28.02.2019

„Pomiędzy” Remiego Uranta w Państwowym Muzeum Etnograficznym

„Pomiędzy” Remiego Uranta w Państwowym Muzeum Etnograficznym

Młodzi ludzie coraz częściej podróżują po świecie zarówno w poszukiwaniu osobistego rozwoju, doświadczeń i wrażeń, jak i lepszych warunków ekonomicznych czy politycznych. Niektórzy zatrzymali się na dłuższy, bądź krótszy okres czasu w Polsce. Tu uwiecznił ich Remi Urant, absolwent warszawskiej ASP. Portretom towarzyszą fotografie przedmiotów, które są ważne dla bohaterów projektu, a jednocześnie przywołują im obraz miejsca, z którego pochodzą. Wystawa Pomiędzy zadaje wyjątkowo aktualne pytania o tożsamość oraz to, co ją tworzy w warunkach współczesnego nomadyzmu.

Cykl 48 portretów przedstawia młode osoby, które przyjechały do Polski z różnych stron świata. Powody przyjazdu są bardzo różne – od potrzeby zdobycia wykształcenia, poznania nowego języka, wyjechania poza granice rodzinnego kraju, podróżowania po świecie, po przyczyny związane z zagrożeniem życia, wojną, karą śmierci, kalectwem lub więzieniem za światopogląd, polityczne przekonania czy wyznawaną religię. Osoby te często doświadczają stanu, w którym ich dom ani nie jest do końca tam, ani nie jest do końca tu. Są pomiędzy, zawieszone.

Remi Urant, „Pomiędzy”, widok wystawy
Remi Urant, „Pomiędzy”, widok wystawy
Remi Urant, „Pomiędzy”, widok wystawy
Remi Urant, „Pomiędzy”, widok wystawy

Każda z tych osób przyniosła ważny dla niej przedmiot, który kojarzy jej się z miejscem, z którego pochodzi. Fotografia tego przedmiotu stanowi podpis do każdego z portretów. Na wystawie odtwarzane są zapętlone wypowiedzi bohaterów projektu, którzy opowiadają o powodach przyjazdu do Polski oraz o przedmiotach, które przynieśli. Nie są one przypisane do danego portretu.

Indywidualne historie jednostek, ich portrety i przedmioty są jedynie pretekstem do szerszej dyskusji. Wystawa Pomiędzy wywołuje więc szereg pytań. Jaki jest nasz związek z miejscem poprzez przedmioty? Co łączy nas z rodzinnymi stronami? Na czym polega relacja między miejscem, a przedmiotem? Jakiego rodzaju przedmioty mają dla nas specjalną wartość?…

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaRemi Urant
WystawaPomiędzy
MiejscePaństwowe Muzeum Etnograficzne, Warszawa
Czas trwania24.02–3.03.2019
Strona internetowaethnomuseum.pl
Indeks

Zobacz też