NR 39/2023
05.05.2016

„Salon nowej fotografii 2016” w Galerii Raster

„Salon nowej fotografii 2016” w Galerii Raster
Szymon Rogiński, Burned, dzięki uprzejmości galerii Piktogram i galerii Raster

Szymon Rogiński, Burned, dzięki uprzejmości galerii Piktogram i galerii Raster

Pomysł wystawy poświęconej nowej fotografii wydaje się niemal banalny. W obrębie współczesnej sztuki trudno jednak o inne medium, które byłoby dziś równie demokratyczne, łatwo dostępne i szeroko eks­ploatowane, a przy tym używane masowo przede wszyst­kim poza obszarem sztuki. Pytanie brzmi zatem jaki jest możliwy współczesny, artystyczny użytek z fotografii i w jaki jesz­cze nieoczywisty sposób może ona wspomóc naszą zdolność obser­wacji i inter­pretacji rzeczywistości.

Salon nowej fotografii 2016, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

Salon nowej fotografii 2016, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

Salon nowej fotografii 2016, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

Salon nowej fotografii 2016, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

Wystawa, w nieco staromod­nej for­mule artystycz­nego salonu, przy­wraca emocję skupienia na pojedyn­czych obrazach – fotografiach, na ich wyjątkowej sile odwzorowania, kon­struowania i czarowania rzeczywistości. Kilkudziesięciu działających współcześnie artystów i fotografów wybrało i zaprezen­towało jed­no własne zdjęcie, wykonane w ciągu ostat­nich 2-3 lat. Powstała w ten sposób wystawowa kolek­cja jest nie tylko zbiorem tego, co szczególnie intrygujące w nowej pol­skiej fotografii, ale również zapisem naj­bar­dziej pociągających – wizual­nie i emocjonal­nie – indywidual­nych obsesji, które zmuszają dziś artystów do działań z obrazami fotograficznymi.

Aleksandra Loska, Bez tytułu, z cyklu IX, dzięki uprzejmości galerii Raster

Aleksandra Loska, Bez tytułu, z cyklu IX, dzięki uprzejmości galerii Raster

Joanna Piotrowska, Bez tytułu, dzięki uprzejmości artystki i Galerii Dawid Radziszewski

Joanna Piotrowska, Bez tytułu, dzięki uprzejmości artystki i Galerii Dawid Radziszewski

Salon ma być też łącznikiem między fotografami a kolek­cjonerami. Wszyst­kie prezen­towane prace, w tym liczne unikaty specjal­nie przy­gotowane na tę okazję, są dostępne na sprzedaż.

Wojciech Kostrzewa, Abstract Expression, dzięki uprzejmości galerii Raster

Wojciech Kostrzewa, Abstract Expression, dzięki uprzejmości galerii Raster

Krzysztof Pijarski, Zwój, dzięki uprzejmości galerii Raster

Krzysztof Pijarski, Zwój, dzięki uprzejmości galerii Raster

Po zakończeniu wystawy odbędzie się też przy­gotowana wspólnie z galerią Asymetria aukcja klasycz­nej i współczesnej fotografii.

Salon nowej fotografii 2016, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

Salon nowej fotografii 2016, widok wystawy, dzięki uprzejmości galerii Raster

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaAgnieszka Brzeżańska, Franciszek Buchner, Oskar Dawicki, Kuba Dąbrowski, Lucjan Demidowski, Alicja Dobrucka, Krzysztof Eberle, Paweł Eibel, Michał Grochowiak, Mikołaj Grospierre, Aneta Grzeszykowska, Dorotka Kaczmarek, Marcin Kaliński, Jacek Kołodziejski, Milena Korolczuk, Wojciech Kostrzewa, Zuza Krajewska, Yulia Krivich, Łukasz Kuś, Aleksandra Loska, Rafał Milach, Anna Orłowska, Witek Orski, Igor Omulecki, Krzysztof Pijarski, Błażej Pindor, Joanna Piotrowska, Zbigniew Rogalski, Szymon Rogiński, Łukasz Rusznica, Mateusz Sadowski, Mateusz Sarełło, Jan Smaga, Andrzej Tobis, Piotr Uklański, Monika Wiechowska, Justyna Wierzchowiecka, Wojciech Wilczyk, Karolina Zajączkowska, Janek Zamoyski, Albert Zawada, Tomek Zerek, Marta Zgierska
TytułSalon nowej fotografii 2016
MiejsceGaleria Raster
Czas trwania09.04-07.05.2016
Strona internetowawww.rastergallery.com
Indeks

Zobacz też