NR 12/2023

„OUT OF STH x 4”

Redakcja
Francis Thorburn, „Fiat 126 MK DRP1800 18202764”, prefromans, OUT OF STH vol. 3, 2012
„OUT OF STH x 4”
Francis Thorburn, „Fiat 126 MK DRP1800 18202764”, prefromans, OUT OF STH vol. 3, 2012

Publikacja OUT OF STH x 4 stanowi podsumowanie czterech edycji Międzynarodowego Biennale Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH oraz działań z nim związanych, realizowanych od 2008 roku w galeriach BWA Wrocław oraz w przestrzeni miejskiej Wrocławia. Pierwsze kroki Biennale związane były z próbami zrozumienia form i kulturowego znaczenia miejskiej partyzantki: graffiti, street artu, guerilla czy gardeningu. Kuratorzy Biennale – Joanna Stembalska i Sławek ZBIOK Czajkowski przemoc zawartą w nieautoryzowanych obrazach i czynach interpretowali jako przejaw oddolnego myślenia, komentowania i brania odpowiedzialności za przestrzeń, której jest się nie tylko mieszkańcem, ale też suwerennym bohaterem.

Publikacja „OUT OF STH x 4”, proj. Grupa Projektor, red. Joanna Stembalska, Beata Barteka, 2017, fot. Alicja Kielan
Publikacja „OUT OF STH x 4”, proj. Grupa Projektor, red. Joanna Stembalska, Beata Barteka, 2017, fot. Alicja Kielan

Książka prócz podsumowania stanowi ciekawy zapis zmieniającego się podejścia oraz w konsekwencji urynkowienia zjawisk związanych z sztuką w przestrzeni publicznej. Początkowo w idei Biennale ważne miejsce zajmował mural jako forma interwencji w przestrzeni miasta. Z czasem jednak mural stał się narzędziem chętnie wykorzystywanym przez władze stosowanym do wypełniania luk, pustych ścian w miejskim pejzażu, ilustrowania promowanych przez miasto wydarzeń – krótko mówiąc do legitymizowania swoich działań. Kuratorzy OUT OF STH zadając sobie krytyczne pytania, zmieniali koncepcję Biennale, która ewoluowała od ukazania w kontekście sztuki zjawisk z obszaru street artu (Artyści Zewnętrzni. OUT OF STH), przez prezentację inspiracji, jaką twórcy czerpią z miasta (OUT OF STH prezentuje / Breaking The Wall) do ujęcia problematyki miejskiej, dla której sztuka chce generować modele rozwiązań (OUT OF STH vol. 3 i 4 ).

Dem / Erica Il Cane, mural na dawnym Kinie Polonia przy ul. Żeromskiego 53 (nie istnieje), OUT OF STH Prezentuje, 2010, fot. Just
Aleksandra Kubiak, „Baraca”, projekt z udziałem wrocławskich Romów na terenie Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu, OUT OF STH vol. 3, 2013, fot. Karolina Kołacz
Peter Fuss, „Who killed Barack Obama?”, OUT OF STH Artyści Zewnętrzni, 2008
BLU, mural na kamienicy Wyspa Słodowa 7, OIT OF STH Artyści Zewnętrzni, 2008, fot. Alicja Kielan
„BLU”, mural przy Cybulskiego 15 we Wrocławiu, OUT OF STH Artyści Zewnętrzni, 2008, fot. Alicja Kielan
Projekt „Cyklo Dźwięki”, muzyka: Wojtek Kucharczyk, OUT OF STH vol. 4, 2014, fot. Justyna Fedec
BNNT przed galerią Awangarda BWA Wrocław, OUT OF STH vol.3, 2013, fot. Karolina Kołacz, foto: BBNT
Widok wystawy „Les Fleurs du Mal”, kurator: Cedar Lewihson, galeria Awangarda BWA Wrocław, OUT OF STH vol. 3, 2012, fot. Karolina Kołacz

Publikacja ukazując historię Biennale prezentuje zmiany, do jakich doszło w krytycznym myśleniu na temat sztuki w przestrzeni publicznej, podkreśla zwroty i problemy wobec, których kulturotwórcze inicjatywy zajmujące się przestrzenią wspólną muszą się mierzyć.

W środku znaleźć można udokumentowane, efemeryczne działania składające się na? poszczególne edycje OUT OF STH, jak również teksty takich autorów jak: Sławka Zbioka Czajkowskiego, Przemysława Filara, Wojtka Furmaniaka i Zośki Reznik, Joanny Kobyłt i Joanny Synowiec, Michała Kubieńca, Barbary Kwaśny, Stacha Szabłowskiego, Vovy Vorotniova. Artura Wabika oraz Joanny Stembalskiej.

 

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

TytułOUT OF STH x 4
Data i miejsce wydania2017, Wrocław
Strona internetowaoutofsth.org
Indeks