NR 12/2023
16.02.2021

List poparcia profesorów UAP dla dr. hab. Rafała Jakubowicza

List poparcia profesorów UAP dla dr. hab. Rafała Jakubowicza
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, zdjęcie: Wikipedia

Do Rzecznika Dyscypliny ds. nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
prof. dr hab. Kazimierza Raby
dw.
JM Rektor UAP
Prof. dr hab. Wojciech Hora

List poparcia dla dr hab. Rafała Jakubowicza

My niżej podpisani nauczyciele akademiccy związani z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu wyrażamy naszą solidarność i poparcie dla dr hab. Rafała Jakubowicza. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wszczętymi przeciwko niemu procedurami dyscyplinującymi, które zmierzają w konsekwencji do zwolnienia go z uczelni.

Rafał Jakubowicz jest wybitnym, znanym w Polsce artystą i pedagogiem. Jest autorem wielu szeroko omawianych, ważnych realizacji artystycznych oraz tekstów teoretycznych. Prowadzi unikalną w skali kraju autorską pracownię, której program przygotowuje studentów do świadomego i aktywnego zaangażowania w polu sztuki.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA. Obecność Rafała Jakubowicza na naszej uczelni w znacznym stopniu współtworzy jej prestiż i znaczenie w środowisku artystycznym, bowiem siłą każdej uczelni artystycznej są wybitne indywidualności artystyczne. Rafał Jakubowicz jest artystą wyrazistym i bezkompromisowo wyrażającym nieraz kontrowersyjne poglądy. Nie trzeba zgadzać się ze wszystkimi stawianymi przez niego diagnozami, by wiedzieć, że społeczność akademicka potrzebuje nieskrępowanej debaty i różnych punktów widzenia. W swojej stuletniej tradycji poznańska uczelnia tworzyła pluralistyczną społeczność artystyczną, w której współistniało wiele nieraz wykluczających się postaw ideowych i twórczych. Ta różnorodność i otwartość programowa wyróżniała naszą uczelnię w całej Europie i sprawiała, że z dumą mogliśmy mówić, że jest najlepszą w Polsce. Autorytet Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nie ucierpi od krytycznych wypowiedzi naszego kolegi, lecz od działań, które w powszechnym odczuciu środowiska artystycznego i akademickiego odczytane być mogą jako ograniczanie swobody wypowiedzi, krytyki i działań twórczych. Apelujemy do Rzecznika Dyscypliny ds. nauczycieli akademickich UAP, aby umorzył postępowanie przeciwko dr hab. Jakubowiczowi, a sprawę konfliktu personalnego z jego przełożoną dr hab. Izabelą Kowalczyk rozstrzygnął przy pomocy mediacji i porozumienia stron.

 1. Prof. dr hab. Jacek Adamczak

 2. Prof. dr hab. Marcin Berdyszak

 3. Dr hab. Prof. UAP Piotr Bosacki

 4. Prof. dr hab. Sławomir Brzoska

 5. Prof. dr hab. Maciej Ćwiek

 6. Prof. dr hab. Ireneusz Domagała

 7. Dr hab. Prof. UAP Diana Fiedler

 8. Prof. dr hab. Izabella Gustowska

 9. Dr hab. Prof. UAP Wojciech Gorączniak

 10. Prof. dr hab. Piotr C. Kowalski

 11. Dr hab. Prof. UAP Ewa Kulesza

 12. Dr hab. Prof. UAP Dominik Lejman

 13. Dr hab. Prof. UAP Mikołaj Poliński

 14. Dr hab. Prof. UAP Maciej Przybylski

 15. Prof. dr hab. Sławomir Sobczak

 16. Prof. dr hab. Andrzej Syska

 17. Dr hab. Prof. UAP Anna Tyczyńska

 18. Prof. dr hab. Marek Wasilewski

Poznań 15.02.2021

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Zobacz też