NR 11/2023
18.04.2017

„Kto Gdzie” Margot Sputo w Muzeum Etnograficznym w Krakowie

Redakcja
Margot Sputo, Obszyte 5, druk na płótnie bawełnianym, 72 x 65 cm, 2016
„Kto Gdzie” Margot Sputo w Muzeum Etnograficznym w Krakowie
Margot Sputo, Obszyte 5, druk na płótnie bawełnianym, 72 x 65 cm, 2016

Wystawa Kto Gdzie porusza kwestię uchodźców przybywających do Europy przez Morze Śródziemne. Tytuł nawiązuje do jednoaktówki Becketta What Where, której bohaterowie przeżywali sytuację skrajnej opresji – jednak to, co się im przydarzało, pozostawało niewidoczne dla widza.

W podobnej sytuacji znajdzie się odbiorca wystawy Margot Sputo. Jej prace są refleksją nad sposobami przedstawiania cierpienia w mediach, a przede wszystkim każą się zastanowić nad tym, co pozostaje poza zasięgiem naszego wzroku. Artystka wykorzystuje dostępne w internecie zdjęcia uchodźców, skupia się na fragmentach ich ubrań i okryć – czyli tym, co chroni ich przed zimnem, wilgocią i wzrokiem gapiów. Przywracając tym obrazom ich materialność (poprzez drukowanie na płótnie, pranie, suszenie i zszywanie), konfrontuje nas z dotkliwą realnością przeżyć i doświadczeń, które się za nimi kryją. O zszycie lub obszycie części prac artystka zwróciła się do krawcowych i krawców z krakowskiej dzielnicy Kazimierz. To ważny aspekt wystawy, otwierający na zagadnienie relacji międzyludzkich; krawcy wiedzieli, czego dotyczą prace, sami proponowali sposób ich obszycia, dobór nici. Kto Gdzie, odwołując się do wyobraźni i wrażliwości widza, zostawia go z pytaniami o anatomię spojrzenia, możliwość współodczuwania, los tych, których nie widać.

Margot Sputo, The Blue Marble 5, druk pigmentowy, 70 x 70 cm, 2016
Margot Sputo, Obszyte 2, druk na płótnie bawełnianym, 55 x 53 cm, 2016
Margot Sputo, Passe-port, druk na płótnie bawełnianym, 100 x 74 cm, 2016
Margot Sputo, Passe-port (detal), 2016

Margot Sputo – polsko-francuska artystka sztuk wizualnych. Autorka obiektów, instalacji i fotografii. Mieszka i pracuje w Paryżu i Krakowie. Jest absolwentką Wydziału Sztuki Współczesnej i Fotografii na Uniwersytecie Paris 8 (2010-2014) oraz Wydziału Historii Wizualnej Wyższej Szkoły Nauk Społecznych (EHESS) w Paryżu (2007-2010). Pracowała jako badaczka w Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu przy Naukowym Archiwum Audiowizualnym. Uczestniczyła w wielu projektach badawczo-rozwojowych w dziedzinie semiotyki nowych mediów oraz w projektach artystycznych. W 2015 roku przebywała na rezydencji artystycznej w Oaxaca, na południu Meksyku. W swojej twórczości eksploruje granice przedstawialności, sposoby percepcji, afektywność fotografii. Jej prace były prezentowane na międzynarodowych wystawach i festiwalach, w instytucjach kultury, m.in. w Galerii Mains d’Oeuvres i Galerii Mansart w Paryżu, na festiwalach Duo/Duel w Saint-Denis, Nuit Blanche 2015 w Paryżu oraz w Galerii Uniwersytetu Paris 8 i Muzeum Miasta Meksyk (Museo de la Ciudad de México).

Margot Sputo, Kto Gdzie, widok wystawy
Margot Sputo, Kto Gdzie, widok wystawy

The exhibition Who Where raises the issue of migrants arriving in Europe across the Mediterranean. The title is a reference to Samuel Beckett’s one-act play What Where, whose protagonists experience a situation of extreme distress – the events, however, taking place outside the audience’s field of vision.

The visitors to the Margot Sputo exhibition find themselves in a similar predicament. Her works reflect on the manner of representation of suffering in the media and, above all, compel us to consider that which takes place out of sight. The artist uses photographs of refugees downloaded from the Internet, focusing on the detail of their clothes and covering – whatever protects them against the cold, damp and the prying eyes of the onlookers. In restoring the materiality of the images – through printing on canvas, washing, drying and sewing – Sputo confronts us with the poignant reality of the experiences and ordeals lurking behind the tangible objects.

The artist has commissioned seamstresses and tailors from the Krakow district of Kazimierz to stitch together and edge some of the pieces. This is an important aspect of the exhibition, and highlights the issue of interpersonal relationships: the tailors, aware of the significance of the works, became personally involved in suggesting appropriate manner of stitching or cotton to be used. The exhibition appeals to the viewers imagination and sensitivity, leaving them with reflections on the anatomy of our gaze, scope for empathy and the fate of those who are out of sight.

Margot Sputo, z serii Koce, druk na płótnie bawełnianym, 160 x 210 cm, 2016
Margot Sputo, z serii The Blue Marble, druk pigmentowy, 70 x 70 cm, 2016
Margot Sputo, z serii The Blue Marble, druk pigmentowy, 70 x 70 cm, 2016
Margot Sputo, Kto Gdzie, widok wystawy

Margot Sputo Franco-Polish visual artist. She is the author of various works, installations and photographic projects. She lives and works in Paris and Kraków.

She is a graduate of the Faculty of Contemporary Art and Photography at the University of Paris 8 (2010-2014) as well as the Faculty of Visual History at the School for Advanced Studies in the Social Sciences (EHESS) in Paris (2007-2010). She has worked as a researcher at the Maison des Sciences de l’Homme in Paris at the Scientific Audiovisual Archive. She has participated in numerous research and development projects concerned with the semiotics of new media as well as artistic projects. In 2015, she completed an artist residency in Oaxaca in southern Mexico. In her work, she explores the boundaries of representability, different ways of perception and the affectivity of photography. Her work has been exhibited at many international exhibitions and festivals, in such cultural institutions as Galerie Mains d’Oeuvres and Galerie Mansart in Paris, at the Duo/Duel festivals in Saint-Denis, Nuit Blanche 2015 in Paris as well as in the University of Paris 8 Gallery and the Museum of the City of Mexico (Museo de la Ciudad de México).

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Artystka / ArtystaMargot Sputo
WystawaKto Gdzie
MiejsceMuzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Dom Esterki
Czas trwania17.12.2016 – 23.04.2017
Kuratorka / KuratorAntoni Bartosz
Strona internetowaetnomuzeum.eu
Indeks

Zobacz też