NR 22/2023
03.08.2017

„Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych” Stacha Szumskiego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / ”Prognosis for the era of postthermomodernization” by Stachu Szumski at Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art

Redakcja
Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view
„Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych” Stacha Szumskiego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski / ”Prognosis for the era of postthermomodernization” by Stachu Szumski at Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view

For English version scroll down

PL

Stachu Szumski w swojej realizacji stara się ustanowić abstrakcyjną symulację przyszłości. Instalacja złożona z materii stosowanej do ocieplania budynków przypomina paraarcheologiczną odkrywkę fasady bloku, w której relikty wandalizmu przechodzą proces fosylizacji (przemiany w stan skamieniałości).

Żyjemy w czasach postępującej termomodernizacji. Alchemiczny proceder spienienia granulek polistyrenu gwarantuje nam ogrom materii, jaką jest styropian. Bez niego termomodernizacja nie miałaby miejsca.Gdy detale ostałych przedwojennych kamienic toną w otulinie i na każdym kroku zaskakuje nas proces przemiany modernizmu w termomodernizm, rodzi się nowa, ocieplona i bezpieczna perspektywa architektoniczna.

Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view
Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view
Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view
Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view
Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view
Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view

Na pytanie o żywotność owych skorup, technologowie orzekają tymczasową nieśmiertelność styropianu schronionego w tynkowym okryciu. Jaka może być archeologiczna prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych? Czy kolejne pokolenia będą zdejmować styropianowe skalpy z fasad w poszukiwaniu reliktów poprzednich, a graffiti ukryte podczas ocieplania stanie się swoistą jednostką stratygraficzną? Czy zrodzi się kolejna dziedzina archeologii dedykowanej odkrywkom termomodernizacyjnym?

Wymiar archeologiczny ma swoje źródło u korzeni procesu generowania polistyrenu. Styren jest przetworzoną ropą naftową, a według teorii organicznej pochodzenia ropy, stanowią ją przeobrażane pokłady roślinne i zwierzęce oraz mineralne. Polistyren jako bezpośredni potomek pierwotnych pokładów wraca w zmaterializowanej i przetworzonej wersji,przez nawarstwienie otulając współczesność.

Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view
Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view
Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view

ENG

In his implementation, Stach Szumski is trying to establish an abstract simulation of the future. The installation, composed of materials that enable buildings to store heat, is reminiscent of a paraarcheological outcrop of the facade of a block, wherein the relics of vandalism undergo the process of fossilization.

We live in a time of progressive thermomodernization. The alchemical practice of foaming polystyrene granules guarantees us a great deal of polystyrene. Without it, thermomodernization would not have transpired.When the details of the prewar tenement houses are drowning in insulation, and with every step we are surprised by the transformation process of modernism into thermomodernism, a new, insulated and secure architectural perspective is born.

Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view
Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view
Stachu Szumski, Prognoza dla czasów potermomodernizacyjnych, widok wystawy / Stachu Szumski, Prognosis for the era of postthermomodernization, exhibition view

In regards to the question of the vitality of these shells, technologists are claiming the temporary immortality of polystyrene covered in a plaster cover. How will archeology shape itself in the era of postthermalmodernization? Will subsequent generations end up taking styrofoam scales off from facades in search of prior relics, and will the graffiti hidden during insulation become a kind of stratigraphic unit? Will there be another field of archeology dedicated to thermomodernization explorations?

The source of archeology is rooted in the process of generating polystyrene. Styrene is processed crude oil, and according to the theory of the organic origin of oil, it is comprised of metamorphosed plant and animal as well as mineral deposits. Polystyrene as the direct descendant of original layers returns in a materialized and processed version, by layering the present.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaStachu Szumski
WystawaPrognoza dla czasów potermomodernizacyjnych / Prognosis for the era of postthermomodernization
MiejsceCentrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa / Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art
Czas trwania06.07-06.08.2017
Kuratorka / KuratorJagna Domżalska
FotografieBartosz Górka / Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
Strona internetowau-jazdowski.pl
Indeks

Zobacz też