NR 39/2023

Rusza „Szkoła patrzenia” – nabór do 20 grudnia!

Instytut Fotografii Fort
Rusza „Szkoła patrzenia” – nabór do 20 grudnia!
„Obrazy mogą służyć do myślenia, a patrzenie jest działaniem stwarzającym rzeczywistość społeczną” — jeśli uważasz tę tezę za interesującą, zapraszamy Cię do „Szkoły patrzenia”.

„Szkoła patrzenia. Projekt edukacji wizualnej” to nowatorski cykl weekendowych spotkań warsztatowych przeznaczony dla osób zajmujących się w swojej pracy patrzeniem i obrazami. Wydobędziemy potencjał wizualności jako narzędzia badania, interpretowania i rozumienia współczesnej kultury i społeczeństwa. Do udziału zapraszamy m.in. animatorów, edukatorów, artystów, kuratorów, fotografów, filmowców, nauczycieli, projektantów, krytyków, muzealników.

„Szkoła patrzenia” polega na twórczej i interdyscyplinarnej współpracy. Wraz z zaproszonymi teoretykami i twórcami, stworzymy definicję „edukacji wizualnej” jako dziedziny rozwijającej refleksję o obrazach i za pomocą obrazów (m.in. selfie, memy, transparenty, krajobrazy, seriale, pomniki) oraz praktyk patrzenia (takich jak monitoring, podglądanie, wystawianie, archiwizowanie). Nie przekazujemy gotowych recept ani „sprawdzonych scenariuszy”. Zespołowo prowadzimy obserwacje, negocjujemy interpretacje i wypracowujemy rozwiązania. To czas dyskusji, szukania nowych pomysłów, ćwiczenia się w interpretacji, pobudzania refleksji i doskonalenia warsztatu przydatnego w pracy zawodowej.

Do udziału w „Szkole patrzenia” zapraszamy 20 osób.

Koszt udziału w rocznym cyklu to 1500 zł.

„Szkoła patrzenia” składa się z 9 weekendowych zjazdów, realizacji autorskiego działania oraz współtworzenia nowatorskiej publikacji (w 2020 roku). W ramach opłaty uczestnicy otrzymują dofinansowanie realizowanego w ramach „Szkoły” działania.

Udział w projekcie to:

→ Współpraca grupowa w trakcie 9 zjazdów zaplanowanych od lutego do grudnia 2019 roku (z przerwą lipiec-sierpień); zjazdy są zorganizowane tematycznie, każdy z nich poprowadzi 2–3 doświadczonych teoretyków i artystów według ich autorskiej koncepcji. Każdy zjazd jest eksperymentalną sytuacją edukacyjną, wszystkie razem składają się na spójny cykl;

→ Realizacja autorskiego działania z obszaru edukacji wizualnej (ze wsparciem finansowym i merytorycznym organizatora), dostosowanego do kontekstu własnej pracy twórczej lub zawodowej, zainteresowań lub wcześniejszych doświadczeń;

→ Współtworzenie zaplanowanej na 2020 roku publikacji proponującej nowe rozumienie „edukacji wizualnej” i możliwości jej praktykowania w różnych formach aktywności (pracy artystycznej, kuratorskiej, muzealniczej, animacyjnej itd.).

Instytut Fotografii Fort
Instytut Fotografii Fort

Ramowy program:

22-24 lutego 2019
Oko
Prowadzenie: Leszek Karczewski, Iwona Kurz, Karolina Breguła

Jak zobaczyć siebie jako istotę widzącą? Czy można spojrzeć na rzeczywistość czyimiś oczami? Jakie znaczenie ma gapienie się, przeoczanie, zmiana punktu widzenia, ślepota? Czy sposób patrzenia może włączać lub wykluczać? Jak działa oko?

8-10 marca 2019
Selfie
Prowadzenie: Magda Szcześniak, Natalia Sielewicz, Marta Ziółek

Jak się pokazać? Skąd się bierze potrzeba tworzenia obrazu siebie? Jaką historię ma autoportret? Czy tworzenie obrazu siebie jest performensem? Jaki związek mają obrazy z wytwarzaniem płci, tożsamości, przynależności klasowej, statusu społecznego?

5-7 kwietnia 2019
Seria(l)
Prowadzenie: Kuba Mikurda, Bogna Burska

Co sprawia, że umiemy patrzeć na serię pojedynczych obrazów jako na ciągły ruch lub historię? Czym jest montaż? W jaki sposób narracyjność wiąże się z przyjemnością? Jak dostrzec w obrazach popularnych pragnienia i normy charakterystyczne dla epoki? Czy w tym, co popularne, jest miejsce na to, co nienormatywne?

10-12 maja 2019
Krajobraz
Prowadzenie: Agnieszka Rayss, Roma Sendyka

Czy przestrzeń jest obrazem? Jakie narzędzia służą do zmiany punktu widzenia i jak wpływają na to, co uważane za ważne lub nieistotne? Czy krajobraz może być „niewinny”? Kto wpływa na krajobraz i jak interpretować jego zmiany?

7-9 czerwca 2019
Pomnik
Prowadzenie: Łukasz Zaremba, Daniel Rycharski

Czy pomniki służą do patrzenia? Do kogo należy przestrzeń publiczna i jak to negocjować? Co to znaczy, że władza istnieje za pośrednictwem obrazów? Jak atakowanie, niszczenie, zasłanianie pomników wpływa na rzeczywistość społeczną? Co to znaczy, że patrzenie jest polityczne? Jakie pomniki nie istnieją i dlaczego?

13-15 września 2019
Archiwum / Baza Danych
Prowadzenie: Krzysztof Pijarski, Karol Radziszewski

Kto gromadzi i udostępnia obrazy i czemu te, a nie inne? Komu wolno swobodnie przeglądać archiwa? Czym się różni obraz prywatny od publicznego? Czy da się zobaczyć bazę danych? W jakim sensie władza polega na dystrybucji obrazów? Jak „ożywić” archiwa i czy digitalizacja wpływa na materialność obrazów?

11-13 października 2019
Mem
Prowadzenie: Witek Orski, Ewa Drygalska

Ile obrazów dziennie oglądasz i co sprawia, że jedne zauważasz, a innych nie? Kto produkuje memy, gify i co sprawia, że niektóre stają się viralami? Co to znaczy, że obraz jest „słaby” i czy dzięki temu może więcej, niż „silny”? Co się dzieje z obrazami, które żyją tylko przez chwilę?

15-17 listopada 2019
Monitoring
Prowadzenie: Mirek Filiciak, Dorota Ogrodzka

Kto na ciebie patrzy i co z tym robi? Na kogo patrzysz ty i jak to na niego wpływa? Kiedy możesz oglądać, a kiedy sam jesteś przedmiotem oglądu? Jak hakować rzeczywistość społeczną? Jak kontrolować tych, którzy kontrolują nas? Czy można żądać prawa do bycia niewidzialnym?

13–15 grudnia 2019
Transparent / Sztandar
Prowadzenie: Sebastian Cichocki, Rafał Milach

Kiedy obrazy zmieniają rzeczywistość? Jak skutecznie walczyć o prawo do patrzenia? Czy gest jest obrazem? Czy widzialność może emancypować? Jak działać za pomocą obrazów, aby miało to skutek polityczny? Czy w ogóle warto tworzyć nowe obrazy?

Organizacja zjazdów:

→ Zjazdy trwają od piątku po południu (17:00) do niedzieli po południu (16:00);

→ Wszystkie zjazdy odbywają się w Warszawie;

→ Wszystkie zjazdy, pomimo ich autorskich i odrębnych koncepcji, tworzą całościowy i kompleksowy program edukacyjny; od uczestników wymagany jest udział w całym procesie;

→ Każdy zjazd będą prowadzić inni, odpowiednio dobrani eksperci (badacze/twórcy); w całości weźmie udział moderatorka procesu grupowego, koordynująca przebieg programu.

→ Podczas zjazdów przewidziane są różnorodne formy pracy: dyskusje teoretyczne, sytuacje twórcze i warsztatowe, spotkania z gośćmi, wizyty w miejscach/instytucjach oraz zadania realizowane w przestrzeni miasta.

→ Każdy zjazd wymaga samodzielnego przygotowania; uczestnicy będą otrzymywali (opcjonalnie): fragmenty lektur, materiały audiowizualne, dokumentacje projektów, zadania do wykonania;

Projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka