09.05.2017

„Nature Morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę” w Pawilonie Czterech Kopuł

Redakcja
Barnaby Barford, Do it again, I didn’t press record [Zrób to jeszcze raz, nie wcisnąłem nagrywania], 2009, dzięki uprzejmości artysty, fot. Noah Da Costa, © Barnaby Barford
„Nature Morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę” w Pawilonie Czterech Kopuł
Barnaby Barford, Do it again, I didn’t press record [Zrób to jeszcze raz, nie wcisnąłem nagrywania], 2009, dzięki uprzejmości artysty, fot. Noah Da Costa, © Barnaby Barford

Jak temat martwej natury ewoluował w sztuce? Jak podchodzą do niego współcześni artyści i w jaki sposób go interpretują? Odpowiedzi na te pytania można będzie znaleźć na wystawie przygotowanej przez Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu i londyńską MOCA. Zwiedzający zobaczą prace m.in. Gabriela Orozco, Barnaby Barforda, Mata Collishawa i z polskich artystów Aliny Szapocznikow,  Jonasza Sterna, Magdaleny Abakanowicz.

Punktem wyjścia do powstania tej ekspozycji była książka Nature Morte autorstwa Michaela Petry, dyrektora londyńskiej MOCA (Muzeum Sztuki Współczesnej), który pokazuje w niej, jak złożonym zagadnieniem jest martwa natura i jej historia. Autor dzieli zagadnienie na pięć tematów, które kolejno odzwierciedlają prace na wystawie: flora, fauna, pożywienie, przedmioty domowe oraz śmierć. Kuratorzy skupiają się na dziełach współczesnych i traktują martwą naturę w możliwie szerokim kontekście, wychodząc daleko poza tradycyjne malarstwo, sięgając do zupełnie nowych technik i niekonwencjonalnych ujęć problemu.

Peter Jones, Ollie Monkey [Małpka Ollie], 2007, dzięki uprzejmości artysty, © Peter Jones
Bill Jacobson, Interim Portrait #378 [Portret tymczasowy #378], 1992, dzięki uprzejmości Julie Saul Gallery, Nowy Jork, © Bill Jacobson
Edward Kay, Illustration from ‘A Child’s Guide to Rejection’ [Ilustracja z „Dziecięcego poradnika o społecznym odrzuceniu”], 2005, fot. MOCA London, dzięki uprzejmości artysty i MOCA London
Jim Skull, Mr Smith [Pan Smith], 2009, fot. C. Lebedinsky, dzięki uprzejmości artysty, © Jim Skull

Pokazanych zostanie ponad 80 dzieł współczesnych autorów pochodzących z Polski, Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Afryki Południowej, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Chile, Meksyku oraz Japonii. Zbiór ten stanowi rdzeń, który połączony zostanie z dziełami z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Wśród prezentowanych artystów znaleźli się m.in: Mat Collishaw, Marc Quinn, Jennifer Steinkamp, Polly Morgan, Ori Gersht, Michael Craig-Martin, John Dugdale, Gabriel Orozco, Cindy Wright, Bill Jacobsen, CynthiaGreig, Aziz + Cucher, Jane Simpson, Peter Jones, Martin Gustavsson, AnaGenovés, Todd Herbert, Guillaume Paris, Bruno Pacheco, Rigoberto A. Gonzalez, MihoSato, Livia Marin, YukenTeruya, Barnaby Barford, James White, Alina Szapocznikow, Georg Nerlich, Jonasz Stern, Andrzej Dudek-Dürer, Jerzy Lewczyński, Jan Jaromir Aleksiun, Magdalena Abakanowicz, Jadwiga Sawicka.

Nature Morte miała swoją premierę w 2015 r. w Norwegii, w 2016 r. pokazywana była w Szwecji. Wystawie towarzyszy katalog autorstwa Michaela Petry i Małgorzaty Santarek.

Nature Morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę, widok wystawy
Nature Morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę, widok wystawy
Nature Morte. Współcześni artyści ożywiają martwą naturę, widok wystawy

The exhibition tries to find answers to the following questions: how the still-life motive evolved in art? What’s the attitude of contemporary artists towards this tradition and how it’s being interpreted by them?

The starting point for this exhibition was a book – Nature morte by Michael Petry, the director of MOCA London, in which he shows still-life and its history as a complex artistic problem. The author divides the main subject into 5 topics: flora, fauna, food, houseware and death. Each of them is reflected through the works displayed at the exhibition. The curators concentrate on the works by contemporary artists of many nationalities and artistic circles and combine them with works selected from the host’s collection of both contemporary and historical art. Displaying still-life in many contexts, they go beyond a presentation of traditional painting techniques.

Ori Gersht, Big Bang [Wielkie bum], 2007, dzięki uprzejmości artysty, © Ori Gersht
Janne Malmros, Unfold [Rozwijać], 2007, dzięki uprzejmości artysty, © Janne Malmros
Nancy Fouts, Still life + real Life [Martwa natura + prawdziwe życie], dzięki uprzejmości artystki, © Nancy Fouts

In the section dedicated to food, visitors will be able to see a photograph by Mat Collishaw, from the series documenting the last meals eaten by the convicts on the death row.

Triple Hyacinths by John Dugdale is a work made with a historical photography technique – cyanotype. Seemingly ordinary composition is in fact unique because of the way it’s been accomplished. Due to an illness connected with HIV, the artist is almost completely blind. In order to take a photograph, he describes the composition to his assistant and then takes the picture with his help. The image appears essentially in his mind and the final result is an attempt to reflect the initial idea as precisely as possible.

Cindy Wright, Nature Morte 2 [Martwa natura 2], 2010, Collection of Johan Willemen, dzięki uprzejmości artysty, © Cindy Wright
James White, Raid, 2013, dzięki uprzejmości artysty oraz Blain|Southern, © James White

The exhibition will also feature ceramics by Barnaby Barford. The work Do it again, I didn’t press record reflects the artist’s ironic attitude towards an idealized childish innocence.

The visitors will be able to see some 100 works by contemporary artists of different nationalities connected with London’s and New York’s artistic scenes, coming from United Kingdom, Canada, Germany, Poland, Norway, Sweden, Finland, South Africa, Spain, USA, Belgium, Chile, Mexico and Japan. The display will be supplemented with works from the collection of the National Museum in Wrocław. Among the authors of the works presented at the exhibition, one can name: Mat Collishaw, Marc Quinn, Jennifer Steinkamp, Polly Morgan, Ori Gersht, Michael Craig-Martin, John Dugdale, Gabriel Orozco, Cindy Wright, Bill Jacobsen, CynthiaGreig, Aziz + Cucher, Jane Simpson, Peter Jones, Martin Gustavsson, AnaGenovés, Todd Herbert, Guillaume Paris, Bruno Pacheco, Rigoberto A. Gonzalez, MihoSato, Livia Marin, YukenTeruya, Barnaby Barford, James White, Alina Szapocznikow, Georg Nerlich, Jonasz Stern, Andrzej Dudek-Dürer, Jerzy Lewczyński, Jan Jaromir Aleksiun, Magdalena Abakanowicz, Jadwiga Sawicka.

The exhibition was organized as a cooperative project between the Four Domes Pavilion, a branch of the National Museum in Wrocław, and MOCA London.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też