NR 12/2023
05.08.2022

„Odpoczywać będziesz w biegu” Katarzyny Wyszkowskiej, Adama Kozickiego i Adama Nehringa w Galerii ASP w Krakowie

© Galeria ASP w Krakowie 2022, widok wystawy „Odpoczywać będziesz w biegu”, fot. Szymon Sokołowski (@meta_strong_fiction)
„Odpoczywać będziesz w biegu” Katarzyny Wyszkowskiej, Adama Kozickiego i Adama Nehringa w Galerii ASP w Krakowie
© Galeria ASP w Krakowie 2022, widok wystawy „Odpoczywać będziesz w biegu”, fot. Szymon Sokołowski (@meta_strong_fiction)

Od 15 lipca do 15 sierpnia 2022 r. w Galerii ASP w Krakowie prezentowana jest wystawa prac Katarzyny Wyszkowskiej, Adama Kozickiego i Adama Nehringa Odpoczywać będziesz w biegu.

© Galeria ASP w Krakowie 2022, widok wystawy „Odpoczywać będziesz w biegu”, fot. Szymon Sokołowski (@meta_strong_fiction)
© Galeria ASP w Krakowie 2022, widok wystawy „Odpoczywać będziesz w biegu”, fot. Szymon Sokołowski (@meta_strong_fiction)
© Galeria ASP w Krakowie 2022, widok wystawy „Odpoczywać będziesz w biegu”, fot. Szymon Sokołowski (@meta_strong_fiction)

Artystka i artyści współtworzący tę wystawę dorastali w warunkach wszechobecnej ideologii neoliberalnej, w świetle której wartość danej jednostki uzależniona jest od charakteru wykonywanego zawodu i ciągłości zatrudnienia. Takie doświadczenia są punktem wyjścia dla wystawy Odpoczywać będziesz w biegu. Artyści przyglądają się rytuałom społecznym i religijnym, sloganom motywacyjnym i zróżnicowanym formom eskapizmu (np. nałogom i uzależnieniom). Praktyki te traktują jako mechanizmy obrony zdrowia psychicznego, a poprzez swoje realizacje artystyczne uwidaczniają przewlekłe problemy systemowe.

© Galeria ASP w Krakowie 2022, widok wystawy „Odpoczywać będziesz w biegu”, fot. Szymon Sokołowski (@meta_strong_fiction)
© Galeria ASP w Krakowie 2022, widok wystawy „Odpoczywać będziesz w biegu”, fot. Szymon Sokołowski (@meta_strong_fiction)
© Galeria ASP w Krakowie 2022, widok wystawy „Odpoczywać będziesz w biegu”, fot. Szymon Sokołowski (@meta_strong_fiction)
© Galeria ASP w Krakowie 2022, widok wystawy „Odpoczywać będziesz w biegu”, fot. Szymon Sokołowski (@meta_strong_fiction)

Osią wystawy są relacje zdrowia psychicznego, pracy i poczucia godności. Katarzyna Wyszkowska odnajduje wewnętrznie sprzeczne idee w różnych sferach polskiej przestrzeni publicznej i gospodarki wolnorynkowej. Życie w otoczeniu ideowych potworków, rozwijać może w nas poczucie odrealnienia rzeczywistości społecznej. Prace Adama Kozickiego traktują o zdrowiu psychicznym osób przewlekle doświadczających lęku o swoją sytuację życiową. Skupiają się na skrajnym doświadczeniu bycia przetrzymywanym na komendzie policji. Instalacje Adama Nehringa wskazują na godnościową rolę religii w relacji z doświadczeniami pracy w złych warunkach. Religia stanowić może dla takich doświadczeń przeciwwagę, a wierność jej dogmatom może być ostoją poczucia godności danej jednostki.

© Galeria ASP w Krakowie 2022, widok wystawy „Odpoczywać będziesz w biegu”, fot. Szymon Sokołowski (@meta_strong_fiction)
© Galeria ASP w Krakowie 2022, widok wystawy „Odpoczywać będziesz w biegu”, fot. Szymon Sokołowski (@meta_strong_fiction)

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaKatarzyna Wyszkowska, Adam Kozicki, Adam Nehring
WystawaOdpoczywać będziesz w biegu
MiejsceGaleria ASP w Krakowie
Czas trwania15.07–15.08.2022
FotografieSzymon Sokołowski
Strona internetowawww.facebook.com/events/569494621310916/569494627977582?ref=newsfeed
Indeks

Zobacz też