NR 11/2023
19.05.2017

Riga Photomonth 2017

Redakcja
Peter Puklus, from the series The Epic Love Story of a Warrior
Riga Photomonth 2017
Peter Puklus, from the series The Epic Love Story of a Warrior

The exhibition Facts and Clarifications on May 10 will officially launch Riga Photomonth 2017. Continuing until May 31, the festival will offer exhibitions, lectures, artist talks, film screenings and discussions on contemporary Northern and Eastern European photography with participation of artists from Latvia, Hungary, Slovakia, Poland, Ukraine, Lithuania, Croatia, and elswhere.

“During this year’s Riga Photomonth we want to offer a slightly different perspective on our collective past, everyday rituals and identity. Despite the complex and burdensome socio-political or personal contexts that appear in the work of the artists, their viewpoints are not just in-depth and reflexive, but also ironic, playful, witty and unusual, “ festival director Arnis Balčus introduces the theme of the festival.

Peter Puklus, from the series The Epic Love Story of a Warrior
Peter Puklus, from the series The Epic Love Story of a Warrior, 2013
Peter Puklus, from the series The Epic Love Story of a Warrior

The festival’s central exhibition Facts and Clarifications, featuring artists Peter Puklus (Hungary), Lucia Nimcova (Slovakia), Pavel Maria Smejkal (Slovakia) and Roman Korovin (Latvia) will be unveiled on 10 May in the Exhibition Hall of the National Library of Latvia. In their work, the selected artists construct new critical views on values canonized by Western media, rake an ironic look at the mundane and seemingly unimportant, and create contemporary tales on the links between the past and the present.

From 11 – 14 May the K.K. fon Stricka Villa will be home to Self Publish Riga, an extensive exhibition and series of talks on photobooks and self-publishing in photography and visual art, organised by ISSP. On May 13, the whole day will be devoted to talks by industry experts on photobooks and their creation. Participants include Swedish artists Klara Källström & Thobias Fäldt, Agnieszka Rayss from Polish collective Sputnik Photos, Donald Weber (Canada), Peter Puklus, Marina Paulenka (Croatia), Tom Mrazauskas (Brave Books, Lithuania/Germany) and Michal Iwanowski (UK). For the first time, Self Publish Riga is offering an educational programme for children and young people – tours, workshops and activities for the smallest exhibition visitors.

Anna Ehrenstein, from the series Tales of Lipstick and Virtue
Yura Kolomiets, from the series Empty presence
Alexander Anufriev, from the series Russia Close-Up
Peter Puklus, from the series The Epic Love Story of a Warrior, 2013

The festival opening week will also see the opening of an exhibition by Wiktoria Wojciechowska at the Latvian Museum of Photography, the opening of Ilze Vanaga’s exhibition at the Kaņepes Culture Centre, and the launch of the publication “Latvian Photography 2017” by FK, a magazine dedicate to photography. A public final will also determine the best emerging Latvian photographer. There will also be a projection of shortlisted works from the festival’s open call under the theme Facts and Clarifications at the backyard of K. K. fon Stricka villa. Festival events continue until the end of May, and a full programme can be seen on the festival website www.rigaphotomonth.com

Riga Photomonth has taken place since 2014 and is organised by the Riga Photomonth association, ISSP and FK Magazine in collaboration with the Latvian Museum of Photography, kim? Contemporary Art Centre, the Riga Film Museum, the National Library of Latvia. The festival is supported by the State Culture Capital Foundation of Latvia, Riga City Council and other partners. The main supporter of the educational programme is ABLV Charitable Foundation.

Works by Peter Pukluss, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus
Works by Peter Pukluss, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus
Works by Peter Pukluss, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus
Works by Roman Korovin, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus
Works by Roman Korovin, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus
Works by Roman Korovin, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus

Ar izstādi “Fakti un precizējumi” un pasākumu programmu “Self Publish Riga” maija otrajā nedēļā tiks oficiāli atklāts starptautiskais festivāls “Rīgas Fotomēnesis 2017”, kas turpināsies līdz 31. maijam, piedāvājot sešas izstādes, lekcijas, mākslinieku prezentācijas, filmu seansus un sarunas par aktuālo Ziemeļ- un Austrumeiropas fotogrāfijā.

“Šī gada Rīgas Fotomēnesī vēlamies piedāvāt mazliet citādu skatījumu uz mūsu kolektīvo pagātni, ikdienas rituāliem, identitāti. Neskatoties uz sarežģītajiem un smagnējiem sociālpolitiskajiem vai personiskajiem kontekstiem, kas parādās mākslinieku darbos, viņu skatījums ir ne vien padziļināts un apdomīgs, bet arī ironisks, rotaļīgs, asprātīgs un neparasts,”  ar festivāla tēmu iepazīstina Arnis Balčus, festivāla direktors.

Ilze Vanaga, from the series Leaving Paradise
Pavel Maria Smejkal. 1863, Gettysburg. From the series Fatescapes, 2009
Julia Borissova, from the series Dimitry
Russian beauty contest, Tver, 1989
Lucia Nimcova, Delegate. From the series Unofficial, 2007
Pavel Maria Smejkal, Peking, 1989

Centrālo festivāla izstādi “Fakti un precizējumi” atklās 10. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu zālē. Tajā būs aplūkojami četru mākslinieku – Lūcijas Ņimcovas (Slovākija), Petera Puklusa (Ungārija), Pāvela Marijas Smežkaļa (Slovākija) un Romana Korovina (Latvija) darbi. Šie mākslinieki savos darbos konstruē jaunus kritiskus skatījumus par kanonizētām vērtībām Rietumu medijos, ironizē par ikdienišķo un šķietami nesvarīgo, kā arī rada jaunas laikmetīgas pasakas par pagātnes saiknēm ar norisēm tagadnē. 11. maijā plkst. 15:00 notiks izstādes kuratoru Arņa Balčus un Aļņa Stakles vadīta ekskursija izstādē. Savukārt 16. un 18. maijā izstādē plānota skolēniem adresēta lekcija par fotogrāfiju.

No 11. līdz 14. maijam K.K. fon Stricka villā notiks fotogrāmatām un paš-izdošanai fotogrāfijā un vizuālajā mākslā veltīta plaša izstāde un publiskās lekcijas “Self Publish Riga”, ko rīko ISSP. 13. maijā K. K. fon Stricka villā no plkst. 13:00 līdz 19:00 notiks nozares ekspertu lekcijas par fotogrāmatām un to veidošanas procesu.  Ar pieredzi dalīsies zviedru mākslinieki Klāra Šelstrēma un Tobiass Feldts, poļu fotogrāfu apvienības Sptunik Photos dalībniece Agņeška Raisa, Donalds Vebers (Kanāda), Peters Pukluss (Ungārija), Marina Paulenka (Horvātija), Toms Mrazausks (Brave Books, Lietuva/ Vācija) un Mihals Ivanovskis (Lielbritānija). Pirmo reizi “Self Publish Riga” paredzēta arī izglītības programma bērniem un jauniešiem – ekskursijas, darbnīcas un aktivitātes vismazākajiem izstādes apmeklētājiem.

Works by Roman Korovin, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus
Works by Roman Korovin, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus
Works by Lucia Nimcova, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus
Works by Lucia Nimcova, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus
Works by Lucia Nimcova, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus
Works by Pavel Maria Smejkal, Facts and Clarifications. Riga Photomonth 2017, exhibition at the Latvian National Library Exhibition Hall, photo Kristine Madjare and Arnis Balcus

Festivāla atklāšanas nedēļā notiks arī poļu mākslinieces Viktorijas Vojcehovskas izstādes atklāšana Latvijas Fotogrāfijas muzejā, Ilzes Vanagas izstādes atklāšana Kaņepes Kultūras centrā, starptautiskā konkursa „Fakti un precizējumi” uzvarētāju darbu projekcija, fotogrāfijai veltītais žurnāls FK prezentēs izdevumu “Latvijas Fotogrāfija 2017” un publiskā finālā tiks noskaidrots Latvijas labākais jaunais fotogrāfs vai fotogrāfe. Festivāla notikumi turpināsies līdz maija beigām, pilna pasākumu programma apskatāma festivāla mājas lapā www.rigasfotomenesis.lv.

Festivāls Rīgas Fotomēnesis notiek kopš 2014. gada, to rīko biedrība „Rīgas fotomēnesis”, ISSP un žurnāls FK, sadarbībā ar Latvijas Fotogrāfijas muzeju, Laikmetīgās mākslas centrs kim?, LKA Rīgas Kino muzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku. Festivāla tapšanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Rīgas Dome un citi sadarbības partneri. ISSP izglītības programmas galvenais atbalstītājs ir ABLV Charitable Foundation.

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

WystawaRiga Photomonth 2017 / Rīgas Fotomēnesis 2017
MiejsceNational Library of Latvia, K. K. fon Stricka Villa, kim? Contemporary Art Center, Latvian Museum of Photography, Kanepe Culture Center
Czas trwania10-27.05.2017
Indeks

Zobacz też