19.06.2018

„Obce ciała” Nobuyoshiego Arakiego, Anety Grzeszykowskiej i Evy Koťátkovej w galerii Raster

Eva Koťátková, „Unlearning the body”, 2016, kolaż, 21 x 29,7 cm. Dzięki uprzejmości artystki, galerii Meyer Riegger i galerii Raster
„Obce ciała” Nobuyoshiego Arakiego, Anety Grzeszykowskiej i Evy Koťátkovej w galerii Raster
Eva Koťátková, „Unlearning the body”, 2016, kolaż, 21 x 29,7 cm. Dzięki uprzejmości artystki, galerii Meyer Riegger i galerii Raster

Współczesna kul­tura wizualna trak­tuje ciało jak materiał plastyczny, który można niemal dowol­nie i w miarę potrzeb formować, kształtować, odkształcać i deformować. Wizerunki zebrane na naszej wystawie to szczególny zbiór takich właśnie, pod­danych obróbce ciał – przeważnie kobiecych. Ich nośnikiem jest obraz fotograficzny, częściowo również zmanipulowany.

To w większości naj­now­sze cykle prac trójki artystów o ugrun­towanej międzynarodowej reputacji: Love-​Dream, Love-​Nothing Nobuyoshiego Arakiego (2018), Beauty Masks Anety Grzeszykow­skiej (2017), Unlear­ning The Body Evy Koťátkovej (2016), a także wybór z jednej ze star­szych serii Arakiego Cosmosco(1993/1998).

Aneta Grzeszykowska, „Beauty Mask #3”, 2017, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, pozłacana oprawa, 43 x 31,5 cm, 60,5 x 49 x 2 cm w oprawie. Dzięki uprzejmości galerii Raster
Nobuyoshi Araki, „Cosmosco”, 1996/1998, odbitka żelatynowo-srebrowa, 40,6 x 30,8 cm (papier 43,1 x 35,4 cm). Dzięki uprzejmości galerii Raster
Nobuyoshi Araki, „Cosmosco”, 1991/1998, odbitka żelatynowo-srebrowa, 31,4 x 25,3 cm (papier 35,6 x 27,8 cm). Dzięki uprzejmości galerii Raster
Aneta Grzeszykowska, „Beauty Mask #8”, 2017, tusz pigmentowy na papierze bawełnianym, pozłacana oprawa, 43 x 31,5 cm, 60,5 x 49 x 2 cm w oprawie. Dzięki uprzejmości galerii Raster

Każde z nich wywodzi się z innej tradycji artystycz­nej i w różny sposób obrazuje w swoich pracach kul­turowe formy poskramiania i kon­troli ciała: oparte na dominacji męskiego spoj­rzenia (Araki), sys­temu społecznego i edukacji (Koťátková) czy zaawan­sowanych prak­tyk kosmetycz­nych (Grzeszykow­ska). Są to wizerunki na swój sposób modelowe, odnoszące się do różnych rodzajów fan­tazji wobec ciała, zarówno erotycz­nych jak i anatomicz­nych, ale też różnych gatunków artystycz­nych: per­for­mansu, sur­realizmu i awangardy.

W tym zaawan­sowanym procesie uprzed­miotowienia kobiecego i dziecięcego ciała rodzą się formy hybrydalne, „żywe kolaże”, tytułowe obce ciała. Jest to zarazem proces nie­wolny od przemocy.

Nobuyoshi Araki, Aneta Grzeszykowska, Eva Koťátková, „Obce ciała”, widok wystawy
Nobuyoshi Araki, Aneta Grzeszykowska, Eva Koťátková, „Obce ciała”, widok wystawy
Nobuyoshi Araki, Aneta Grzeszykowska, Eva Koťátková, „Obce ciała”, widok wystawy
Nobuyoshi Araki, Aneta Grzeszykowska, Eva Koťátková, „Obce ciała”, widok wystawy

Maski kosmetyczne sfotografowane przez Grzeszykowską, które mogą się kojarzyć ze spor­tami walki czy przestępczym kamuflażem, skutecz­nie odkształcają twarz artystki. Szkolna lekcja anatomii na kolażach Koťátkovej okazuje się zaawan­sowanym ćwiczeniem gim­nastycz­nym, które prowadzi do dekon­struk­cji figury ludz­kiej rozumianej jako holistyczna jedność ciała i psyche. Akty Arakiego odwołują się zaś wprost do prak­tyk sek­sual­nych opar­tych na dominacji.

Wystawa została skom­ponowana na zasadzie krzywego zwierciadła. Męskie fan­tazje odbijają się w krytycz­nym kobiecym spoj­rzeniu, a paradoksalną figurą spinającą te różne kul­turowo per­spek­tywy jest postać znanej pol­skiej modelki, bohaterki naj­now­szych fotografii japońskiego artysty.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaNobuyoshi Araki, Aneta Grzeszykowska, Eva Koťátková
WystawaObce ciała
Miejscegaleria Raster, Warszawa
Czas trwania26.05–4.08.2018
Strona internetowarastergallery.com
Indeks

Zobacz też