19.08.2016

„pany chłopy chłopy pany” w BWA Sokół i Sądeckim Parku Etnograficznym

„pany chłopy chłopy pany” w BWA Sokół i Sądeckim Parku Etnograficznym
pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego, widok na pracę Małgorzaty Mirgi-Tas

Projekt pany chłopy chłopy pany poświęcony jest obrazowi wsi w kulturze współczesnej, postrzeganemu przez pryzmat kolekcji muzealnych i etnograficznych. Składa się z dwóch wystaw, panelu dyskusyjnego i publikacji.

Wystawa na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego traktuje skansen jako wieloznaczny punkt odniesienia. Jest on swego rodzaju encyklopedią wiedzy etnograficznej w praktyce, lecz jednocześnie prezentuje wyabstrahowany obraz wsi. Dlatego też zaproszeni artyści zajęli się poszczególnymi obiektami muzealnymi, ale i ujmującą je ramą: samym skansenem, koncepcją, według której został utworzony, historią działalności. Zastanawiają się jaki obraz wsi przechowuje skansen i na jakim momencie w przeszłości ten obraz został zatrzymany. Czy wieś skansenowska ma coś wspólnego z wsią współczesną? Na wystawie pada także pytanie o wyparte w polskiej kulturze i życiu społecznym chłopskie dziedzictwo.

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie Sądeckiego Parku Etnograficznego, widok na pracę Pauliny Ołowskiej

Artyści biorący udział w wystawie w Sądeckim Parku Etnograficznym: Agata Biskup, Leone Contini, Jan Gryka, Małgorzata Mirga-Tas, Dorota Nieznalska, Paulina Ołowska, Franciszek Orłowski, Jaanus Samma, Julita Wójcik.

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

Wystawa w BWA Sokół powstała w wyniku zainteresowania bogatą kolekcją sztuki ludowej i sztuki profesjonalnej o tematyce etnograficznej przechowywanej w nowosądeckim Muzeum Okręgowym. Realizacja ta ma formę instalacji artystycznej, składającej się z muzealnych eksponatów, jak również edukacyjnej wystawy tematycznej poświęconej zagadnieniu kolekcjonowania i pokazywania ludowości w tradycyjnym muzeum.

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

Artyści biorący udział w wystawie w BWA Sokół w Nowym Sączu: Przemysław Branas, Karol Radziszewski.

Część trzecia projektu, panel dyskusyjny z udziałem historyków, historyków sztuki, antropologów, socjologów i etnografów, odbędzie się na zakończenie wystaw, we wrześniu 2016 roku. Podsumowanie całości projektu zostanie zawarte w wydanej na jego koniec publikacji.

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

pany chłopy chłopy pany, część wystawy na terenie BWA Sokół

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaAgata Biskup, Leone Contini, Jan Gryka, Małgorzata Mirga-Tas, Dorota Nieznalska, Paulina Ołowska, Franciszek Orłowski, Jaanus Samma, Julita Wójcik, Przemysław Branas, Karol Radziszewski
Wystawapany chłopy chłopy pany
MiejsceBWA Sokół w Nowym Sączu, Sądecki Park Etnograficzny - oddział Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
Czas trwania24.06-11.09.2016
Kuratorka / KuratorMagdalena Ujma, Wojciech Szymański
FotografiePiotr Droździk
Strona internetowawww.bwasokol.pl
Indeks

Zobacz też