betina Bożek, Gabriela Cichowska, Aleksandra Cybulska, Agnieszka Dutka, Łukasz Dymiński, Jacek Gaj, Barbara Janczak, Agnieszka Janiszewska, Marcin Klag, Henryk Królikowski,  Robert Kuśmirowski, Agnieszka Łukaszewska, Małgorzata Niespodziewana-Rados, Urszula Michalska, Michał Misiak, Beata Ordakowska, Iwona Pazdej, Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz, Agnieszka Piksa, Andrzej Rułka, Anna Sadowska, Antonio Fernando da Silva, Jolanta Smykowska, Bogna Sroka-Mucha, Agnieszka Stec, Magdalena Szplit-Królikowska, Piotr Tołoczko, Krzysztof Trusz, Artur Wabik, Ewa Witkowska, Wojciech Witkowski, Magdalena Wosik, Olga Ząbroń, Magdalena Żmijowska, Robert Żbikowski
WystawaSłowoobrazy & Romantycność
MiejsceMuzeum Romantyzmu w Opinogórze
Czas trwania2-30.05.2023
Kuratorka / KuratorAgnieszka Łukaszewska, Robert Żbikowski
FotografieAgnieszka Łukaszewska
Strona internetowamuzeumromantyzmu.pl/wystawy-3/
Indeks