NR 38/2023
26.10.2017

„Łaska pańska na pstrym koniu jeździ” w Galerii Henryk / ”Lord’s favour is no inheritance” at Henryk Gallery

Redakcja
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view
„Łaska pańska na pstrym koniu jeździ” w Galerii Henryk / ”Lord’s favour is no inheritance” at Henryk Gallery
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view

For English version scroll down

PL

Punktem wyjś cia i inspiracją  do stworzenia programu otwarcia nowego sezonu Galerii Henryk była dla mnie dwuletnia praca z artystkami i artystami. W pierwszym roku działalności pracowałem nad wystawami indywidualnym, nabywając praktyki jako kurator, nawiązując bliższe relacje z zaproszonymi artystami. W przypadku kilku z nich (Emilia Kina, Filip Rybkowski, Michał Sroka, Michał  Soja) zaowocowało to decyzją  o podjęciu stałej współpracy, co dało podwaliny pod prowadzoną  od drugiego roku istnienia działalność komercyjną  galerii. Sezon zamknąłem wystawą Ojciec szklarz, matka szyba zapraszając do projektu m.in. Joannę Rajkowską , Jerzego Kosałkę, Tomasza Kręcickiego, Bartosza Kokosińskiego czy Pawła Matyszewskiego.

W drugim roku postawiłem na międzypokoleniowy schemat współpracy i m.in. do wystawy Jego białe pióra, oświecone słońcem, błyszczały jak samo słońce  zaprosiłem zarówno młodych artystów, doświadczonych, uznanych, jak i akademików (m.in. Łukasz Ską pski, Jadwiga Sawicka, Krzysztof Maniak, Ewa Zarzycka, Michał  Smandek). Przedostatnia realizacja w programie – pokaz duetu Polen Performance pod kuratelą  Tomka Pawłowskiego był a gestem otwarcia się  na inne miasta i – co ważne – innych kuratorów. Nie obyło się  również  bez debiutów – Katarzyna Szymkiewicz, tegoroczna laureatka nagrody Artystyczna Podróż  Hestii zrealizował a swoją  pierwszą indywidualną  wystawę  zamykając drugi sezon galerii.

W czasie dwóch lat zmienił się również  sam Henryk. Nie jest już  tylko project space’em. Staliśmy się  galeria komercyjną  i reprezentujemy współpracujących z nami artystów.

W tym roku artyści „Henryka” realizują  na otwarcie sezonu zupeł nie nowe prace podejmujące zagadnienia rynku sztuki. W tym samym charakterze utrzymany jest pokaz pracy Łukasza Skąpskiego w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagielloń skiego oraz indywidualna wystawa Gregora Różańskiego w Galerii Henryk. W programie towarzyszącym przewidujemy oprowadzania kuratorskie oraz wizyty w pracowniach artystów zaangażowanych w projekt.

Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view

ENG

The starting point and inspiration to create a program for opening a new season of the Henryk Gallery was two-year work with artists. In the first year of my activity, I worked on individual exhibitions, practicing as a curator, obtaining a closer relationship with the invited guests. Thanks to the fact that some of them started a permanent cooperation with the Gallery, we managed to transform from a project of space to commercial gallery. The first season was closed with the exhibition called Out of Sight, Out of Mind at which people like: Joanna Rajkowska, Jerzy Kosałka, Tomasz Kręcicki, Bartosz Kokosiński i Paweł, took part.

Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view
Łaska pańska na pstrym koniu jeździ, widok wystawy / Lord’s favour is no inheritance, exhibition view

During the second year, I decided to make an intergenerational scheme of cooperation. To the exhibition Her White Plumage, Shone on by Rays of Light, Gleamed Like the Sun Itself I invited both young and experienced artists, including lecturers of art colleges ( among others were – Jadwiga Sawicka, Krzysztof Maniak, Ewa Zarzycka, Michał Smandek). The penultimate performance on the show – Polen Performance made by duo under Tomasz Pawłowski’s supervision, was a kind of gesture of opening up to other cities and other curators. The second season was closed with a debut – an individual exhibition by Katarzyna Szymkiewicz, this year’s winner of the award called Hestia Artistic Journey.

During this 2 years time, Henryk Gallery also changed. It is no longer just a project space. We have become a commercial gallery and we represent artists who work with us.

The third season opens with three exhibitions about the art market. Henryk’s artists will show completely new works in the apartment building at Rakowicka Street. In the Botanical Garden, we will present the work of Łukasz Skąpski, and in the Henryk Gallery at Wrzesińska Street we will show an individual exhibition by Gregor Rozanski.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaPaweł Dudziak, Adrian Kolerski, Emilia Kina, Filip Rybkowski, Michał Sroka, Michał Soja, Katarzyna Szymkiewicz
WystawaŁaka pańska na pstrym koniu jeździ / Lord’s favour is no inheritance
MiejsceGaleria Henryk, Kraków / Henryk Gallery, Cracow
Czas trwania8.10–3.11.2017
Kuratorka / KuratorAleksander Celusta
FotografieStudioFILMLOVE
Strona internetowahenrykgallery.com
Indeks

Zobacz też