NR 12/2023
16.01.2020

„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy” w Muzeum Sztuki w Łodzi

Alexander Calder, „Mobile”, 1949
„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy” w Muzeum Sztuki w Łodzi
Alexander Calder, „Mobile”, 1949

Podążając za eksperymentami rzeźbiarek i rzeźbiarzy awangardy wystawa prześledza kulisy i konsekwencje fascynujących modernistycznych odkryć dotyczących relacji pomiędzy przestrzenią, ruchem i ciałem. Przewodniczką po nich jest Katarzyna Kobro i jej prace, które pokazane są w kontekście twórczości takich współczesnych jej twórców, jak m.in. Naum Gabo, Alexander Calder, Barbara Hepworth, Antoine Pevsner, Jean Arp, Isabelle Waldberg, Alexander Archipenko czy Julio Gonzales. Przede wszystkim stawiamy pytanie o to, w jaki sposób artystki i artyści – eksperymentując z materialnością i plastycznością czasu, przestrzeni oraz dynamiki rytmów ludzkiego ciała – oddają złożoność doświadczenia nowoczesności. Zobaczymy też czym charakteryzują się ich poszukiwania nowych relacji pomiędzy abstrakcyjną formą a ruchem oraz jakie wizje relacji człowieka z otoczeniem proponują.

Kobro twierdziła, że dynamizm naszej motoryki może być ujmowany poprzez rytm następujących po sobie momentów ruchu i przystanków rozgrywających się w przestrzeni i czasie. Rzeźba stanowiła dla niej model nowego harmonijnego porządku codziennego otoczenia, zestrojonego z optymalną psychofizyczną koordynacją działań człowieka. Konsekwencją miały być zracjonalizowane zachowania społeczne, których celową organizacją kierują – by użyć pojęcia zaproponowanego przez Kobro – „emocje planowości”. Artystka, obok Kompozycji przestrzennych, rzeźbiła również akty, do których pozowały bliskie jej kobiety lub ona sama. W dziełach ujmujących postać z delikatną i czułą schematycznością, możemy doszukiwać się również wpływów czasoprzestrzennych rytmów na samo ciało. Wystawa łączy więc te dwa zdawałoby się odrębne wątki jej twórczości, pokazując przepływy pomiędzy codziennymi rytmami ciała i jego otoczenia.

„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”, widok wystawy, fot. Anna Zagrodzka
„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”, widok wystawy, fot. Anna Zagrodzka
„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”, widok wystawy, fot. Anna Zagrodzka
„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”, widok wystawy, fot. Anna Zagrodzka
„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”, widok wystawy, fot. Anna Zagrodzka
„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”, widok wystawy, fot. Anna Zagrodzka
„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”, widok wystawy, fot. Anna Zagrodzka
„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”, widok wystawy, fot. Anna Zagrodzka
„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”, widok wystawy, fot. Anna Zagrodzka
„Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy”, widok wystawy, fot. Anna Zagrodzka

Podążając za ideami twórczyń i twórców pragnących przekroczyć utożsamienie rzeźby z bryłą i zamkniętą formą, wystawa problematyzuje także kwestię ruchu odbiorców i odbiorczyń sztuki. Towarzyszą jej performatywne oprowadzania zachęcające widzów do przyjrzenia się na nowo sposobom, w jaki angażują swoje ciało i zmysły w odbiór kompozycji wystawy oraz zgromadzonych na niej dzieł.

Publikacja towarzysząca wystawie zawiera przedruki i zrewidowane tłumaczenia tekstów Katarzyny Kobro a także wybrane wypowiedzi innych rzeźbiarek i rzeźbiarzy (m.in. Barbary Hepworth, Georgesa Vantongerloo, Nauma Gabo) oraz kilka tekstów autorstwa współczesnych nam badaczek i badaczy, m.in. Caroli Giedion-Welcker, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Alexa Pottsa czy Megan Luke podejmujących problematykę awangardowej rzeźby i jej związku z przestrzenią, cielesnością i ruchem.

NEWSLETTER

Co piątek w Twojej skrzynce!


Stopka

WystawaKomponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy
MiejsceMuzeum Sztuki w Łodzi, ms2
Czas trwania04.10.2019–2.02.2020
Kuratorka / KuratorMałgorzata Jędrzejczyk, Katarzyna Słoboda
FotografieAnna Zagrodzka; dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki w Łodzi
Strona internetowamsl.org.pl
Indeks

Zobacz też