NR 39/2023

Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie rozstrzygnięty!

Wizualizacja budynku przy ul. Rakowickiej 22, materiały: MuFo
Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie rozstrzygnięty!
Wizualizacja budynku przy ul. Rakowickiej 22, materiały: MuFo

13 lipca 2020 roku rozstrzygnięto Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy głównej Muzeum Fotografii w Krakowie w budynku przy ul. Rakowickiej 22.

Celem konkursu, ogłoszonego 3 marca b.r. było wyłonienie najlepszej koncepcji wystawy w zabytkowym budynku dawnej Zbrojowni o powierzchni użytkowej 3232,41 m2. Aktualnie w obiekcie prowadzone są roboty budowlane. Konserwacja, modernizacja i rozbudowa zabytkowego budynku rozpoczęła się w lipcu 2019 roku. W obiekcie powstaną nowoczesne przestrzenie ekspozycyjne, edukacyjne, biblioteka z czytelnią, księgarnia muzealna i kawiarnia. Planowany termin ukończenia prac to koniec stycznia 2021 roku. Otwarcie obiektu dla publiczności nastąpi w drugiej połowie 2021 roku.

Wizualizacja budynku przy ul. Rakowickiej 22, materiały: MuFo

Każdy uczestnik mógł złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie było możliwe do 16 marca 2020 roku do godz. 15.00. Informacja o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz wysłanie zaproszeń do składania prac konkursowych nastąpiło do dnia 27 marca 2020 roku. Składanie przez uczestników prac konkursowych było możliwe do 5 czerwca 2020 roku do godz. 12.00.

Werdyktem Sądu konkursowego zatwierdzonym przez Dyrektora Muzeum Fotografii w Krakowie przyznano dwie nagrody:

– I nagrodę w wysokości 15 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki otrzymała Pracownia JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Massé s.c.;

– II nagrodę w wysokości 10 000 zł otrzymał Maciej Siuda (Maciej Siuda Pracownia)

Odstąpiono od przyznania III nagrody.

Wyboru zwycięskich koncepcji dokonał Sąd konkursowy w składzie: Przewodniczący – Adrianna Gębala-Pietras, dr Janusz Czop, dr Dominik Kuryłek, dr Agnieszka Olszewska, Malwina Antoniszczak, prof. dr hab. Czesława Frejlich, dr Karolina Lewandowska, arch. Piotr Lewicki.

Sekretarze Konkursu: Anna Lewandowska, Bartosz Flak

I nagroda: JAZ+Architekci, wizualizacja
I nagroda: JAZ+Architekci, wizualizacja
I nagroda: JAZ+Architekci, wizualizacja
I nagroda: JAZ+Architekci, wizualizacja
I nagroda: JAZ+Architekci, wizualizacja

UZASADNIENIE DLA NAGRODY GŁÓWNEJ:

Pierwszą nagrodę przyznano za oryginalne, innowacyjne, konsekwentnie przeprowadzone rozwiązanie stwarzające funkcjonalną i zarazem bardzo atrakcyjną przestrzeń wystawienniczą. Wartością zwycięskiego projektu jest jego unikatowość pod względem ekspozycyjnym i zgodność, a nawet rozwijanie najważniejszych założeń merytorycznych przedstawionych w scenariuszu wystawy. Projekt zakłada zrealizowanie ekspozycji otwartej na współdziałanie widza oraz stwarzającej warunki do krytycznej refleksji na temat fotografii rozumianej jako szeroko pojęty obraz, który pełni kluczową rolę we współczesnej kulturze wizualnej. Zaproponowane elementy interaktywne wystawy wyróżniają się swoją oryginalnością. Zwłaszcza te stojące na granicy ekspozycji i instalacji. Odważny projekt zakłada jednocześnie równowagę między elementami ekspozycyjnymi oraz prezentowanymi na wystawie muzealiami. Charakteryzuje się także interesującą i nieoczywistą relacją do industrialnej architektury budynku. W konsekwencji zwycięski projekt świadczy o tym, że zrealizowana ostatecznie ekspozycja MuFo będzie miała charakter unikatowy i przełamywać będzie stereotypowe wyobrażenia o muzeach fotografii.

Wszystkie zgłoszone projekty można obejrzeć w ramach plenerowego pokazu pokonkursowego dostępnego na terenie MuFo Strzelnica do 30.08.2020 r.

Wizualizacje nagrodzonych projektów oraz wszystkich zgłoszonych do Konkursu prac są również do pobrania na stronie Muzeum >> https://tiny.pl/7fhqk

Projekt jest współfinansowany przez Gminę Miejską Kraków.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dołącz do grona patronów „Szumu”.

Spodobał Ci się ten materiał? Dziś niezależna krytyka artystyczna potrzebuje Twojej pomocy. Pozwól robić ją nam dalej.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

Indeks