NR 13/2023

Muzeum Sztuki w Łodzi beneficjentem programu Polska Cyfrowa

Katarzyna Kobro, „Kompozycja przestrzenna (7)”, 1931/1973. Rekonstrukcja: Janusz Zagrodzki, © Ewa Sapka-Pawliczak & Muzeum Sztuki, Łodzi
Muzeum Sztuki w Łodzi beneficjentem programu Polska Cyfrowa
Katarzyna Kobro, „Kompozycja przestrzenna (7)”, 1931/1973. Rekonstrukcja: Janusz Zagrodzki, © Ewa Sapka-Pawliczak & Muzeum Sztuki, Łodzi

Dotyczy projektu pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowanego w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Od sierpnia 2020 roku, dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w ramach programu Polska Cyfrowa realizowany będzie projekt pod nazwą „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi”. W związku z tym w ciągu następnych 3 lat planowane jest cyfrowe opracowanie wielu kolejnych dzieł z muzealnej kolekcji i udostępnienie ich publiczności na portalu zasoby.msl.org.pl, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu pozwoli też na częściową przebudowę infrastruktury informatycznej muzeum. Nie trzeba dodawać, że w dobie pandemicznych zagrożeń tego typu wsparcie digitalizacyjnych działań muzeum jest trudne do przecenienia.

Dla instytucji projekt ten jest kontynuacją digitalizacyjnych i upowszechniających działań prowadzonych w poprzednich latach, przede wszystkim w ramach 5 edycji programu KULTURA+, realizowanych od 2011 do 2015, a także projektu pn. „Nowoczesny dostęp do zasobów Muzeum Sztuki” zrealizowanego w 2017, którego efektem jest m.in. powstanie portalu zasoby.msl.org.pl, gdzie publikowane są kolejne cyfrowe opracowania dzieł z kolekcji a także inne materiały muzealne towarzyszące wystawom, działalności naukowej, edukacyjnej i promocyjnej.

Władysław Strzemiński, „Kompozycja architektoniczna 6b”, 1928, © Ewa Sapka-Pawliczak & Muzeum Sztuki, Łódź
Władysław Strzemiński, „Kompozycja architektoniczna 7b”, 1928, © Ewa Sapka-Pawliczak & Muzeum Sztuki, Łódź
Józef Robakowski, „Piegi”, wideoperformance, 2014, Muzeum Sztuki, Łódź
Józef Robakowski, „Piegi”, wideoperformance, 2014, Muzeum Sztuki, Łódź
Władysław Strzemiński, „Sala Neoplastyczna, 1948/1960. Rekonstrukcja: Bolesław Utkin”; widok wystawy: „Sala Neoplastyczna. Kompozycja otwarta”, 2010, fot. M. Stępień, Archiwum Muzeum Sztuki, Łódź
Mariusz Kruk, „Nie pokoje”, instalacja, 1990-1991, Muzeum Sztuki, Łódź

Analizy wewnętrzne prowadzone w muzeum pokazują, że zarówno kolekcja sztuki dawnej, jak i przede wszystkim kolekcja sztuki XX i XXI wieku – która jest najstarszym, a zarazem jednym z najbogatszych i najważniejszych zbiorów sztuki nowoczesnej i współczesnej w tej części Europy – wciąż wymagają wielu działań opracowujących i upowszechniających je cyfrowo. Muzeum, chcąc sprostać temu wyzwaniu, musi stale inwestować nie tylko w działania merytoryczne, ale także w najnowsze rozwiązania techniczne i organizacyjne na polu digitalizacji. Posiadane przed realizacją projektu zasoby kadrowe, serwerowe i informatyczne nie pozwalały na stworzenie odpowiednio zaawansowanego systemu upowszechniania tych treści oraz zwiększania wydajności prac digitalizacyjnych.

W ramach projektu, w ciągu 3 lat, planowanych jest zdigitalizowanie 1228 dzieł, z czego online udostępnionych zostanie 1150. Będą to zarówno dzieła sztuki dawnej (60 obiektów) oraz sztuki nowoczesnej (990 obiektów), filmy znajdujące się w kolekcji (78 obiektów), jak i materiały biblioteczne (100 obiektów). Udostępnionych zostanie także 5000 dokumentów zawierających metadane o dziełach. Oprócz tego powstanie łącznie 300 filmów w Polskim Języku Migowym opisujących zdigitalizowane muzealia pod kątem ich czytelności dla osób niesłyszących, a także tyle samo opisów w uproszczonym języku polskim oraz piktogramów opisujących zdigitalizowane muzealia w sposób ułatwiający ich percepcję osobom z zaburzeniami kognitywnymi. Wychodząc naprzeciw potrzeb osób niedowidzących i niewidzących, muzeum stworzy 300 audiodeskrypcji dzieł. Ponadto, w każdym roku realizacji projektu zorganizowane będzie spotkanie edukacyjno-konsultacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych korzystaniem z tych treści.

Piktogramy do: „Kompozycji architektonicznej 1”, Władysława Strzemińskiego 1926
Piktogram do Sali Neoplastycznej
Piktogram do „Kompozycji architektonicznej 6b” Władysława Strzemińskiego
Piktogram do pracy Mariusza Kruka „Nie-pokoje”
Piktogram do „Kompozycji architektonicznej 7b” Władysława Strzemińakiego
Piktogram do pracy „Kompozycja przestrzenna 7” Katarzyny Kobro

Więcej informacji o projekcie, na bieżąco aktualizowanych, znajdziecie Państwo na dedykowanych mu stronach www w języku polskim: https://msl.org.pl/cyfrowe-udostepnienie-zasobow-muzeum-sztuki-w-lodzi/ i angielskim: https://msl.org.pl/digital-sharing-of-resources-of-muzeum-sztuki-in-lodz-/

Termin realizacji projektu: sierpień 2020 – lipiec 2023

Całkowita wartość projektu: 4 994 130,11 zł (brutto) 4 432 737,49 zł (netto)

Wkład Funduszy Europejskich: 3 751 425,72 zł (netto)

fot. Kacper Szalecki

Projekt pn. „Cyfrowe udostępnianie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi” współfinansowany jest w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Indeks