NR 11/2023
24.11.2015

Roman Opałka w Spectra Art Space MASTERS

Roman Opałka w Spectra Art Space MASTERS
Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

Wystawa Romana Opałki, Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

W 2015 roku przypada 50 rocznica powstania pierwszego Obrazu liczonego Romana Opałki, inaugurującego fundamentalne dzieło znane jako Opałka 1965/1-∞. Fundacja Rodziny Staraków postanowiła uhonorować ten fakt wydarzeniem, jakim będzie ekspozycja integralnych Detali cyklu – płócien, dokumentacji fotograficznej oraz zapisu głosu – w formie Oktogonu, wskazanego i określonego przez samego artystę, jako najdoskonalsza forma percepcji jego programu.

Radykalność decyzji i konsekwencja Romana Opałki uczyniła program Opałka 1965/1-∞ jednym z najważniejszych wydarzeń w historii sztuki przełomu XX i XXI wieku. Zaliczany do nurtu sztuki konceptualnej, nieznacznie go jednak uprzedził, a jednocześnie wyraźnie przekroczył. W biało-mistycznym Oktogonie, który oprócz monochromatycznych i monumentalnych obrazów liczonych, wypełnia ściszony, niewzruszony głos artysty, odliczający kolejne wartości, stajemy wobec nieuchronności przemijania i doświadczania nieskończoności jednocześnie. Jak napisała w katalogu wystawy Bożena Kowalska: Wszystkie rozważania egzystencjalne i eschatologiczne od Platona i Arystotelesa po Schopenhauera, Heideggera, Hegla i Sartra czy nawet buddyzm Hinajany przeplotły się przez frazy liczenia Opałki towarzysząc jego benedyktyńskiej pracy. Wielkie, odkrywcze dzieło zyskało w świecie powszechny podziw i uznanie. I wciąż poraża niezamierzonym przez autora pięknem, medytacyjnym pięknem. Jubileuszowy Oktogon jest pierwszym wystawianym po śmierci artysty. Rozpoczyna go pierwszy Detal – pisany bielą na czerni, kończy – jeden z ostatnich, zapisany już bielą na bieli.

Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

Wystawa Romana Opałki, Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

Wystawa Romana Opałki, Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

W skład Oktogonu wejdą prace Romana Opałki z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, galerii Atlas Sztuki w Łodzi, Sławomira Bossa, Teresy i Andrzeja Starmachów oraz Anny i Jerzego Staraków.

Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

Wystawa Romana Opałki, Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

Wystawa Romana Opałki, Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

Wystawa Romana Opałki, Spectra Art Space | Fundacja Rodziny Staraków

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaRoman Opałka
MiejsceSpectra Art Space
Czas trwania26.09.2015-7.02.2016
Fotografie Maciej Jedrzejewski
Strona internetowastarakfoundation.org
Indeks

Zobacz też