04.11.2013

„Doing Gender” – Natalia LL w Lokalu_30

„Doing Gender” – Natalia LL w Lokalu_30

Dlaczego Doing Gender? Termin ten, stworzony w 1987 roku przez badaczki Candace West i Don Zimmerman, oznacza płeć jako konstrukt ujawniający się podczas interakcji społecznej. Jego swobodne przeniesienie w obręb sztuki Natalii LL opiera się na widocznym w jej twórczości dążeniu do konstruowania nowego wizerunku płci oraz chęci wytyczenia odmiennego sposobu podejścia do sfery obyczajowej w rzeczywistości PRL-u.

Natalia LL, "Topologia ciała" (1967)

Natalia LL, „Topologia ciała” (1967)

Natalia LL, "Egzystencje" (1964) i "Geografia twarzy" (1964)

Natalia LL, „Egzystencje” (1964) i „Geografia twarzy” (1964)

Wystawa Doing Gender jest efektem spotkania i współpracy z Natalią LL. Możliwość wglądu w jej negatywy z lat 60. pozwoliła na wspólne stworzenie wystawy ukazującej nieprezentowane dotychczas prace artystki. Należą do nich przede wszystkim fotografie z cyklu Topologia ciała (1967). Zdjęcia te, stanowiące próbę obiektywnego zapisu obrazu ciała ludzkiego, były przełomowe dla twórczości Natalii LL.

Natalia LL, "Topologia ciała" (1967)

Natalia LL, „Topologia ciała” (1967)

Natalia LL, "Topologia ciała" (1967)

Natalia LL, „Topologia ciała” (1967)

Motyw ten kilka lat później powrócił w rozbudowanym cyklu Rejestracje intymne (1967-9), w którym ujawnia się również zainteresowanie ciałem jako formą, aby zostać w pełni rozwiniętym w pracach z początku lat 70., kiedy to Natalia LL zaczęła tworzyć permanentne rejestracje – drogi, czasu, czy wreszcie twarzy. Owe zapisy fotograficzne oraz filmowe stanowiły jedne z oryginalniejszych na gruncie polskiego konceptualizmu, włączając w obszar sztuki analitycznej wątki egzystencjalne, erotyczne, a w szerszej perspektywie również społeczne. Prezentowane są też niepokazywane wcześniej pastele z lat 1968-69, stanowiące ciekawe uzupełnienie jej prac fotograficznych.

Natalia LL, "Rejestracja intymna" (1968)

Natalia LL, „Rejestracja intymna” (1968)

Natalia LL, "Rejestracja intymna" (1969)

Natalia LL, „Rejestracja intymna” (1969)

Natalia LL, "Rejestracja intymna" (1968)

Natalia LL, „Rejestracja intymna” (1968)

Choć prace z cyklu Fotografia intymna były prezentowane w roku 1971 w boksie noszącym tytuł Fotografia intymna, teraz możemy zobaczyć je w pełnej okazałości, w formie, w jakiej zostały stworzone w latach 60. To samo dotyczy innych prac składających się na cykl Rejestracje intymne – część z nich stanowiła elementy panneau Natalia ist sex (1974), nigdy jednak nie były prezentowane jako samodzielne prace. Na wystawie pokazywane są też najwcześniejsze zdjęcia artystki z cyklu Egzystencje (1962) i Geografia twarzy (1964).

Natalia LL, "Rejestracja intymna" (1968)

Natalia LL, „Rejestracja intymna” (1968)

Natalia LL, "Fotografia intymna" (1968)

Natalia LL, „Fotografia intymna” (1968)

Natalia LL, "Lustro" (1964)

Natalia LL, „Lustro” (1964)

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaNatalia LL
WystawaDoing Gender
Miejscelokal_30
Czas trwania27.09 - 09.11.2013
Kuratorka / KuratorAgnieszka Rayzacher
FotografieFranciszek Buchner
Strona internetowawww.lokal30.pl
Indeks

Zobacz też