22.09.2017

„(nie)oznaczeni” Nikity Kadana w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie [PL/ENG]

Redakcja
Nikita Kadan, z cyklu „Kroniki” / from series ”Chronicles”
„(nie)oznaczeni” Nikity Kadana w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie [PL/ENG]
Nikita Kadan, z cyklu „Kroniki” / from series ”Chronicles”

For English version scroll down

PL

W dziedzictwo po wieku XX otrzymaliśmy tysiące nieoznakowanych grobów i miliony ciał zamordowanych. Ich imiona często są nieznane. A jeśli znane, to przeważnie z historii rodzinnych. Pozbawieni imienia, w liczbach stają się oni symbolami i obiektami pamięci, polityki i badań. Wystawa (nie)oznaczeni skierowana jest na to, by dać impuls dla szerszych refleksji i procesu opracowania traumatycznych i wciąż nieomówionych tematów o naszej przeszłości.

Podstawą wystawy są prace Nikity Kadana połączone w trzech cyklach: „Kroniki”, „Pogrom” oraz „Krajobraz narodowy”. Za pośrednictwem refleksji artystycznej nad fotografiami ofiar najbardziej okrutnych masowych przestępstw XX wieku Nikita zwraca się do tematu przemocy, do ofiar i oprawców, do tych, kto obserwuje i kogo obserwują.

Nikita Kadan, z cyklu „Kroniki” / from series ”Chronicles”
Nikita Kadan, z cyklu „Pogrom” / from series ”Pogrom”
Nikita Kadan, z cyklu „Pogrom” / from series ”Pogrom”
Nikita Kadan, z cyklu „Kroniki” / from series ”Chronicles”

Osobliwością wystawy jest uruchomienie refleksji badaczy, przede wszystkim historyków, ale też przedstawicieli takich dyscyplin jak filozofia, antropologia, psychiatria, literatura, prawo, sztuki wizualne. Są to autorzy i autorki z Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Niderlandów, którzy pracują z materiałami źródłowymi, zastanawiają się nad kwestią przemocy i biorą udział we współczesnych dyskusjach na te tematy w różnych krajach i w różnych językach.

Nikita Kadan urodził się w Kijowie w 1982 roku. W 2007 ukończył Narodową Akademię Sztuk Pięknych i Architektury, gdzie studiował na wydziale malarstwa w pracowni sztuki monumentalnej pod kierunkiem prof. M. Storożenki. Jest autorem rzeźb i instalacji, prac malarskich i graficznych. Członek grupy artystycznej R.E.P. oraz stowarzyszenia kuratorskiego i aktywistycznego Chudrada. Mieszka i pracuje w Kijowie.

Nikita Kadan, „(nie)oznaczeni”, widok wystawy / ”(un)named”, exhibition view
Nikita Kadan, „(nie)oznaczeni”, widok wystawy / ”(un)named”, exhibition view
Nikita Kadan, „(nie)oznaczeni”, widok wystawy / ”(un)named”, exhibition view
Nikita Kadan, „(nie)oznaczeni”, widok wystawy / ”(un)named”, exhibition view
Nikita Kadan, „(nie)oznaczeni”, widok wystawy / ”(un)named”, exhibition view
Nikita Kadan, „(nie)oznaczeni”, widok wystawy / ”(un)named”, exhibition view
Nikita Kadan, „(nie)oznaczeni”, widok wystawy / ”(un)named”, exhibition view
Nikita Kadan, „(nie)oznaczeni”, widok wystawy / ”(un)named”, exhibition view
Nikita Kadan, „(nie)oznaczeni”, widok wystawy / ”(un)named”, exhibition view

ENG

The 20th century heritage includes, among others, thousands of unmarked graves and millions of the murdered bodies. Their names often remain unknown. Even when they are known, they are mostly staying within family stories. Unnamed in numbers, they become symbols and objects of memories, policies, and studies. The exhibition the „(Un)Named” aims to provide an impetus for broader reflection and the process of processing traumatic and unspoken topics about our past.

The basis for the exhibition is made of the works by Nikita Kadan including the three series: „Chronicles”, „Pogrom”, and the „National Landscape.” Nikita uses artistic reflection over photographs of victims of the most dreadful mass crimes of the 20th century to address the issues of violence, victims and players; the observers and the observed.

The exhibition is special in the fact that it includes reflections of researchers, mostly historians, but also representatives of such fields as philosophy, anthropology, psychiatry, literature, law, and visual studies. These are the authors from Ukraine, USA, Poland, UK, Germany, and the Netherlands who work with the sources, who analyze the problems of violence and engage in ongoing discussions on the subjects in different countries and in different languages.

Nikita Kadan was born in Kyiv in 1982. In 2007, he graduated from the National Academy of Fine Arts and Architecture where he studied at the department of pictorial art in the workshop of monumental art under the supervision of Prof. M.A. Storozhenko. He is author of sculptures and installations, paintings and graphics. He is member of the group of artists „Р.Е.П.” (Revolutionary Experimental Space) and a curator and activist association „Khudrada.” He lives and works in Kyiv.

Nikita Kadan, z cyklu „Krajobraz narodowy” / from series ”National Landscape”
Nikita Kadan, z cyklu „Krajobraz narodowy” / from series ”National Landscape”
Nikita Kadan, z cyklu „Krajobraz narodowy” / from series ”National Landscape”

Texts authors:

Omer Bartov (professor, Brown university, USA), Karel Berkhoff (Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, Netherlands), Kate Brown (University of Maryland, USA), Jason Francisco (Emory University, USA), Jan Tomasz Gross (Princeton University, USA), Hans Ulrich Gumbrecht (Stanford University, USA ), John-Paul Himka (University of Alberta, Сanada), Roman Kechur (Danylo Halytsky National Medical University, Ukraine), Artem Kharchenko (Center for Interethnic Relations Research in Eastern Europe, Ukraine), Christoph Mick (University of Warwick, United Kingdom), Mykhailo Minakov (National University „Kyiv-Mohyla Academy”, Ukraine), Grzegorz Motyka (Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences, Poland), Olena Petrenko (Ruhr University, Germany), Martin Pollack (writer, Austria), Yuri Radchenko (Center for Interethnic Relations Research in Eastern Europe, Ukraine), Philippe Sands (University College London, UK), Marci Shore (Yale University, USA), Kai Struve (Martin Luther University in Halle-Wittenberg, Germany), Janina Struk (documentary photographer and writer, UK), Andriy Usach (historian, Ukraine), Jessica Zychowicz (University of Michigan, USA / National University „Kyiv-Mohyla Academy”, Ukraine).

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaNikita Kadan
Wystawa(un)named
MiejsceCentrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie / Centre for Urban History of East Central Europe in Lviv
Czas trwania7.09–26.11.2017
Kuratorka / KuratorSofia Dyak (kuratorka wystawy), Andrij Linik (kurator wizualny)
Strona internetowalvivcenter.org
Indeks

Zobacz też