NR 12/2023
18.01.2018

„Metamorfizm” Magdaleny Abakanowicz w Centralnym Muzeum Włókiennictwa [PL/ENG]

Redakcja
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm” Magdaleny Abakanowicz w Centralnym Muzeum Włókiennictwa [PL/ENG]
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view

For English version scroll down

PL

Wystawa prezentuje dokonania jednej z najważniejszych artystek XX w., Magdaleny Abakanowicz. Celem jest ukazanie tych zagadnień jej twórczości, które najwyraźniej pokazywały rewolucyjne zmiany w języku sztuki wprowadzone przez artystkę.

Na całym świecie znane są jej miękkie, pełno przestrzenne formy zwane abakanami, rzeźby kształtowane z miękkiej materii bądź te z brązu, wpisujące się w pejzaż. Jednak mało kto pamięta, że droga ku tym awangardowym dziełom ma swój początek w fascynacji artystki tkaniną. Działając w obrębie tkaniny artystycznej, zdobywała międzynarodową sławę i uznanie. Jest zatem naturalne, że ekspozycja, przypominająca źródła intelektualnych i twórczych sukcesów artystki, które tak pozytywnie zaważyły na artystycznym obrazie Polski na świecie, została przygotowana w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Wystawa prezentuje prace z kolekcji Muzeum, ale także dzieła wypożyczone z innych instytucji (w tym nagradzane na świecie). Znajdują się wśród nich te z początkowego okresu twórczości, pokazane są również tkaniny strukturalne, których forma coraz bardziej przybierała kształt reliefów z pęknięciami i ażurowymi prześwitami. Ukazują one proces zmian i stopniowego nawarstwiania struktur, linię rozwoju języka formalnego. Nie mogło zabraknąć oczywiście samych abakanów, będących efektem szeregu eksperymentów i śmiałych decyzji artystycznych, ukoronowaniem zmagań z materią.

Absolutną rewelacją wystawy będzie druga odsłona wystawy (otwarcie w kwietniu 2018 r.), w której zaprezentujemy dzieła artystki wcześniej w Polsce niepokazywane, udostępnione dzięki uprzejmości szwajcarskiej Fundacji Toms&Pauli. Fundacja ta przechowuje dokumenty i dzieła sztuki związane z historią Biennale w Lozannie, imprezy kluczowej dla rozwoju nowoczesnej tkaniny artystycznej na świecie. Taka forma ekspozycji pozwoli pełniej zapoznać się z drogą twórczą artystki, bowiem pierwszy etap unaocznia kierunki rozwoju myśli artystycznej i drogę dochodzenia do rewolucyjnych rozwiązań formalnych. Kolejny zaś, wzbogacony o eksponaty lozańskie, ukaże pełnię dokonań i dojrzałość osiągnięć Magdaleny Abakanowicz.

Integralnym elementem ekspozycji jest pokaz filmu, zrealizowanego przez Kazimierza Muchę z muzyką Bogusława Schäffera, nagranego w Studiu Eksperymentalnym Polskiego Radia. W filmie wykorzystano zapis instalacji plenerowej Magdaleny Abakanowicz, zrealizowanej w Łebie w 1968 r., podczas której organiczne, materialne formy abakanów poddają się podmuchom wiatru, poruszają i integrują z naturalnym otoczeniem dzikich wydm, tym samym podkreślając swoją biologiczną proweniencję.

Te wszystkie aspekty z bogatego słownika wyrażeń i znaczeń, jakim posługiwała się Magdalena Abakanowicz, są ukazane na wystawie, która ma przede wszystkim przybliżyć intelektualne źródła i drogi odważnych warsztatowych eksperymentów. Długość trwania ekspozycji i ranga zaprezentowanych w obu odsłonach dzieł będą najpełniejszym podsumowaniem twórczości i uhonorowaniem tej kluczowej dla polskiej sztuki artystki.

„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view
„Metamorfizm”, widok wystawy / ”Metamorphism”, exhibition view

ENG

The exhibition commemorating the accomplishments of Magdalena Abakanowicz, one of the most important XX-century artists. The goal of the exhibition is to highlight those matters in her artistic output, which most evidently show the revolutionary changes introduced by the artist to the language of art.

The whole world is familiar with her soft, spacial forms known as the ’Abakans’, sculptures made up of pliant matter or bronze, which blend with the landscape.  Hardly anyone, however, remembers that the road to these avant-garde pieces began with the artist’s fascination with textile.  She gained her worldwide fame and recognition, while operating within the scope of tapestry and textile. Thus, it seems only fitting that the exposition reminding us of the intellectual and creative sources of Abakanowicz’s success,  which had such great impact on Poland’s artistic image, is held in the Central Museum of Textiles in Łódź.

The Museum presents structural textiles, the form of which progressively moved towards reliefs with cracks and perforations. These pieces depict the changes and the gradual layering of structures, the formal line of development. The visitors will also have a chance to admire the famous ’Abakans’, which emerged from a series of artistic experiments and bold decisions and became the crowning achievement of the artist’s struggle with matter.

The exhibition not only comprises the works owned by the Central Museum Of Textiles in Łódź, but also those rented from other institutions. The presentation of the works loaned to the Museum thanks to the kindness of the Swiss Toms&Pauli Foundation, will most assuredly be the ultimate revelation of the exposition. Toms&Pauli Foundation is the holder of the documents and works connected to the history of the Lausanne Biennial – the event crucial to the development of contemporary artistic textile in the world. The works owned by the Foundation, which had not previously been shown in Poland, will be presented during the second edition of the exhibition (April 2018). This form of exposition will allow the visitors to fully comprehend the artist’s creative way, as the first stage shows the directions of the development of her artistic thought and the path which led to her reaching the revolutionary formal solutions.

The screening of Kazimierz Mucha’s movie, accompanied by music composed by Bogusław Schäffer  and recorded in the Polish Radio Experimental Studio, is an integral part of the exhibition. The movie is a footage of Magdalena Abakanowicz’s 1968 open air art installation in Łeba, during which the organic, material ’Abakans’ surrender to the gusts of wind, move and integrate into the surrounding landscape of the wild dunes, accentuating their biological provenance.

All of these aspects of the rich forms of expression, which Magdalena Abakanowicz used in her art, are highlighted during the exposition – not only a commemoration of her achievements, but most of all a closer look on the intellectual sources of her art and the bold path of her formal experiments. The duration of the exhibition and the importance of the works will be the best summing up artistic activity and honoring this key artist for the Polish art.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMagdalena Abakanowicz
WystawaMetamorfizm / Metamorphism
MiejsceCentralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
Czas trwaniapierwsza odsłona: 30.11.2017–1.04.2018; druga odsłona: 26.04–2.09.2018
Kuratorka / KuratorMarta Kowalewska
FotografieMarta Kowalewska
Strona internetowamuzeumwlokiennictwa.pl
Indeks

Zobacz też