05.09.2015

„Obserwatorium Miejskie: Granice” w galerii Miłość

„Obserwatorium Miejskie: Granice” w galerii Miłość
Tobiasz Jędrak, Wakacje. Przewodnik subiektywny, 2015, tekst, fotografia

Tobiasz Jędrak, Wakacje. Przewodnik subiektywny, 2015, tekst, fotografia

Obserwatorium miejskie: Granice to projekt powstały z inicjatywy Fundacji Smacznego! przy współpracy z Galerią Miłość i Fundacją Wybudowania. W tym roku odbywa się czwarta edycja projektu. Jej głównym tematem są tereny peryferyjne Torunia. Dzielnice najbardziej oddalone od centrum zazwyczaj pozbawione są wydarzeń kulturalnych, nie funkcjonują tam też instytucje kultury. Na przekór tej tendencji postanowiliśmy zaangażować artystów w działania skoncentrowane właśnie na tych terenach.

Piotr Bujak, Dominik Stanisławski, Akcja Wisła, 2015, działanie site-specific, plastikowe baniaki z wodą z Wisły

Piotr Bujak, Dominik Stanisławski, Akcja Wisła, 2015, działanie site-specific, plastikowe baniaki z wodą z Wisły

Magda Węgrzyn, Żarówka, instalacja, popiół, cement, wiaderko

Magda Węgrzyn, Żarówka, instalacja, popiół, cement, wiaderko

Przez niemalże pół roku wspólnie z siedmiorgiem artystów obserwowaliśmy przestrzeń Torunia zdefiniowaną przez pryzmat pojęcia granicy. Nie chodziło jedynie o spojrzenie na dzielnice peryferyjne miasta, ale raczej o zastanowienie się nad potencjałem kulturotwórczym tych miejsc. Poszukując poza centrum, w którym zazwyczaj koncentruje się wszelka aktywność społeczno-kulturalna, próbowaliśmy zastanowić się dlaczego w określonych warunkach historyczno-kulturowych poszczególne dzielnice ukształtowały się tak a nie inaczej, jakie miejsce zajmują one w miejskim organizmie i w jakim kierunku przebiega ekspansja miasta.

Piotr Bujak, Chyba Wolę Dziś Pieniądze, interwencja w przestrzeni galerii

Piotr Bujak, Chyba Wolę Dziś Pieniądze, interwencja w przestrzeni galerii

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji

Tytus Szabelski, Gdzie Google mówi dobranoc, 2015, fotografia, druk cyfrowy

Tytus Szabelski, Gdzie Google mówi dobranoc, 2015, fotografia, druk cyfrowy

Czerwcowe seminarium z udziałem urbanistów, socjologów, antropologów oraz zrealizowany na przełomie lipca i sierpnia plener uruchomiły szereg badawczo-artystycznych poszukiwań biegnących od administracyjnych granic miasta ku problematyce związanej z zamieszkiwaniem na jego peryferiach, dzieleniem przestrzeni na odmiennie nacechowane strefy i różnymi formami konkretyzacji granic. W ten sposób Toruń stał się dla artystów polem eksploatacji uwzględniającym wiele perspektyw: urbanistycznych, społecznych, socjalnych, kulturowych czy historycznych.

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji

Wystawa jest efektem tego procesu, podsumowaniem pleneru, który skumulował nasze rozmowy i obserwacje w formę aktywnego działania. Efekty i wnioski pozostają zbiorem różnych doświadczeń. Ich obszar często wykracza poza geograficzne i administracyjne pojęcie granicy. Doświadczenia i obserwacje tworzą zbiór gestów krytycznej analizy, osobiste komentarze, a nawet impulsy do realizacji własnych marzeń.

Natalia Wiśniewska, The sky’s the limit of temptation, 2015, instalacja, gips

Natalia Wiśniewska, The sky’s the limit of temptation, 2015, instalacja, gips

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji

 Dominik Stanisławski, Autonomiczny Mobilny Słup Graniczny (AMSG), 2015, działanie site-specific, obiekt

Dominik Stanisławski, Autonomiczny Mobilny Słup Graniczny (AMSG), 2015, działanie site-specific, obiekt

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji

 

Zostań naszym patronem_ką!

Piszemy o sztuce z całej Polski. Komentujemy najważniejsze wydarzenia w sztuce, dowartościowujemy marginesy, dajemy głos osobom twórczym i specjalistom. Od 2023 roku będziemy wyłącznie w internecie. Pomóż nam w robieniu SZUMU.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaPiotr Bujak, Tobiasz Jędrak, Magdalena Kosek, Katarzyna Malejka, Dominik Stanisławski, Tytus Szabelski, Magda Węgrzyn
WystawaObserwatorium Miejskie: Granice
MiejsceGaleria Miłość
Czas trwania22.08-06.09.2015
Kuratorka / KuratorPiotr Lisowski, Maria Niemyjska, Natalia Wiśniewska, Marcin Zalewski
FotografieTytus Szabelski
Strona internetowagaleriamilosc.pl
Indeks

Zobacz też