NR 11/2023
27.10.2017

„Painting of Painting” Gillesa Élie w High Gallery [PL/ENG]

Redakcja
Gilles Élie, Atelier sol béton, 2011, acrylic and graphite pencil on linen, 81x100 cm
„Painting of Painting” Gillesa Élie w High Gallery [PL/ENG]
Gilles Élie, Atelier sol béton, 2011, acrylic and graphite pencil on linen, 81x100 cm

For English version scroll down

PL

Painting of Painting to inauguracyjna wystawa w High Gallery, na której zaprezentowane zostaną prace mieszkającego w Paryżu Gillesa Élie (ur. 1979).

Malarstwo Élie opiera się na transformowaniu przestrzeni mentalnej i nadawaniu kształtu przestrzeni fikcyjnej. Płótno, podporę artysty, postrzegać należy jako okno otwarte na intymne terytorium, nie tylko jako prostą reprezentację pracowni, ale ogólniejszą refleksję nad miejscem artysty, miejscem jego pracy i pracą jako taką. Z tych zagadnień wyrasta seria niejednoznacznych obrazów. Malarz tworzy autotematyczne sytuacje, jak w przypadku serii podwójnych obrazów, które można określić mianem „malarstwa o malarstwie”; Gilles Élie maluje w nich geometryczny kształt na białym podobraziu. Z reguły monochromatyczne, geometryczne formy są na tyle nieuchwytne, by widz zaczął kwestionować naturę obrazu, który widzi. Oko patrzącego wydaje się jadnak prowadzić relief. Zdajemy się dostrzegać niewielki uskok między białym tłem a kolorową powierzchnią; zostajemy skonfrontowani z przedstawieniem obrazu zawieszonego na białej ścianie.

Gilles Élie, Atelier mobile, 2011, wood, plexiglass, acrylic paint, rubber and metal wheels, 30x21 x 24,5 cm
Gilles Élie, Painting Of Painting, 2017, widok wystawy / installation view
Gilles Élie, Painting Of Painting, 2017, widok wystawy / installation view

Artysta zaprasza widza do zrobienia kroku wstecz z wnętrza pracowni, by skupić się na znajdujących się w niej obrazach, by zobaczyć samego malarza, który nad nimi pracuje, a finalnie znaleźć się po drugiej stronie okna, poza pracownią. Poprzez ten proces Gilles Élie jest w stanie nadać określoną fizyczność mentalnej przestrzeni, którą maluje.

W swoich pracach artysta skupia się na swoim statusie malarza, za punkt wyjścia obierając przestrzeń, gdzie wszystko się zaczyna – pracownię, temat, który sam się artyście narzuca. Usuwając wszelkie aspekty narracyjne, Gilles Élie jest w stanie ponownie skoncentrować nasze spojrzenie na przestrzeni; czy jest to przestrzeń mentalna, czy pracownia artysty, czy wreszcie sala, w której obraz jest wystawiany, pusty kubik, od którego wszystko wydaje się zaczynać.

Alex Chevalier

Gilles Élie, Gris, 2014, acrylic and graphite pencil on linen, 65 x 81cm
Gilles Élie, Blanc de Titane, 2013, acrylic and graphite pencil on linen, 65 x 81 cm
Gilles Élie, Noirs, 2014, acrylic and graphite pencil on linen, 65 x 81 cm
Gilles Élie, Bleu clair caisse américaine, 2013, acrylic and graphite pencil on linen, 65 x 81 cm

ENG

High Gallery’s inaugural exhibition, Painting of Painting, comprises a set of works by the Paris-based artist Gilles Elie (b.1971).

Transforming a mental space and giving body to a fictitious space, here is what Gilles Élie, the painter, realises through his work. The canvas, support of the artist, has to be seen as a window open to an intimate space by which the viewer understands that what is presented to him is more than a simple representation of a studio but a more general reflection on the artist’s place, his workspace and its production. From these questions arise a series of different ambiguous artworks, the painter creates situations of „mise en abyme” as in a set of pairings, we could identify as „paintings of paintings” in which Gilles Élie paints a geometric shape on a white background. Generally monochromatic, the geometric shapes that are represented are sufficiently elusive for the viewer to question himself on the nature of the work he or she is looking at. However, a relief seems to guide our reading. A slight volume seems to be visible between the white background and the coloured surface; we are confronted to the representation of a painting hanged on a white wall.

Gilles Élie, Atelier sol béton, 2011, acrylic and graphite pencil on linen, 81x100 cm
Gilles Élie, Painting Of Painting, 2017, widok wystawy / installation view
Gilles Élie, Painting Of Painting, 2017, widok wystawy / installation view

The artist invites the viewer to gradually take a step back from the inside of the studio to focus on the works it contains but also to see the painter doing his art to finally find himself on the other side of the window, outside of the studio. A process through which Gilles Élie manages to give a certain physicality to this mental space he paints. Through his work, the artist claims his status as a painter by using as a point of origins, space where it all starts: the studio, a subject that imposed itself naturally to the artist. Evacuating all narratives aspects, Gilles Élie manages to (re)concentrate our gaze on the space; whether it be the studio space, the mental space or the exhibition space where is shown a painting, a rectangle; an empty space which everything seems to begin from.

Alex Chevalier

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaGilles Élie
WystawaPainting of Painting
MiejsceHigh Gallery, Poznań
Czas trwania7.10–2.11.2017
Strona internetowagalleryhigh.com
Indeks

Zobacz też