NR 38/2023
30.06.2017

„Sam Lewitt/Cheyney Thompson.Grid. Gradient. Drunken Walks.” at The Brno House of Arts

Redacja
Sam Lewitt/Cheyney Thompson.Grid. Gradient. Drunken Walks. exhibition view
„Sam Lewitt/Cheyney Thompson.Grid. Gradient. Drunken Walks.” at The Brno House of Arts
Sam Lewitt/Cheyney Thompson.Grid. Gradient. Drunken Walks. exhibition view

ENG

The first solo exhibition of American artists Sam Lewitt and Cheyney Thompson in Central and Eastern Europe proceeds from the spatial and institutional fabric of the Brno House of Arts – on the one hand it rekindles the interest in abstract and system-oriented tendencies, on the other it takes full advantage of the symmetrical plan of the exhibition floor in the House of Arts. For this exhibition in the Brno House of Arts the artists created new artefacts or made specific adaptations of existing installations.

Sam Lewitt (who is taking part in the 57th Venice Biennial) first displayed his work More Heat Than Light (2015), at the CCA Wattis Institute for Contemporary Art in San Francisco, and then at Kunsthalle Basel. He connected customized ultra-thin heating circuits to the wiring system of the gallery; they represent enlargements of similar technologies used for temperature regulation in portable computers, and they “convert” the energy intended for lighting into heat. Since then, Lewitt has displayed the installation in different contexts, including a New York apartment rented through the web accommodation service Airbnb. In the Brno version of the installation the heating circuits are powered with half of the energy available for the House of Arts central hall. The rest of energy being used in the standard way for lighting a horizontal painting by Cheyney Thompson, in order to underline the common character of the exhibition. The second half of the heating circuits are located in the last room of the exhibition, where they consume all the energy and the space therefore is only lit by natural light.

Sam Lewitt, A Weak Local (Vacuum Sealed – Trace Revision 1A), etching on copper-clad plastic, 2016
Cheyney Thompson, Broken Volume (10 L), concrete, 2013
Sam Lewitt, A Weak Local (Vacuum Sealed – Trace Revision 1B), etching on copper-clad plastic, 2016; Sam Lewitt, A Weak Local (Vacuum Sealed – Trace Revision 1D), etching on copper-clad plastic, 2016
Cheyney Thompson, Pedestal B, HPL on MDF, 2012; Cheyney Thompson, Pedestal A, HPL on MDF, 2012; Cheyney Thompson, Chronochrome, oil on canvas, 2017

Cheyney Thompson presents a series of paintings created specifically for this exhibition, and a selection of his sculptural work in the form of pedestals, which he first used in his so far largest European show at Kunstverein Braunschweig (2012–2013). The artist has designed the artefacts using a parametric computer program that enabled him to create objects of different shapes, but with exactly the same surface. With this procedure, he problematizes characteristic qualities of the pedestal, that is, its verticality and its function as support for an exhibited work. The height of the vertical objects from his series prevents them from presenting anything, and the horizontal ones are so low that they could rather serve as side tables. Another sculptural work on show is a sample from Broken Volume (2013) that also originated on the basis of an algorithm, this time that of a “random walk” or “drunken walk”, trying to simulate random processes, for instance stock market speculations.

Sam Lewitt, Weak Local Lineament (MHTL), copper-clad plastic flexible heating circuits, Volkswagen TDI 1.9 engine block, 2016; Cheyney Thompson, Stochastic Process Painting (46560 steps): Functional Path (Boundry Condition: Double Localization (Via Francesco Redi 23), oil on canvas, 2016
Sam Lewitt/Cheyney Thompson.Grid. Gradient. Drunken Walks. exhibition view
Sam Lewitt/Cheyney Thompson.Grid. Gradient. Drunken Walks. exhibition view
Sam Lewitt, Weak Local Lineament (MHTL), copper-clad plastic flexible heating circuits, Volkswagen TDI 1.9 engine block, 2016

CZ

První samostatná výstava amerických umělců Sama Lewitta a Cheyneyho Thompsona ve střední a východní Evropě vychází z prostorových a institucionálních podmínek Domu umění města Brna – jednak navazuje na zdejší zájem o abstraktní a systémově orientované tendence, jednak důsledně využívá symetrickou dispozici výstavního patra Domu umění. Umělci pro výstavu v Domě umění vytvořili nové artefakty, nebo specificky upravili instalace existující.

Účastník letošního 57. bienále v Benátkách Sam Lewitt své dílo More Heat Than Light (Více tepla než světla, 2015) poprvé představil v galerii CCA Wattis Institute for Contemporary Art v San Francisku a následně v basilejské Kunsthalle. Na rozvodný systém galerie napojil ultratenké topné články, představující zvětšeniny podobných technologií, užívaných pro regulaci teploty v přenosných počítačích, a „převádějící“ energii určenou k osvětlení na teplo. Tuto instalaci představil i v odlišných kontextech, včetně newyorského bytu pronajatého prostřednictvím internetové ubytovací služby Airbnb. V brněnské variantě instalace jsou tepelné články napájeny polovinou energie, která je v centrálním sále Domu umění k dispozici. Zbytek elektřiny je potom využit k osvětlení horizontálního obrazu Cheyneyho Thompsona, aby byl umocněn společný charakter výstavy. Druhá polovina tepelných článků je umístěna v poslední místnosti výstavy a spotřebovává veškerou energii, prostor tedy zůstává osvětlen pouze přirozeným světlem.

Cheyney Thompson, Stochastic Process Painting (46560 steps): Functional Path (Boundry Condition: Double Localization (Via Francesco Redi 23), oil on canvas, 2016
Sam Lewitt/Cheyney Thompson.Grid. Gradient. Drunken Walks. exhibition view
Sam Lewitt/Cheyney Thompson.Grid. Gradient. Drunken Walks. exhibition view
Sam Lewitt/Cheyney Thompson.Grid. Gradient. Drunken Walks. exhibition view
Sam Lewitt, Weak Local Lineament (MHTL), copper-clad plastic flexible heating circuits, Volkswagen TDI 1.9 engine block, 2016
Sam Lewitt, Weak Local Lineament (MHTL), copper-clad plastic flexible heating circuits, Volkswagen TDI 1.9 engine block, 2016

Cheyney Thompson v Domě umění představuje sérii obrazů, vytvořených speciálně pro tuto výstavu, a výběr ze sochařských děl v podobě podstavců, které poprvé použil na své dosud nejrozsáhlejší evropské přehlídce v galerii Kunstverein Braunschweig (2012–2013). Za využití parametrického počítačového programu vytvořil objekty sice odlišných tvarů, ale shodné povrchové plochy. Popírá tím charakteristické vlastnosti podstavce jako takového – vertikální objekty kvůli své výšce neumožňují cokoli prezentovat, ty horizontální jsou zase tak nízké, že slouží spíše jako odkladní stolky. Dalším sochařským dílem je ukázka z Broken Volume (2013), jež rovněž vznikla na základě aplikace algoritmu – tzv. „náhodné procházky“ či „opileckého kroku“, které se pokoušejí simulovat náhodné procesy například při burzovních spekulacích.

 

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaSam Lewitt, Cheyney Thompson
WystawaSam Lewitt/Cheyney Thompson.Grid. Gradient. Drunken Walks.
MiejsceThe Brno House of Arts
Czas trwania190.4. – 30.07.2017
Kuratorka / KuratorKarel Císař
FotografieMartin Polák
Strona internetowadum-umeni.cz
Indeks

Zobacz też